×

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphanecilik Fikir Maratonu (Ideathon) – Son Başvuru 24 Kasım 2023 [Tarihler Güncellendi]

Daha önce duyurusunu yaptığımız yarışmanın tarihleri güncellenmiştir.

KÜTÜPHANECİLİK FİKİR MARATONU (IDEATHON) DUYURUSU

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce 11-12 Aralık 2023 tarihlerinde, Ankara’da, ödüllü bir Kütüphanecilik Fikir Maratonu (Ideathon) düzenlenecektir.

Kütüphane kurumunu odağına alacak ve yarışmaya dayalı olacak Kütüphanecilik Fikir Maratonu’nda amaç 21. yüzyılın bilgi gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmış, teknolojiye dayalı, yenileşimci (inovatif, yenilikçi), kapsayıcı ve sürdürülebilir kütüphanecilik fikirlerini ortaya çıkarmak ve desteklemektir.

Kütüphanecilik Fikir Maratonu’nun özü sadece uygulanabilir fikirlerin yarıştırılmasıdır. Her fikir, bir soruna yönelik olarak ortaya konacak olup, bütçe kısmına yer verilmeyecek olması açısından proje kavramından farklı olacaktır. Fikir maratonu, kütüphanecilik alanı ile start-up ekiplerini bir araya getirerek yeni hizmet, ürün ve çözümlerin üretilmesini sağlarken süreç sonunda oluşacak fikirleri ise melek yatırımcılar ile buluşturacaktır.

 

Kütüphanecilik Fikir Maratonu’na başvurabilmek için gerekli koşullar şunlardır:

 • Başvuru sahipleri en fazla 40 yaşında olmalıdır.
 • Takımların en az 2 en fazla 3 kişiden oluşması gerekmektedir.
 • Takım üyeleri herhangi bir sektörden katılım sağlayabilirler.
 • Katılımcılar yarışmaya birden fazla fikirle başvuru yapamazlar.
 • Daha önce herhangi bir yarışmaya katılarak ödül kazanmış ya da projelendirilerek hayata geçirilmiş fikirler için başvuru yapılamaz.
 • 2 gün boyunca tüm takım üyelerinin programa tam katılım sağlaması zorunluluğu vardır.
 • Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen yarışmalara katılan eserlere ilişkin olarak 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda sayılan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim haklarını ticari olmayan amaçlarla kullanma yetkisine sahiptir.
 • Ödüllerin açıklanması amacıyla yapılacak tanıtıcı nitelikteki gösteri, toplantı, sergi, tören, konser, afiş, katalog ve diğer faaliyetlerden ödül sahipleri ve iştirakçiler hak isteyemez.
 • Değerlendirme Kurulları özel şartnamelerde belirtilen görevlerini herhangi bir sebeple, belirlenen tarih ve sürede tamamlayamazlarsa, Bakanlık süre uzatımına gidebilir ve mazereti sebebiyle toplantıya katılamayan Değerlendirme Kurulu üyelerini değiştirebilir.
 • Değerlendirme Kurulları üyelerinin görev süreleri, Değerlendirme Kurulu toplantısı sonuçlanıncaya kadar sürer. Görev süresi biten üye başka bir yarışma ya da ödül Değerlendirme Kuruluna yeniden final sunumlarını seçilebilir.
 • Değerlendirme Kurulları üyeleri, üyesi bulundukları kurul ile ilgili bir ödüle aday gösterilemezler, yarışmaya giremezler.

Takımlar, yarışmaya https://forms.gle/foutajcAWGaDmTbHA linkinde yer alan formu 24 Kasım 2023 tarihine kadar doldurarak başvurabilirler.

Müracaat süreleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Katılım başvurusu son tarih: 24 Kasım 2023
 • Final Yarışmasına katılım hakkı kazananların ilanı: 29 Kasım 2023
 • Kütüphanecilik Fikir Maratonu final yarışması: 11-12 Aralık 2023
 • Ödül ve sertifika töreni: 12 Aralık 2023

Bakanlıkça yapılacak ön değerlendirmede en yüksek puanı alan 10 takım, 11-12 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak final etabına davet edilecektir. Ulaşım ve konaklama organizasyon tarafından karşılanacaktır. Kütüphanecilik Fikir Maratonu Final Yarışması’nda, yarışan takımlar mentorler ile beraber çalışarak fikirlerine son halini verecekler ve yapacaklardır. Yarışmacılar final etabında, hazırlamış oldukları ppt ya da pdf formatındaki 10 slaytlık bir sunumu 5 dakika içerisinde gerçekleştirmek zorundadırlar. Bakanlıkça belirlenen Değerlendirme (Jüri) Kurulu’ndan en yüksek puanı alan ilk üç takım para ödüllerine, final yarışmasına katılmaya hak kazanan tüm takımlar ise plakete hak kazanacaktır.

Kütüphanecilik Fikir Maratonu Ödülleri şunlardır:

 • Birinci Takım:    20.000 TL
 • İkinci Takım:      15.000 TL
 • Üçüncü Takım: 10.000 TL

Kütüphanecilik fikir maratonunun çerçevesini oluşturacak konu başlıkları şunlardır:

Bilgi Teknolojileri

 • Dijital dönüşüm
 • Dijitalleştirme
 • Mobil uygulamalar
 • Teknoloji göçü
 • E-kaynaklar
 • Akıllı kütüphaneler
 • Dijital kütüphaneler
 • RFID teknolojileri
 • Bilgi güvenliği
 • Library think uygulamaları
 • Sosyal yenileşim (İnovasyon)
 • Yapay zekâ ve otomot teknolojileri
 • Sanal gerçeklik
 • Blok zincir
 • Metaverse ve NFT (non-fungible tokens),
 • Bilişim alt yapısı
 • Bilgi kaynaklarının içerik analizi
 • E-devlet uygulamaları
 • Büyük veri
 • Veri madenciliği
 • Veri yönetimi
 • Açık erişim

Dezavantajlı Grupların Bilgi Gereksinimleri ve Erişilebilirlik

 • Engelli kullanıcılara yönelik kütüphane hizmetleri
 • Konuşan kitaplıklar
 • Görsel kitaplıklar
 • Ekran okuma programları
 • Web arayüz tasarımları

Geleneksel Kütüphane Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar

 • Dinamik koleksiyon yönetimi
 • Kitap dışı materyaller
 • Bilginin nitelenmesi, toplu kataloglar, RDA
 • Danışma kütüphaneciliği
 • Gezici kütüphane hizmetleri
 • Geçici koleksiyon hizmetleri
 • Nadir eserlerin korunması ve restorasyonu
 • Çocuk kütüphaneciliği

Yaşam Boyu Öğrenme ve Sargın Eğitimin Desteklenmesi

 • Bilgi okuryazarlığı
 • Veri okuryazarlığı
 • Teknoloji okuryazarlığı
 • Kütüphane okuryazarlığı

Ayrıntılı bilgi için: kygmkufa@ktb.gov.tr veya 0312 470 82 72/ 470 53 82