THS olunca ne değişti?

“Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınması; Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifleri üzerine, adı geçen Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (G) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.”Yapılan değişiklikle, 5 unvanın Teknik Hizmetler Sınıfında olduğuna karar verilmiştir.
THS İÇİN 2. DEĞİŞİKLİK GEREKLİ

Her ne kadar Bakanlar Kurulunun bu kararıyla, 5 unvanın THS’de olduğuna karar verilmiş ise de, bu unvanların ayrıca dolu kadro değişikliği denilen bir işlemle, GİH’ten THS’ye geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, 5 unvandan herhangi birini istihdam eden kamu kurumu temsilcinin ortak bir karar alması ve bu kararın, Bakanlar Kurulu Kararına dönüşmesi gerekmektedir. Dolu kadro değişikliğinin nasıl yapılacağını düzenleyen yönetmeliği görmek için tıklayınız.

BİR DERECE

657 sayılı Kanunun 36-A/4′ünde, Teknik Hizmetler Sınıfında sayılan bazı unvanlara bir derece verileceği belirtilmiştir. Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve Sosyologlar her ne kadar THS kapsamına alınmış olsa da, bu maddede ismen geçmediği için 1 derece almayacaktır. Bunun için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

Göreve yeni başlayan bir “Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyologun” özel hizmet tazminatı oranı yüzde 48 üzerinden hesaplanmaktadır. Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve Sosyologlar, Bakanlar Kurulu Kararı ile THS’de değerlendirildiği için özel hizmet tazminatları artık 1-4 derece arası için 100, diğer derecelerdeki personel için ise yüzde 93 üzerinden hesaplanacaktır. Başka bir oran üzerinden özel hizmet tazminatı verilebilmesi için yan ödeme kararnamesinde Bakanlar Kurulu Kararıyla değişiklik yapılması gerekmeketdir. Ancak, özel hizmet tazminatlarını düzenleyen yan ödeme kararnamesinde “Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan ve fiilen görev yapan” kaydı bulunmaktadır. Kadrolar henüz resmi anlamda, THS’de değildir. Dolu kadro değişikliği yoluyla kadroların değiştirilmesi gerekmektedir.

EK GÖSTERGE

Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve Sosyologlar açısından, eski düzenlemede ek gösterge 1-4 derece için 2200-800 arasında düzenlenmişti. Yeni düzenlemede THS cetvelinin (c) sırasına göre 1-4 derece için 2200-1100 olarak uygulanacaktır. 657′ye ekli ek gösterge cetvelinin Teknik Hizmetler Bölümünün a veya b sıralarından ek gösterge alınabilmesi için yasal düzenleme gerekmektedir.

Kaynak: http://www.memurlar.net

Yazar Profili

Avatar
BBY Haber
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı;

Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir.

http://www.bbyhaber.com

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göster
Gizle