Niğde Milletvekili Ömer Fethi GÜRER tarafından hazırlanan “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Meclis Başkanlığına sunuldu. Kanun Teklifiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığında teknik hizmetler sınıfına dahil; kütüphaneci, folklor araştırmacısı, arkeolog, sanat tarihçisi, müze araştırmacısı, kimyager, sosyolog ve matematikçi kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının ek göstergeleri yükseltilerek “Yüksek MimarContinue Reading

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığı’ndan 2016 yılı için 3000 adet kontenjan talebinde bulunulduğu ve 2016 yılında ilana çıkan 400 adet sözleşmeli personel (200 Kütüphaneci, 100 Arkeolog, 100 Müze Araştırmacısı) alımı için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin devam ettiği, neticelenmesi halinde mülakatın yapılacağı,Continue Reading

10 Şubat 2016 tarihinde Tarih Vakfı Kütüphane Salonu’nda TKD Özlük Hakları Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Teknik hizmetler sınıfındaki gelişmelere dair toplantı tutanağı yayınlandı. TKD ÖZLÜK HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI RAPORU TARİH : 10.02.2016 YER : Tarih Vakfı Kütüphane Salonu, Eminönü GÜNDEM : Kütüphanecilerin “Teknik Bilimler Lisansiyeri” sayılması ve Teknik HizmetlerContinue Reading

TKD Teknik Hizmetler Grubu, Teknik Hizmetler Sınıfı’nda hangi durumdayız ve neler istiyoruz başlığı ile  Türkiye’deki tüm kütüphanecilere bilgilendirme maili gönderdi. Mail içeriği şöyledir: “2547 Sayılı YÖK Kanununun 43. Maddesinin B bendine istinaden alınan Yüksek Öğretim Kurulu başkanlığının B.30.0EÖB.0.00.00.01-1133 sayılı kararı ile Kütüphaneci Unvanının Teknik Hizmetler Sınıfına alınması yoluna gidilmesi yönündeContinue Reading