10 Şubat 2016 tarihinde Tarih Vakfı Kütüphane Salonu’nda TKD Özlük Hakları Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Teknik hizmetler sınıfındaki gelişmelere dair toplantı tutanağı yayınlandı. TKD ÖZLÜK HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI RAPORU TARİH : 10.02.2016 YER : Tarih Vakfı Kütüphane Salonu, Eminönü GÜNDEM : Kütüphanecilerin “Teknik Bilimler Lisansiyeri” sayılması ve Teknik HizmetlerContinue Reading

TKD Teknik Hizmetler Grubu, Teknik Hizmetler Sınıfı’nda hangi durumdayız ve neler istiyoruz başlığı ile  Türkiye’deki tüm kütüphanecilere bilgilendirme maili gönderdi. Mail içeriği şöyledir: “2547 Sayılı YÖK Kanununun 43. Maddesinin B bendine istinaden alınan Yüksek Öğretim Kurulu başkanlığının B.30.0EÖB.0.00.00.01-1133 sayılı kararı ile Kütüphaneci Unvanının Teknik Hizmetler Sınıfına alınması yoluna gidilmesi yönündeContinue Reading

Bilindiği üzere, Kütüphanecilerin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda yıllardan bu yana çalışmalar yapılmış ve birtakım kazanımlar elde edilerek 2013 yılı itibariyle Kütüphaneciler Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmiş, (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin E Teknik Hizmetler bölümünün 1. sırasının “D” bendine alınmıştı.Continue Reading

11/04/2013 tarih ve 19932 sayılı “Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarına haiz personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-4 üncü maddesi gereğince bir derece verilip verilmeyeceği hakkında” görüşüyle birlikte bir derece verilemeyeceği kararına varılmış ve bazı üniversitelerde verilen dereceler geri alınmıştı.Continue Reading