×

Kütüphaneciler ne istiyor?

TKD Teknik Hizmetler Grubu, Teknik Hizmetler Sınıfı’nda hangi durumdayız ve neler istiyoruz başlığı ile  Türkiye’deki tüm kütüphanecilere bilgilendirme maili gönderdi. Mail içeriği şöyledir: “2547 Sayılı YÖK Kanununun 43. Maddesinin B bendine istinaden alınan Yüksek Öğretim Kurulu başkanlığının B.30.0EÖB.0.00.00.01-1133 sayılı kararı ile Kütüphaneci Unvanının Teknik Hizmetler Sınıfına alınması yoluna gidilmesi yönünde karar vermiş; daha sonra da 2010- 1092 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kütüphaneciler 657 Sayılı DMK’nın 36. Maddesinin 2. bendi Teknik Hizmetler Sınıfına dahil edilmişti. 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek  Madde 10/21 Fıkrası gereği  kadro tahsisi yapılan kütüphanecilerin yasal bütün süreçler tamamlanmasına rağmen, eşdeğeri olan arkeologlar ve istatistikçilerin özlük haklarına ulaşamamış ve mağdur edilmiştir.

Yasaların bizlere tanıdığı özlük haklarımızın bir an evvel verilmesini istiyoruz.

Kütüphanecilerin istekleri:

1) I.sayılı cetvelde H- Kurumsal Bölüm başlıklı metinlerin tümünü kapsayacak şekilde: Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu, Folklor Araştırmacısı ve Sosyolog çalıştıran tüm kurumlarda ödenmek üzere 775 puan güçlük zammı,

2) II. Sayılı Cetvelin E- Teknik Hizmetler Bölümünün 1.maddesinin C bendine sırasıyla Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu, Folklor Araştırmacısı ve Sosyolog unvanlarının yazılması (Özel Hizmet Tazminatlarının tıpkı Arkeologlar gibi % 122 olarak düzenlenmesi),

3) II Sayılı Cetvelin E. Teknik Hizmetler Bölümünün 6. maddesinde yer alan “yol gibi açık çalışma mahallerinde” ifadesinden sonra gelecek şekilde Araştırma ve İnceleme“Gezici kütüphane hizmetleri” ifadesinin yerleştirilmesi,

4) Yukarıdaki beş unvanın da denge tazminat puanının istatistikçi, arkeologlarla eşit düzeye getirilmesi,

 5) Yukarıdaki beş unvanın Ek Göstergelerinin 657 sayılı Kanunun I Sayılı Cetvelinde yer alan Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı bölümün  “b” bendine göre ( 3600 ek gösterge) düzenlenmesi.”

Teknik Hizmetler Grubu

7 yorum

comments user
yuram

Kütüphaneler 08.30 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak denildiği bu dönemde ve bu yıl yapılacak toplu sözleşmelerde kütüphanecilerin özlük hakları gündeme getirilerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin mevcut Bakanlar Kurulu Kararına ekli I Sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümü 3 üncü sırasına ve II Sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Sınıfının 1 inci sırasının (c ) bendine eklenmesi hususunda taleplerimizi yeniden dile getirmeliyiz.

comments user
Sezin

17.12.2016 tarihinde kültür bakanlığından gelen cevap:

Bakanlığımız bünyesinde görev yapan folklor araştırmacısı, Müze araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlarınında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin mevcut Bakanlar Kurulu Kararına ekli I Sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümü 3 üncü sırasına ve II Sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Sınıfının 1 inci sırasının (c ) bendine eklenmesi hususunda Başkanlığımızın 07.10.2016 tarihli ve 37140900-840-178263 sayılı yazısıyla Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) ve Devlet Personel Başkanlığına iletilmiştir.

Yazımıza istinaden; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığından cevaben alınan yazıda; folklor araştırmacısı, Müze araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kadrolarda görev yapan personelin yararlanacağı zam ve tazminat puan ve oranlarının toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmiş olduğu, yazımızda belirtilen talebin aslen bu puan ve oranların artış yapılması hususunu ihtiva ettiği, kamu mali ve sosyal haklarının 2012 yılından bu yana kamu işveren heyeti ile yetkili sendika ve konfederasyonlar arasında yürütülen toplu sözleşme süreci sonucunda belirlendiği ve bu aşamada mali haklarla ilgili tek taraflı düzenleme yapılmasının toplu sözleşme düzeni bakımından olumsuz değerlendirilebileceği, bu nedenle söz konusu talebin dördüncü dönem toplu sözleşme sürecinde ele alınması gerektiği belirtilmiş olup, Maliye Bakanlığından ise konuya ilişkin henüz bir cevap gelmemiştir.

comments user
Uysal

Bence çok olumlu bir çalışma grubu. Bimer ve cimerden en az 20 kere aynı konuda öneriler göndermişimdir. Çalışma Bakanlığı, Maliye, Yök v.s. hepsi bizim bu isteklerimizden haberdar. Ama en son çalışma bakanlığından yasa değişimi gereklidir diye cevap aldım. Ali fuat bey 2010 yılında çok uğraştı, Allah razı olsun. Ama daha çok uğraşmak gerekli, hakkımızı almamız en doğal hakkımız.

comments user
kutuphaneci

ayrıca toplumda kutuphanecilere nasıl baktıkları bellı 🙁 bu uzuyor benı..

comments user
kutuphaneci

kutuphanecilere keske bu dedıklerınız verilse; ama bence “cok fazla sey istiyorsunuz, bu size yeter” denılıp oylece kalacak bu sureç..arkadaslara basarılar..ellerine saglık sımdıden hepsının urastıkları ıcın. umarım ben yanılırım..

comments user
Sinem Çalışkan

Mail i aldık ne yapılması gerekiyor bu konuda da mail atarmısınız.

comments user
kutup

Kütüphaneci herhangi bir memur değildir.

halk kütüphanesinde öğretmendir kütüphaneci..bir veznedar, bir işçi değildir…halkın bilgi ile ilgili soru sorup cevap alacağı danışmandır.

üniversitede hocalara evrak yazan memur değildir. kütüphaneci akademinin bilgi destekleyicisidir.. yeri gelir prof ve öğrencilerine araştırma teknikleri ya da kaynak bulma ile ilgili ders verir..

meslektaşlarımız bu bilinçle kendini yetiştirmelidir.
özlük haklarını da bu minvalde aramalıdır.