Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 Sözleşmeli Kütüphaneci Mülakat Listesi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatına; 2018 KPSS (B) puanına göre yapılacak giriş (sözlü) sınav sonucuna göre, toplam 500 Sözleşmeli Kütüphaneci alınacaktır.

KÜTÜPHANECİ pozisyon unvanından başvuranlardan duyuruda belirtilen durum ve şartlara sahip olup, KPSS P3 puanına göre pozisyon unvan sayısının üç katı aday arasına girerek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların günlere göre ayrılmış listesi aşağıda yer almıştır. 

Adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU (SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLAR)
Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, anılan Esaslar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım Usul ve Esasları hükümleri çerçevesinde yapılacak giriş (sözlü) sınav sonucuna göre alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarına; 25/09/2019 –09/10/2019 tarihleri arasında internet yoluyla elektronik ortamda adaylarca yapılan başvuru sonucu, pozisyon unvanı itibariyle sözlü sınava katılmaya hak kazanan (sıralamaya giren) adayların listesi aşağıda yer almıştır.Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, 28/10/2019 Pazartesi günü 17:30’a kadar, gerekçeleriyle birlikte, Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.SIRALAMAYA GİREN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:a) Başvuru formu çıktısı, (Islak imzalı)b) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.) (Belgelerin fotokopileri aslının ibraz edilmesi kaydıyla ilgili görevli tarafından tasdik edilebilecektir.),c) Yabancı dil sonuç belgesi. (Mütercim-Tercüman pozisyonu için başvuranlar.)ç) 22/10/2019 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir),d) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin onaylı örneği, (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir) (Belgenin fotokopileri aslının ibraz edilmesi kaydıyla ilgili görevli tarafından tasdik edilebilecektir.)

e) Özgeçmiş çıktısı. (Islak imzalı)

Adayların, yukarıda belirtilen form ve belgeleri “İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 Çankaya/ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına 06/11/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Formun ve eklerinin belirtilen tarihe kadar; verilmemesi ya da belirtilen adrese gönderilerek Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmaması halinde, başvuru yapılmamış kabul edilecektir.

BU DUYURU TEBLİĞ MAHİYETİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA YAZILI DUYURU YAPILMAYACAKTIR.

DUYURULUR

KÜTÜPHANECİ:

Toplam Pozisyon Sayısı :      500

Sözlü Sınava Katılabilecek Azami Aday Sayısı :     (500 x 3 =) 1500

SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ www.kulturturizm.gov.tr İNTERNET ADRESİNDE AYRICA DUYURULACAKTIR.

Sınava Gireceklerin Listesi

Sıra NoPOZİSYON UNVANIADI SOYADIKPSS PUANI
1KütüphaneciMERYEM ÇAKIR88.29669
2KütüphaneciHACI ALİ ATAR87.79325
3KütüphaneciROJDA ZEYREK87.31307
4KütüphaneciNACİYE VARÇİN86.59429
5KütüphaneciGÖKÇE UÇARSU86.22982
6KütüphaneciNAZMİ AYAZ86.10396
7KütüphaneciRAMAZAN DOLAŞIR85.73831
8KütüphaneciYAKUP DEMİR85.72161
9KütüphaneciFERHAT SEBAT85.49076
10KütüphaneciMEHMET NAS85.25395
11KütüphaneciÇAĞATAY ADIYAMAN85.24680
12KütüphaneciAHMET FATİH TERCAN85.24381
13KütüphaneciİSLAM DÜZEN85.01177
14KütüphaneciKAAN ADIYAMAN85.00342
15KütüphaneciMERYEM SAYGILI PEHLİVAN84.99746
16KütüphaneciFATMANUR BAYTEMÜR84.99150
17KütüphaneciABDULCELİL İSTİK84.90082
18KütüphaneciFUAT BOZHAN84.76959
19KütüphaneciHABİP TOZYILMAZ84.74156
20KütüphaneciSONER ÖZKAYA84.63538
21KütüphaneciYUSUF TURHAN84.63419
22KütüphaneciGİZEM AYDIN84.62644
23KütüphaneciBİLAL AKGÜL84.52503
24KütüphaneciGÜLŞAH ADIGÜZEL84.50594
25KütüphaneciRECEP ÖZDİL84.39499
26KütüphaneciRAFİATE ALADAĞ84.38366
27KütüphaneciOKAN KAPLAN84.29061
28KütüphaneciBURAK RIZA GENÇ84.28583
29KütüphaneciHARUN KARACA84.27868
30KütüphaneciFATMA PULAT84.15699
31KütüphaneciABDULKADİR YÜKSEL84.14626
32KütüphaneciNESLİHAN ERDEM84.14089
33KütüphaneciSÜLEYMAN PEKAYDIN84.13791
34KütüphaneciNİHAT DİLMAÇ84.02159
35KütüphaneciMÜCAHİT ÖZDEMİR84.01861
36KütüphaneciHALİME AKTOGAN83.91302
37KütüphaneciYASİN DOĞAN83.90944
38KütüphaneciHAVVA BÖLÜKBAŞ83.90587
39KütüphaneciMİNE ACAR83.90527
40KütüphaneciSİNEM KARABOĞA83.90527
41KütüphaneciSELMAN ALGÜN83.89692
42KütüphaneciMEHMET OĞUZ83.89155
43KütüphaneciÜMMÜHAN KARATAŞ83.79790
44KütüphaneciHİLAL ŞAHİN83.79372
45KütüphaneciAYŞE MÜJGAN TUNA83.77404
46KütüphaneciGİZEM UTKU83.77106
47KütüphaneciELİF BERBER83.76927
48KütüphaneciTUBA PESEN83.76867
49KütüphaneciAHMET GÖKKOCA83.66846
50KütüphaneciBİLGE KUZU83.66667
51KütüphaneciÖZLEM GÖRMÜŞ83.66548
52KütüphaneciBÜŞRA TOPDAĞI83.65653
53KütüphaneciMERVE GEDİK83.65593
54KütüphaneciGİZEM KARADAĞ83.65057
55KütüphaneciFATMA DURAN83.54618
56KütüphaneciDAVUT YASİN COŞKUN83.53723
57KütüphaneciGÜNER ŞAHİN83.53186
58KütüphaneciTURGAY TOKSÖZ83.42449
59KütüphaneciMERVE KARATAYLI83.41793
60KütüphaneciABDULSAMET BAŞ83.40958
61KütüphaneciKADİR KILIÇ83.39825
62KütüphaneciGİZEM YILDIRIM83.38811
63KütüphaneciHASAN ANIL ÇAVUŞOĞLU83.28730
64KütüphaneciSİNAN EBREM83.28432
65KütüphaneciHAKAN GÖÇER83.17038
66KütüphaneciSELMAN KAYA83.16979
67KütüphaneciHAKAN BAHADIR83.06361
68KütüphaneciFATİH ERDAL83.05108
69KütüphaneciLATİFE KOÇAK83.04572
70KütüphaneciSEHER KARA83.04512
71KütüphaneciSELİN USTA83.03677
72KütüphaneciMUHAMMET ERDEM SERİN82.93238
73KütüphaneciOĞUZ KURU82.92940
74KütüphaneciÜLKÜHAN TATLISOY82.92761
75KütüphaneciBURAK ÖZGÜN82.90852
76KütüphaneciMUHLİSE BEYOĞLU82.90196
77KütüphaneciÖZGE GÜLEÇOĞLU NUR82.81904
78KütüphaneciMEHMET YILMAZ82.81904
79KütüphaneciEBRU AKDOĞAN82.80890
80KütüphaneciSÜMEYYE TURAN82.79638
81KütüphaneciSELİN GÜNGÖR82.79280
82KütüphaneciSEMİH YAMAÇ82.69080
83KütüphaneciMERYEM ÖNGÜN82.68901
84KütüphaneciABDURRAHMAN CANTEMÜR82.68782
85KütüphaneciDENİZCAN BOZKUŞ82.68364
86KütüphaneciİSMAİL ACAR82.67171
87KütüphaneciALİ MATYAR82.57269
88KütüphaneciŞENAY DEMİRKAPU82.56494
89KütüphaneciNURAY KARABAŞ82.55480
90KütüphaneciGÜLŞAH KIRIŞ82.45041
91KütüphaneciÖMER ÇAĞRI YAŞAR82.44444
92KütüphaneciHÜLYA KARALİ82.43908
93KütüphaneciŞEYMA AKYÜZ82.31620
94KütüphaneciELİF SİMAY ENGİN82.30665
95KütüphaneciTUĞÇE GÜNGÖR82.30248
96KütüphaneciBÜŞRA AKARÇAY82.18139
97KütüphaneciFÜSUN YÜKSEKLİ82.07760
98KütüphaneciSONER POYRAZ81.96784
99KütüphaneciGÖKHAN KELEŞ81.96128
100KütüphaneciÖMER DEMİRKAPU81.94696
101KütüphaneciELVAN YEĞEN81.93504
102KütüphaneciMÜBERRA KOÇAK81.83363
103KütüphaneciGAMZE DÖKMETEPELİOĞLU81.83303
104KütüphaneciELİF SULTAN İŞCAN81.82289
105KütüphaneciEMİNE DURMAZ81.81991
106KütüphaneciBAHAR BUDAK81.81037
107KütüphaneciÖMER ÖZÜNVER81.73819
108KütüphaneciELİF AKKUŞ81.71433
109KütüphaneciMERVE ÖZKANCA81.71194
110KütüphaneciHANİFE MELTEM YILDIZ81.70359
111KütüphaneciKEZİBAN SEMRA NUR81.70001
112KütüphaneciRIDVAN ÇOBAN81.58549
113KütüphaneciSONER FİDAN81.49243
114KütüphaneciHALİL İMÜK81.46201
115KütüphaneciELİF KÜÇÜKASLAN81.45664
116KütüphaneciÖZLEM TEKİN81.43935
117KütüphaneciEMİNE ERDEM81.35345
118KütüphaneciFETTAH KORAK81.33913
119KütüphaneciMÜCEYDE ÇELİK81.33078
120KütüphaneciTAHA YAVUZER81.22401
121KütüphaneciMUKADDER DURAN81.22341
122KütüphaneciABDULKERİM MERAL81.21745
123KütüphaneciJİYAN KAZAK81.21446
124KütüphaneciMEHTAP GÜNBAL81.09516
125KütüphaneciAYŞEN HANDE ÖZKAN81.08085
126KütüphaneciMEFARET AYTEKİN80.97467
127KütüphaneciHASAN YILMAZ80.97467
128KütüphaneciGAMZE FİLİKCİ80.96751
129KütüphaneciHATİCE ERCAN KORKMAZ80.84821
130KütüphaneciYUNUS EMRE YEL80.83390
131KütüphaneciGÖKHAN BALO80.74382
132KütüphaneciMEDİNE IŞILDAK80.74084
133KütüphaneciCİHAN ÇETİNER80.73547
134KütüphaneciAYŞE ALBAYRAK80.73011
135KütüphaneciSEYİT HULUSİ AYDOĞDU80.72414
136KütüphaneciALİ ATA80.72056
137KütüphaneciCANSU KARA80.61975
138KütüphaneciSEDAT AKIN80.61617
139KütüphaneciMETİN PARLAKYILDIZ80.61021
140KütüphaneciELİF ÇAPAN80.60067
141KütüphaneciKUBİLAY SEÇİLMİŞ80.49389
142KütüphaneciJÜLİDE BURÇİN SUBAŞI80.47958
143KütüphaneciSONGÜL GÜZEL80.47719
144KütüphaneciDAMLA EYLÜL BAYTEMÜR80.36982
145KütüphaneciHALİL İBRAHİM DURMAZ80.35133
146KütüphaneciDİLAN HANIM BABAYİĞİT80.24992
147KütüphaneciSEVAL ÖZÇELİK80.24396
148KütüphaneciTUĞAY İNCE80.24336
149KütüphaneciORHAN ACAR80.22070
150KütüphaneciFATMA TOPRAK80.14136
151KütüphaneciNESLİHAN ÇAKMAK80.12943
152KütüphaneciOĞUZHAN ÖZKAYA80.12466
153KütüphaneciRIDVAN AYDIN80.11512
154KütüphaneciÖMER GÜNERİ80.11333
155KütüphaneciESMA BAĞCI80.10796
156KütüphaneciBİRGÜL ERDOĞAN80.00775
157KütüphaneciEMİNENUR PAÇAL79.98449
158KütüphaneciNEVZAT TERİP79.88427
159KütüphaneciSEMRA ARSLAN79.87652
160KütüphaneciBÜŞRA KOÇAK79.86041
161KütüphaneciSIRMA BAŞKURT79.84968
162KütüphaneciMELİKE ALTAY79.77630
163KütüphaneciYILDIRIM ERDEM79.76736
164KütüphaneciHALİL UĞURLU79.76676
165KütüphaneciASLI ÇETİN79.75722
166KütüphaneciMERVE KESKİN YILMAZ79.75245
167KütüphaneciZEYNEP ÖNOĞUL79.74648
168KütüphaneciNESLİHAN KURU79.74410
169KütüphaneciHİKMET OLCAY79.64865
170KütüphaneciCANSU SELCAN AĞGÜL79.63613
171KütüphaneciŞERİFE YEĞEN79.61048
172KütüphaneciMEHMET DEMİR79.52935
173KütüphaneciMURAT ÇAĞLAR79.52577
174KütüphaneciBURAK UYSAL79.51802
175KütüphaneciMELİSA CULHA79.50907
176KütüphaneciARİFE ÖZGE ER79.50132
177KütüphaneciERCAN ÖZTOPRAK79.49834
178KütüphaneciAYŞENUR KANMAZ79.39991
179KütüphaneciEBRU GERİK79.39455
180KütüphaneciGÜLLÜ ZABUN79.39156
181KütüphaneciEZGİ VATANSEVER79.38918
182KütüphaneciDİDEM ÜZGÜN79.38798
183KütüphaneciMUSTAFA SAĞLAM79.37307
184KütüphaneciFATMA GÜNER79.27525
185KütüphaneciMERYEM FATMA AKBAŞ79.27465
186KütüphaneciEMİNE ÖNDER79.26093
187KütüphaneciMERVE ALTUNTAŞ79.25616
188KütüphaneciBİLGE YILDIZ79.25139
189KütüphaneciMEHMET HAFİZ ERDEM79.16907
190KütüphaneciAKAN AKKARA79.16728
191KütüphaneciEBRU AKINCI79.14879
192KütüphaneciGİZEM TEKDİNCER79.13090
193KütüphaneciTUÇE AKSOY79.12970
194KütüphaneciMUHAMMED BİLAL AÇAR79.12672
195KütüphaneciKÜBRA GÜLDÜ79.12553
196KütüphaneciMUHAMMET FATİH ÜSTÜNKUL79.03545
197KütüphaneciŞEYMA DOĞAN79.03486
198KütüphaneciTACETTİN ÖZDEMİR79.03128
199KütüphaneciHATİCE KARADEMİR79.02889
200KütüphaneciVEYSİ ÇETİNKAYA79.02830
201KütüphaneciGÖKSU GÖZÜTOK79.02770
202KütüphaneciFURKAN ÜNVER79.01160
203KütüphaneciMEHMET ŞERİF KIZMAZ78.91854
204KütüphaneciTANER BAĞ78.91078
205KütüphaneciRECEP TAYYİP ERÖNÜ78.91078
206KütüphaneciBÜŞRA ÜZÜCEK78.90840
207KütüphaneciUMUT DEMİR78.90721
208KütüphaneciMERVE AKSÖZ78.89945
209KütüphaneciRIDVAN IŞIK78.89886
210KütüphaneciBERAT KARADEMİR78.89587
211KütüphaneciSÜMEYYE AYDUĞAN78.88514
212KütüphaneciBÜŞRA ŞENYAYLA78.88335
213KütüphaneciCİHAN ULUC78.78194
214KütüphaneciARZU AKMAN78.77478
215KütüphaneciKÜBRA DÜNDAR78.77359
216KütüphaneciHÜSEYİN TÜRKER78.77240
217KütüphaneciİMREN KAPLAN78.77001
218KütüphaneciMUSTAFA KUT78.67338
219KütüphaneciHAMİDE IŞIK78.65787
220KütüphaneciMERVE DENİZ78.65131
221KütüphaneciŞABAN ATAÇ78.64833
222KütüphaneciGAMZE SİPAHİ78.54513
223KütüphaneciMELEK ŞENKUL78.53559
224KütüphaneciNUR GEZERLER78.52783
225KütüphaneciGÜLCAN AYDIN78.52127
226KütüphaneciHANDAN ÜNAL78.51948
227KütüphaneciMERVE ÖDEŞEN78.51889
228KütüphaneciTUĞBA ŞİMŞEK78.42046
229KütüphaneciMAHMUT ARSLAN78.41569
230KütüphaneciŞERİFE ÇİFTÇİ78.40734
231KütüphaneciHÜLYA ACAR78.40675
232KütüphaneciMEHMET ÇELİKEL78.38170
233KütüphaneciNURCAN KANAT78.30534
234KütüphaneciMERVE ATABEY78.30176
235KütüphaneciABDULMENAF EKİNCİ78.30116
236KütüphaneciHÜDAVERDİ GÜROCAK78.29997
237KütüphaneciGAZİ ÖZPOLAT78.29341
238KütüphaneciAYSEL CULFA78.28983
239KütüphaneciBÜŞRA ZÜLBİYE İNCE78.28864
240KütüphaneciAKİF DURSUN78.28804
241KütüphaneciFERİŞTAH COŞKUN78.26717
242KütüphaneciTANER BAYTEMÜR78.26657
243KütüphaneciMEHMET AYIK78.18663
244KütüphaneciÜMRAN KESKİN78.18186
245KütüphaneciESMA DEMİR78.17649
246KütüphaneciTUĞÇE ÖTÜNÇ78.17113
247KütüphaneciHASRET HAYAT78.17053
248KütüphaneciYASEMİN POLAT78.16695
249KütüphaneciTUĞÇE ÜNCÜ78.16636
250KütüphaneciALİ CAN UÇAR78.15980
251KütüphaneciESMA CİHAN78.15502
252KütüphaneciGÖZDE ZEYBEK78.15502
253KütüphaneciALİ KİNEŞ78.06077
254KütüphaneciFARUK ERDOĞAN78.05481
255KütüphaneciKAYA DAĞ78.04944
256KütüphaneciALPEREN KARATAŞ78.04706
257KütüphaneciBÜŞRA BURULDAY78.04527
258KütüphaneciDUYGU CEMRE KARACA78.04049
259KütüphaneciAYŞİN ERMİŞ78.03572
260KütüphaneciZEYNEP KARACA ÇAMGÖREN78.02976
261KütüphaneciESMA SİNOĞLU77.93372
262KütüphaneciHARBİYE YALÇIN77.93312
263KütüphaneciAYŞE KARA77.93014
264KütüphaneciÖZGE ÇAKIN77.91941
265KütüphaneciEMİNE PULAT77.91523
266KütüphaneciDİLEK KARAKAYA77.91225
267KütüphaneciİLTER TOPALOĞLU77.91106
268KütüphaneciRAMAZAN ÇAĞRI ACAR77.90390
269KütüphaneciŞABAN ÇOLAK77.82635
270KütüphaneciDERYA AKIM77.81144
271KütüphaneciKIYMET KABAR77.81084
272KütüphaneciFATMA SARIKAYA77.80547
273KütüphaneciFATMA NUR ŞALE77.80488
274KütüphaneciMERYEM KÜBRA SARI77.79891
275KütüphaneciHALİT ÖMER YILDIRIM77.79116
276KütüphaneciMEHMET SALİH TAŞ77.69035
277KütüphaneciEBRU TULUNAY77.68737
278KütüphaneciCEREN KAYA77.68319
279KütüphaneciSEDA KÜÇÜKBAYRAK77.68259
280KütüphaneciHADİYE AKBOĞA77.67842
281KütüphaneciMUSTAFA ÖZ77.66888
282KütüphaneciSERDAR DİLGİN77.66589
283KütüphaneciHÜSEYİN GÖKHAN77.57880
284KütüphaneciBÜŞRA GÜÇLÜ77.56568
285KütüphaneciSİNEM KAYATÜRK77.56508
286KütüphaneciZÜMRİYE ALİŞAN77.56210
287KütüphaneciREMZİ AYDIN77.55912
288KütüphaneciFERHAT VARHAN77.55673
289KütüphaneciAYŞE KARADAĞ77.55375
290KütüphaneciİBRAHİM TAŞTAN77.55375
291KütüphaneciSERKAN AYHAN77.54719
292KütüphaneciFATMA GÜZEL77.54421
293KütüphaneciAHMET PALAOĞLU77.44936
294KütüphaneciDAVUT KARATAŞ77.43684
295KütüphaneciNURPER ALVER DEMETGÜL77.43147
296KütüphaneciARZU GÜVENÇ77.32529
297KütüphaneciŞEYDA BAYRAKTAR77.32171
298KütüphaneciGÜLBAHAR BOZKUŞ77.31694
299KütüphaneciLEVENT BİÇER77.31575
300KütüphaneciHASAN ÖZTÜRK77.31157
301KütüphaneciADİL CEM ÖZÇAKIR77.31098
302KütüphaneciBURCU KESİCİ77.30621
303KütüphaneciHAKKI ÇETİN77.30501
304KütüphaneciHAMİDE GÜLNAR77.20122
305KütüphaneciMELEK YILMAZ77.19585
306KütüphaneciRAKİBE AKARSU77.19108
307KütüphaneciTARIK DEMİRCİ77.19108
308KütüphaneciBURÇAK YÜZBAŞIOĞLU77.18989
309KütüphaneciMERVE DURAN77.18691
310KütüphaneciHÜLYA FIRAT77.18094
311KütüphaneciEMİNE ÇİĞDEM77.17677
312KütüphaneciZEYNEP UÇAR77.08430
313KütüphaneciEMİNE ÜYE77.07834
314KütüphaneciGAZİ ARIN77.07417
315KütüphaneciZUHAL ÇETİNOĞLU77.07357
316KütüphaneciHAMAİL ÖZPAZAR77.07357
317KütüphaneciTURGAY BAŞARAN77.06761
318KütüphaneciNURAY YİĞİTTİR77.06104
319KütüphaneciYUSUF YOLCU76.98588
320KütüphaneciERMAN ÖZTÜRK76.97157
321KütüphaneciTARIK KAHVECİ76.96739
322KütüphaneciNEZİR DİNÇER76.96083
323KütüphaneciOĞUZHAN KUBUR76.95665
324KütüphaneciARZU ALIÇ76.95427
325KütüphaneciLALE AĞCA76.95427
326KütüphaneciMERVE FİDAN76.93996
327KütüphaneciÖZGENUR ASLAN76.93459
328KütüphaneciYUSUF İSLAM BÜYÜKEKEN76.93041
329KütüphaneciŞEHMUS ÇELİK76.84511
330KütüphaneciKÜBRA ALADAĞ76.83855
331KütüphaneciFATİME AYGÜN76.82960
332KütüphaneciTUĞÇE KARAAĞAÇ76.82722
333KütüphaneciVEDAT ATAŞ76.82602
334KütüphaneciESRA ALTUNKAYNAK76.82185
335KütüphaneciSERTAÇ BOZBAY76.82185
336KütüphaneciMERVE NUR ARSLAN76.81946
337KütüphaneciZEYNEP ERDOĞAN76.80574
338KütüphaneciÖZGE CAM76.72819
339KütüphaneciMUHAMMET MUSTAFA TAŞ76.72163
340KütüphaneciARZU GÜNEY76.71984
341KütüphaneciESRA TÜLÜCÜ76.71865
342KütüphaneciSELVER ASLAN76.71507
343KütüphaneciFATMA EYOL76.71149
344KütüphaneciMUHAMMET MUTLU ARSLAN76.69539
345KütüphaneciSELVİ DİKMEN76.69360
346KütüphaneciTUBA ÜZER76.68764
347KütüphaneciFATMA GÜR76.68406
348KütüphaneciTAMER ZENGİN76.59756
349KütüphaneciRENGİN ARSLAN76.59756
350KütüphaneciTÜRKAN ERDEM76.58981
351KütüphaneciNAZLI YUMUŞAK76.58981
352KütüphaneciKADİR KARASOY76.58921
353KütüphaneciUĞUR GÜLDAL76.58742
354KütüphaneciEMRE KAPDAN76.58444
355KütüphaneciMURAT PERİHAN76.57967
356KütüphaneciMEHMET KOCATEPE76.57490
357KütüphaneciDERYA TOK76.55104
358KütüphaneciSENA NUR ZAİM76.47170
359KütüphaneciMUHAMMED EREN ŞAHİN76.46753
360KütüphaneciSEVGİ YILDIZ AKTAŞ76.46395
361KütüphaneciBETÜL ÇİÇEK76.46216
362KütüphaneciDİDEM ERDOĞAN76.46097
363KütüphaneciKAMURAN AYKUT76.45739
364KütüphaneciFATİH ŞAHİNER76.45679
365KütüphaneciHABİB COŞKUN76.45500
366KütüphaneciMEHMET SÜRÜCÜ76.45262
367KütüphaneciYÜSRA ATEŞ76.45023
368KütüphaneciMEHMET NURİ KARAKOÇ76.44963
369KütüphaneciMEHMET DEMİROL76.44307
370KütüphaneciRABİA TUĞÇE SAĞLAM76.43234
371KütüphaneciNAZLI ES76.35777
372KütüphaneciSULTAN GÜNGÖR76.35419
373KütüphaneciSELDA KARA76.35240
374KütüphaneciKEVSER YILMAZ76.34524
375KütüphaneciTUĞBA TOPÇU76.34047
376KütüphaneciOKAN YILMAZ76.33630
377KütüphaneciSEBAHAT BAŞLI76.33272
378KütüphaneciSONAY ER76.32914
379KütüphaneciTUNAHAN SELÇUK76.32616
380KütüphaneciKÜBRA TEKİN76.21759
381KütüphaneciFERİDE ÜSTÜN76.21521
382KütüphaneciSEZİN TANRIVERDİ76.21282
383KütüphaneciNİHAL HALICIOĞLU76.21223
384KütüphaneciŞEYMA AYŞE DÖLEN76.21103
385KütüphaneciALPER KARA76.21044
386KütüphaneciMİHRİBAN ÖZYURT76.20447
387KütüphaneciHAVVA NUR FUÇUCU76.19612
388KütüphaneciEZGİ ŞANLI76.10485
389KütüphaneciESRA AKBAŞ76.10187
390KütüphaneciNİLGÜN DİLBAZ76.10008
391KütüphaneciMAİDE BAŞAK76.09949
392KütüphaneciYELİZ SARIKAYA76.09531
393KütüphaneciECMEL SATIROĞLU76.09233
394KütüphaneciFURKAN ÖZDEMİR76.08935
395KütüphaneciNESLİHAN EZANDEMİR76.07026
396KütüphaneciENES TOPRAK75.98973
397KütüphaneciSİNAN AVCI75.98615
398KütüphaneciGÜLSÜM ADANUR75.97303
399KütüphaneciARZU DENİZ75.86029
400KütüphaneciİSMAİL KESER75.85313
401KütüphaneciSÜLEYMAN SAFA AKDEMİR75.84836
402KütüphaneciJALE AYŞEN BAŞ75.84717
403KütüphaneciRAHİME TEKELİ75.84717
404KütüphaneciCANSU AYRANCI75.84478
405KütüphaneciBERİVAN ETE75.84120
406KütüphaneciMUKADDES YAMAN75.83166
407KütüphaneciSEMRA ÇELİK75.74576
408KütüphaneciYELDA KAMİTOĞLU75.74338
409KütüphaneciTÜLAY ORMAN75.73085
410KütüphaneciHALİME AKYÜZ75.72906
411KütüphaneciRIZGAR KILINÇ75.71534
412KütüphaneciABUZER ÖZGÜN75.61990
413KütüphaneciGÜLSÜM AYDIN75.61871
414KütüphaneciNURAY KAYKI75.61751
415KütüphaneciZEYNEP KISAOĞLU75.60559
416KütüphaneciHAMDİ ÖZATA75.60320
417KütüphaneciSULTAN BAHÇEPINAR75.59604
418KütüphaneciPINAR BOZAN75.58889
419KütüphaneciBURHAN ÇİNAR75.49464
420KütüphaneciNAZIM DURSUN75.48808
421KütüphaneciİPEK KURT75.48450
422KütüphaneciMUSTAFA KOYUER75.48151
423KütüphaneciSEMRA DEMİR75.47615
424KütüphaneciBURCU BİLGİN75.47197
425KütüphaneciTUĞÇE BUKET GÜNER75.47197
426KütüphaneciNAZLI ŞENTÜRK75.46720
427KütüphaneciSEVCAN YAĞ75.46124
428KütüphaneciBAYRAM YÜCE75.45527
429KütüphaneciDAMLA DOĞAN75.45289
430KütüphaneciAYNUR ÖZBEY75.38011
431KütüphaneciEYÜP ALTAN75.37176
432KütüphaneciHALİL BABA75.36281
433KütüphaneciKÜBRA AÇIKGÖZ75.35744
434KütüphaneciİMREN ŞENGÜN75.35685
435KütüphaneciMERVE ÇİMENTEPE75.35386
436KütüphaneciTUĞÇE DİLMEN75.34671
437KütüphaneciSALİH KÜÇÜKSAKALLI75.34671
438KütüphaneciMUSTAFA KAYA75.26021
439KütüphaneciVEDAT TURAN75.25126
440KütüphaneciNİDA NUR KAYHAN75.23814
441KütüphaneciFATMA NUR ÇAVUŞ75.23456
442KütüphaneciNURTAÇ MACİT75.12660
443KütüphaneciCİHAN ŞAHİN75.12481
444KütüphaneciEMEL HOYRAZ75.12123
445KütüphaneciHACER TÜRKYILMAZ75.11705
446KütüphaneciFERHAT AKGÜL75.11049
447KütüphaneciŞEYDA KETEN75.11049
448KütüphaneciMERYEM CEYRAN75.10393
449KütüphaneciMEHMET BİLİCİ75.01923
450KütüphaneciYAZGÜL ALAGÖZ75.01266
451KütüphaneciMERVE YAMAN75.00909
452KütüphaneciMUSTAFA GÖZAYDIN75.00312
453KütüphaneciEREN COŞAR75.00193
454KütüphaneciGAMZE DURAN75.00074
455KütüphaneciSİNAN İSLAMOĞLU74.99775
456KütüphaneciNESLİHAN ÖZDEMİR74.98583
457KütüphaneciMERT BAKIRCI74.89694
458KütüphaneciMAHMUT ÇOLAK74.88859
459KütüphaneciDEMET ÖZTÜRK74.88740
460KütüphaneciFERHAT TEK74.88561
461KütüphaneciAYŞE KIRMIZI74.88561
462KütüphaneciABDULMENAF İDEM74.88442
463KütüphaneciDİCLE CAN SEVEN74.87845
464KütüphaneciDEMET ÖZMEN74.87309
465KütüphaneciSEDA AKAR74.87249
466KütüphaneciKEZBAN ANDARİMAN74.86235
467KütüphaneciMERYEM GÖKÇEL74.85579
468KütüphaneciİPEK KAZAN74.85519
469KütüphaneciAHMET İNCE74.83551
470KütüphaneciMERYEM KARAKULAK74.77884
471KütüphaneciBERFİN SERİNDAĞ74.75856
472KütüphaneciBURCU ÇOLAKEROL74.75438
473KütüphaneciHÜLYA DEMİR74.75021
474KütüphaneciDERYA BİLİK74.65238
475KütüphaneciŞEYMA KIRIŞ74.63806
476KütüphaneciHALİL CURUN74.63270
477KütüphaneciEDANUR SARIOĞLU KARTAL74.63210
478KütüphaneciFATMA GÜL ÜNAL74.61958
479KütüphaneciSERVET ŞAHİN74.53308
480KütüphaneciSEDA KILIÇ74.51876
481KütüphaneciMERYEM İSKENDEROĞLU74.51638
482KütüphaneciBUKET ULUSOY74.51399
483KütüphaneciMEHMET İSHAN MAMİŞ74.51220
484KütüphaneciSACİDE İREN74.51101
485KütüphaneciÜMİT YILMAZ74.51101
486KütüphaneciEBRU KARABUDAK74.50564
487KütüphaneciMUSTAFA ÜNAL74.50385
488KütüphaneciFİLİZ GÜNGÖR74.50206
489KütüphaneciYAŞAR YAVUZ PULCUOĞLU74.49789
490KütüphaneciTÜRKAN KAYGIN74.49789
491KütüphaneciHANDE KAYA74.48417
492KütüphaneciFESİH AKBAŞ74.40245
493KütüphaneciMEHTAP AKSOY74.39171
494KütüphaneciKENAN GENCAN74.38932
495KütüphaneciSERHAT OKAY74.38396
496KütüphaneciESRA TUTUŞ74.36726
497KütüphaneciBÜŞRA ÇELEBİ74.36606
498KütüphaneciKEREM BİNGÖL74.36249
499KütüphaneciTAHSİN ORUÇTUTAN74.27957
500KütüphaneciİZEL BAYRAK74.27002
501KütüphaneciNİHAL ATAKAN74.26704
502KütüphaneciZEHRA SEZGİN ESMER74.26466
503KütüphaneciGÜLŞAH ERCAN74.26287
504KütüphaneciEYÜP EKİCİ74.25750
505KütüphaneciCANAN TUZ74.25690
506KütüphaneciAYSEL TAŞKIN74.25511
507KütüphaneciSEDA ŞEHİTTEPE74.23245
508KütüphaneciDUYGU ALGUR74.15132
509KütüphaneciYASEMİN AYDIN74.14834
510KütüphaneciBURÇİN SÜRMELİ74.14416
511KütüphaneciNALAN ASLIHAN TARAKÇI74.14357
512KütüphaneciSİBEL BAYRAM74.14178
513KütüphaneciZEYNEP BABACAN74.14059
514KütüphaneciESRA KARACA74.13760
515KütüphaneciEMİNE ŞAHİN74.13641
516KütüphaneciELİF DEMİR74.10599
517KütüphaneciİLKNUR ÇALIŞKAN74.04395
518KütüphaneciUBEYDULLAH GÜNEY74.03202
519KütüphaneciÇİSEM UZUN74.01950
520KütüphaneciİBRAHİM AVCI74.01472
521KütüphaneciSAADETTİN TEMEL74.01294
522KütüphaneciASLIHAN AYÇA ARSLAN74.01055
523KütüphaneciRUMEYSA AYTAÇ74.00101
524KütüphaneciKÜRŞAT AYDIN73.91332
525KütüphaneciZEYNEB AŞKAN73.90855
526KütüphaneciUFUK SAVRAN73.90318
527KütüphaneciNAGİHAN KOCA73.90079
528KütüphaneciHÜLYA ŞAHİN73.89423
529KütüphaneciSİBEL TOSUN73.89244
530KütüphaneciAYŞE NUR MEMİŞ73.89244
531KütüphaneciSERGEN KOÇ73.88290
532KütüphaneciYUSUF BİLİCİ73.87872
533KütüphaneciNURİYE TOKGÖZ73.87038
534KütüphaneciHATİCE KIZILYAMAÇ73.79879
535KütüphaneciCEYLAN AKTAŞ73.78149
536KütüphaneciYILDIZ KAÇAN73.76837
537KütüphaneciMAŞALLAH KAYA73.76718
538KütüphaneciEDA AYAS73.76718
539KütüphaneciFATMA DEGİRMENCİOĞLU73.76539
540KütüphaneciEBRU ASLAN73.75942
541KütüphaneciMUHAMMED VEYSİ GÜNEŞ73.74869
542KütüphaneciTOLGA CAN AYDIN73.66816
543KütüphaneciFİDAN CANSU73.65742
544KütüphaneciMUHAMMET COŞKUN73.65325
545KütüphaneciKEREM BEYBEK73.65026
546KütüphaneciTUBA CAN73.64490
547KütüphaneciMELEK DUMLU73.64370
548KütüphaneciRUKİYE USTA73.62760
549KütüphaneciHÜSEYİN ŞAHİN73.53514
550KütüphaneciEZGİ ERDOĞAN73.53335
551KütüphaneciBİRGÜL KARTAL73.53156
552KütüphaneciİLKNUR DUMANLI73.53096
553KütüphaneciUĞUR ÇALIK73.53096
554KütüphaneciÜMİT TAŞKAYA73.53037
555KütüphaneciÖMER KURT73.52858
556KütüphaneciÜMMÜGÜLSÜM TURGUT73.52023
557KütüphaneciELİF REYHAN SÖZLÜ73.51904
558KütüphaneciRAMAZAN AYTÜRK73.51069
559KütüphaneciAYŞE BİLGİLİ73.50949
560KütüphaneciVEYSEL ARSLAN73.42836
561KütüphaneciMEHMET KORKMAZ73.42061
562KütüphaneciYUSUF AKGÜL73.42001
563KütüphaneciMETE KARAGÖL73.41942
564KütüphaneciMERVE KOCAGÖZ73.41166
565KütüphaneciĞILAS ÖZMEN73.39675
566KütüphaneciBÜŞRA ERDURAK73.39377
567KütüphaneciBETÜL İKBAL73.38721
568KütüphaneciZEYNEP URAL73.38244
569KütüphaneciUTKU BARIŞ TAŞKIRAN73.36335
570KütüphaneciBAHAR SANSARKAN73.30548
571KütüphaneciTUĞÇE KURTCİ73.29833
572KütüphaneciFÜRKAN YİĞİT73.29236
573KütüphaneciMÜCAHİT ALAGÖZ73.28759
574KütüphaneciCEMİLE SARIER73.28759
575KütüphaneciMERT KAYA73.28342
576KütüphaneciÖMÜR İNCE73.28044
577KütüphaneciCEREN BAYINDIR73.27686
578KütüphaneciAHMET KAMİL TURAÇ73.27447
579KütüphaneciNİHAL OSMANOĞLU73.26851
580KütüphaneciÖZGE NAYIR73.26612
581KütüphaneciREMZİ İDİN73.18141
582KütüphaneciÇİĞDEM VAROL73.17485
583KütüphaneciFEYAZ GÜNDÜZ73.17485
584KütüphaneciGÜLCAN BELDEK73.17068
585KütüphaneciMERVE BOLAT73.16770
586KütüphaneciELİF ARSLAN73.16292
587KütüphaneciEDA TURAN73.15875
588KütüphaneciORHAN DEMİRCAN73.15100
589KütüphaneciALPEREN ABDİOĞLU73.14563
590KütüphaneciÜLKÜ YILDIZ73.05018
591KütüphaneciYASİN ŞEŞEN73.04601
592KütüphaneciUĞUR KAÇAN73.04183
593KütüphaneciZEHRA GÖZDE NURDOĞAN73.02752
594KütüphaneciGAMZE ÖZASLAN EVREN73.02633
595KütüphaneciNURDAN HİLAL BERKEBAN73.02335
596KütüphaneciSELMA YAZICI73.02215
597KütüphaneciELİF AKDAĞ72.93327
598KütüphaneciSEVİNÇ ZENGİN72.92910
599KütüphaneciZÖHRE AKAR72.92910
600KütüphaneciASLI CİNGÖZ72.92731
601KütüphaneciSEFA PEKER72.92253
602KütüphaneciMERYEM ÖZTÜRK72.91538
603KütüphaneciMUSTAFA GÜVERCİN72.91061
604KütüphaneciMUHAMMED POLAT72.91001
605KütüphaneciBÜŞRA GAZAN72.90464
606KütüphaneciÖZLEM KOÇ72.89331
607KütüphaneciSEHER DURMAZ ÇOLAK72.81815
608KütüphaneciNURAY KEPENEK72.81636
609KütüphaneciBÜŞRA KOÇ72.80622
610KütüphaneciAYŞE İÇLİ72.78713
611KütüphaneciERAY BIÇAK72.69109
612KütüphaneciAHMET EMİN VARİLCİ72.68871
613KütüphaneciNERGİZ ULUSOY72.68393
614KütüphaneciHALİL İBRAHİM YILMAZ72.68036
615KütüphaneciSERAP FİDANCI72.67797
616KütüphaneciFİLİZ ATAY72.67737
617KütüphaneciOSMAN KIRKIL72.67499
618KütüphaneciESRA KILIÇ72.67499
619KütüphaneciALEDDİN AKÇA72.67260
620KütüphaneciSEDA KARATAŞ72.67141
621KütüphaneciMAKBULE AKTAŞ72.66962
622KütüphaneciYUNUS EMRE ÖZGÜN72.66425
623KütüphaneciYAREN TUĞBA TONTU72.56642
624KütüphaneciLATİFE KURU72.56225
625KütüphaneciSEFA BOZDAYI72.56165
626KütüphaneciREVANUR DEMİRTAŞ72.56046
627KütüphaneciMEVLÜDE TOY72.55986
628KütüphaneciKÜBRA BABİ72.55509
629KütüphaneciEYLEM GÖNÜLTAŞ72.55390
630KütüphaneciMÜNEVER ASLAN72.54793
631KütüphaneciSEVGİ AYGÜN72.54734
632KütüphaneciBAYRAM ÖĞÜNÇ72.54674
633KütüphaneciKÜBRA ATEŞ72.52229
634KütüphaneciSERDAR ALAN72.44474
635KütüphaneciMELEK ŞAHİN72.43818
636KütüphaneciMERVE KAYHAN72.43460
637KütüphaneciNUMAN GÜMÜŞ72.43341
638KütüphaneciBÜŞRA TOSUN72.42983
639KütüphaneciGÖKAY ARDUÇ72.42923
640KütüphaneciZELİHA BUCAK ÇELİK72.42207
641KütüphaneciŞERMİN FIRAT72.41372
642KütüphaneciFEVZİYE SAĞLAM72.41313
643KütüphaneciTUĞBA ERDEM72.40836
644KütüphaneciEMRE YILDIRIM72.40836
645KütüphaneciFERHAT ZENGİN72.33081
646KütüphaneciSILAVA AYDIN72.31530
647KütüphaneciZAHİDE UÇAK CANBULUT72.31112
648KütüphaneciTUĞÇE TANRIVERDİ72.31053
649KütüphaneciHAMİDE KAHYA72.30158
650KütüphaneciNURİ KIYIK72.30098
651KütüphaneciSULTAN ARTUT72.29920
652KütüphaneciMERVE ÖZTÜRK72.29383
653KütüphaneciZEYNEP DOĞAN72.29263
654KütüphaneciNARİNGÜL SOMER72.28488
655KütüphaneciDİLEK ERTAN72.21210
656KütüphaneciEBRU KAYA72.20316
657KütüphaneciSEVİLAY KORKMAZ72.20017
658KütüphaneciNAZİFE DEMİRDELEN72.19421
659KütüphaneciMUSTAFA BELKİS72.19421
660KütüphaneciHAMDULLAH DENİZCİ72.19063
661KütüphaneciİPEK CİNEL72.18646
662KütüphaneciTUĞBA BALİ72.18407
663KütüphaneciKÜBRA ÜNLÜ72.18347
664KütüphaneciAYBİKE DİLARA KARASU72.18109
665KütüphaneciTÜRKAN AKAR72.18109
666KütüphaneciNİLAY KAYA72.17870
667KütüphaneciHAFİZE ESER72.17632
668KütüphaneciALİ KARAGÖZ72.17572
669KütüphaneciŞÜKRAN AKTAŞ72.16379
670KütüphaneciÇİĞDEM YÜKSEL72.07968
671KütüphaneciFATMA ULUÇAY72.06417
672KütüphaneciHACER BİÇER72.06298
673KütüphaneciHAMİDE KEKLİK72.05225
674KütüphaneciHATİCE MELİKE KELEŞ72.04986
675KütüphaneciAHMET MUSA DURDAK72.03853
676KütüphaneciASLIHAN AKÇALAR72.03197
677KütüphaneciHATUN KIZILYAMAÇ71.96277
678KütüphaneciAYŞEN KARAGÜLLÜ71.95322
679KütüphaneciNİSA DANSUK GÜNDERİCİ71.95084
680KütüphaneciÖMER DURĞUN71.95084
681KütüphaneciŞEYDA TERLEMEZ71.94308
682KütüphaneciELİF MANAY71.94070
683KütüphaneciİLKAY TAHSİN DEMİRKOL71.93891
684KütüphaneciEKREM ÖZDEMİR71.93772
685KütüphaneciSEREN KİSTİK71.93295
686KütüphaneciKÜBRA EGİN71.92579
687KütüphaneciYALÇIN ÇÖÇÜ71.92579
688KütüphaneciADİLE AZMAN71.92400
689KütüphaneciSİBEL AKIN71.91446
690KütüphaneciABDULKERİM TEMEL71.84406
691KütüphaneciELİF KURKUT71.84108
692KütüphaneciZEYNEP MARUL71.82736
693KütüphaneciDORUK ÇAKAR BALÇIK71.82319
694KütüphaneciFATİH ERARSLAN71.82259
695KütüphaneciHATİCE NESRİN SEFEROĞLU71.82080
696KütüphaneciDİLER YETER71.81842
697KütüphaneciSEVDA DEMİREL71.81782
698KütüphaneciEZGİ PEHLİVAN71.80470
699KütüphaneciİSMİHAN DALEĞMEZ71.79933
700KütüphaneciSEDA YILDIRIM71.79277
701KütüphaneciFİGEN DERYAL71.78860
702KütüphaneciFATİH ŞENER71.71641
703KütüphaneciNÜSRET AYDEMİR71.70687
704KütüphaneciADEM SARIBATUR71.70031
705KütüphaneciHATİCE ATILGAN71.69912
706KütüphaneciRUMEYSA AKPUNAR71.69792
707KütüphaneciEMRE YAZICI71.69554
708KütüphaneciBELGİN ÇAN71.69494
709KütüphaneciZÜLEYHA VERİMOĞLU71.69435
710KütüphaneciNECİBE DARTAR71.69077
711KütüphaneciYAĞMUR KAYA71.68898
712KütüphaneciOĞUZHAN ÖZÇELİK71.68242
713KütüphaneciSELMA SIRLI71.58876
714KütüphaneciERSİN DAŞDEMİR71.58041
715KütüphaneciTAYFUN EREN71.57743
716KütüphaneciZEYNEP KURT71.57743
717KütüphaneciOĞUZHAN ŞARDAĞI71.57683
718KütüphaneciAHMET ERDEM EREN71.57385
719KütüphaneciİSMİHAN GÜNDOĞAN71.56670
720KütüphaneciTÜRKAN AKMAN71.56550
721KütüphaneciYASİN YAŞAR71.56013
722KütüphaneciİLKER MEHMET YANIK71.55954
723KütüphaneciLEYLA YILMAZ71.47543
724KütüphaneciKADİR AKCA71.46529
725KütüphaneciMUHİTTİN DEMİR71.46409
726KütüphaneciNURŞAH ARSLAN71.45694
727KütüphaneciSULTAN ÖZCAN71.45038
728KütüphaneciMERVE ÖZKÖSE71.43368
729KütüphaneciYASEMİN YİĞİT71.42712
730KütüphaneciÖZGÜL ÇİL71.35255
731KütüphaneciMESUT BOZAN71.34599
732KütüphaneciSELDA KAYA71.34181
733KütüphaneciMERVE KURŞUN71.33883
734KütüphaneciGÜLŞAH AYAN71.33764
735KütüphaneciCEREN BEYAZOVA71.33227
736KütüphaneciKÜBRA GÜR71.33227
737KütüphaneciOSMAN AYDEMİR71.33167
738KütüphaneciGÜLAY ERGÜN71.32511
739KütüphaneciNAZLICAN AYDIN71.32213
740KütüphaneciLEYLA ÖZKAN71.32034
741KütüphaneciGÖZDE NUR BAKIR71.31974
742KütüphaneciZEHRA DOĞAN71.31080
743KütüphaneciGÜLSÜM KAYA CEYHAN71.22728
744KütüphaneciNİSA UĞUR71.22132
745KütüphaneciAYHAN BİNGÖL71.21953
746KütüphaneciRENGİN İMRET71.21893
747KütüphaneciİBRAHİM HALİL ARSLANTAY71.21118
748KütüphaneciKADER AYDIN71.21058
749KütüphaneciTUBA ÇELİK KANATLI71.20999
750KütüphaneciHAVVA YİĞİT71.20760
751KütüphaneciCANER ŞAHİN71.20164
752KütüphaneciELİF BEHRAM71.19985
753KütüphaneciDUYGU YEŞİL71.19627
754KütüphaneciADNAN ALAN71.09367
755KütüphaneciNESLİHAN AK71.09307
756KütüphaneciARİFE KÜÇÜKAY71.09248
757KütüphaneciVEDAT SEVİM71.08472
758KütüphaneciGAMZE YILDIRIM71.08472
759KütüphaneciCEYLAN ÇİL71.08234
760KütüphaneciZÜLEYHA AYŞE ERBAŞ71.07697
761KütüphaneciFATİH TARAKÇI71.07101
762KütüphaneciYUSUF GÜLÇİN70.99345
763KütüphaneciMERVE KARTAL70.98093
764KütüphaneciŞERİF KART70.97676
765KütüphaneciCENGİZ SEVERLİ70.97497
766KütüphaneciMEHMET UYGUN70.97318
767KütüphaneciBEYZA MERCAN70.97258
768KütüphaneciAYDAN DENİZ70.97139
769KütüphaneciASLI DEMİRALP70.96841
770KütüphaneciENEZ GÖKALP70.96602
771KütüphaneciHATİP DURAN70.96542
772KütüphaneciELİF ÇOBAN70.96423
773KütüphaneciSEHER NUR KAYMAK70.96125
774KütüphaneciENES ÇELİK70.95528
775KütüphaneciAYŞE KARAÇELİK70.95528
776KütüphaneciSEHER ASLIHAN ARSLAN70.95469
777KütüphaneciMERVE ÖLÇEK70.94932
778KütüphaneciFATMA NUR YERLİ70.85567
779KütüphaneciSEFA DOĞAN70.84672
780KütüphaneciESMA DEMİR70.84672
781KütüphaneciOSMAN DELİCE70.84612
782KütüphaneciGİZEM KOPUZOĞLU70.84493
783KütüphaneciSEDA ALMAS70.84374
784KütüphaneciBAHAR AYDIN70.84076
785KütüphaneciZEYNEP BAKIŞ70.84016
786KütüphaneciARİF ERDEM ATLIHAN70.83777
787KütüphaneciKADRİ KARADAŞLI70.83718
788KütüphaneciMELİKE PİRANTEPE70.83539
789KütüphaneciHAMİDE NUR ERİTMAÇ70.83479
790KütüphaneciZEYNEP AKÇAY70.83419
791KütüphaneciNURCAN TUNÇ70.82525
792KütüphaneciDENİZ ERMİŞOĞLU70.82227
793KütüphaneciCABİR SÖNMEZ70.75426
794KütüphaneciASLI ÖZDEMİR70.74233
795KütüphaneciHİLAL ÖZ70.72086
796KütüphaneciELİF UZUNOĞLU70.70297
797KütüphaneciİLKNUR ÖKSÜZ70.59858
798KütüphaneciGÜLSÜM DÜNDAR70.59679
799KütüphaneciLEYLA DEMİR70.59440
800KütüphaneciELİF KAHRİMAN70.59440
801KütüphaneciBEYZANUR ÖZ70.58963
802KütüphaneciİSMAİL TAŞDELEN70.58724
803KütüphaneciOSMAN İLİŞİK70.58665
804KütüphaneciARZU GÜLCE70.58426
805KütüphaneciOĞUZHAN ÇUKADAR70.57949
806KütüphaneciTALHAT KARABULUT70.49598
807KütüphaneciMEVLÜT İNCE70.48942
808KütüphaneciVOLKAN AYDIN70.48822
809KütüphaneciHABİBE OK70.48584
810KütüphaneciYASİN YURTTAŞ70.48226
811KütüphaneciMEHMET BURAK MURAT70.48226
812KütüphaneciİNSAF YOLTAGİL70.47629
813KütüphaneciSİTTİ ZEYNEP KAPLAN70.47570
814KütüphaneciMERVE DEMİRKAN70.47451
815KütüphaneciDERYA AKAY70.47331
816KütüphaneciAYŞENUR KABAAĞAÇ70.46794
817KütüphaneciHATİCE KÜBRA POLAT70.46496
818KütüphaneciENES KORKMAZ70.38324
819KütüphaneciUMUT YILDIRIM70.37727
820KütüphaneciZELİHA YILMAZ70.37429
821KütüphaneciBÜŞRA TURAN70.37190
822KütüphaneciMAŞALLAH ÖZEL70.36773
823KütüphaneciAYŞEGÜL ABAŞ70.35163
824KütüphaneciOSMAN FURKAN ESGİDİR70.35043
825KütüphaneciSEZİ ARI KAZAZ70.34924
826KütüphaneciSEDA MUR ÖZTÜRK70.34507
827KütüphaneciCÜNEYT AYDIN70.34328
828KütüphaneciMERVE OKURSOY70.33731
829KütüphaneciGÜLSEREN GÜZEL70.25141
830KütüphaneciFATİH FURKAN GEBEL70.23829
831KütüphaneciREZZAN GENCER70.23590
832KütüphaneciABDULLAH ERDOĞAN70.22934
833KütüphaneciAHMET İSMAİL ORTAYOL70.22875
834KütüphaneciMAHMUT KUL70.21622
835KütüphaneciASYA BİRİNCİ70.21264
836KütüphaneciCANAN TAŞDEMİR70.21026
837KütüphaneciSEHER BİŞKENER70.12674
838KütüphaneciESMA TOPAL70.12376
839KütüphaneciÜMİT KESER70.11482
840KütüphaneciGİZEM ÇİNGİŞ70.10945
841KütüphaneciÇİĞDEM KESKİN70.10825
842KütüphaneciÖMER FARUK GÜRSOY70.10647
843KütüphaneciBAHAR TETİK70.10289
844KütüphaneciRECEP OKÇU70.09573
845KütüphaneciGÖKAY ÇALIŞKAN70.09513
846KütüphaneciHİLAL KARACA70.09334
847KütüphaneciŞAHADET DEMİR70.00864
848KütüphaneciMEHMET CANİP ÇAPANOĞLU70.00685

Hakkında: İsmail Karaca

Avatar
Ankara Üniversitesi DTCF mezunu #Kütüphaneci #Arşivci #Dokümantalist #Editör #BilgiveBelgeYöneticisi · Ankara/Türkiye
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

57 Son Yorumlar

 1. Avatar

  Değerli Meslektaşlar,

  Geçenlerde “Liyakat” adı ile buraya yorum yazılmış ve kendisi CİMER e şikayet ettim gibi bazı ifadeler kullanmış ve tartışma başlatmıştı. Kendisi herhangi bir şikayette bulunmadığını, o anlık duygularla yorum yazdığını beyan etmiş ve bizlere bildirmiştir. Bilgilerinize önemle. Herhangi bir şikayet söz konusu değildir.

 2. Avatar
  By Librarian

  Rica etsem Liyakat adlı arkadaş bana ulaşabilir mi? Konuyla hiçbir alakam yok whatsap gruplarını da bilmem. Ama hakkin alınabilmesi adına yapılan etkinlikleri bende destekliyorum. Bir an once mülakatın başlaması ve gerçek manada emek vermiş insanların atanması öncelikli olandır. Mesleki bilgisini herkes bölüm sonunda zaten edinmiştir. Bunun üstüne zaman içersinde eklemeler yapmak ve kendini geliştirmektir önemli olan. Liyakat adlı şahıs a sorum su belli ki ilk 500 içerisinde değilsin. Peki ilk 500 içerisinde olan arkadaşların mesleki bilgi ve birikimini hangi hakla sorgulayabiliyorsun ?
  Ben iki dil biliyorum. Yurtdışında da çalıştım. Bilgisayar konusunda uzmanim. Bilgisayar araştırma uygulama merkezinde faaliyet gösterdim. 4 yazılım dili biliyorum. Bir tane örnek kütüphane otomasyonu programı geliştirdim. Uni AGNO derecem 3.42 KPSS puanim yüksek..
  Hangi liyakattan bahsedip konusabiliyorsun simdi? Kardeş herkesi kendin gibi görüp burada böyle yorumlar yapıp insanların moralini bozmana hakkin yok. Bu arada yaptığın sey eğer gerçekse yani başkalarının konuşmalarını numaralariyla Cimere yazip gondermisim demissin(ki inanmiyorum) kanunen suç islemissin bilmeni isterim. Ayrıca o mesaj ve konuşmalarda herhangi yanlış birşey yok.
  Sana tavsiyem en başta su anki tavır ve uslubundan vazgecmen ve hayirlisini dileyip istemen.
  Herkese iyi günler diliyorum.

  9
  2
  • Avatar

   hocam bu kadar donanım var ve 4 bin maaşla kütüphaneci mi olmak istiyorsun 🙂

   4
   1
  • Avatar

   yanlış anlama mesleğimizi küçümsemiyorum ama o kadar kendini geliştirmişsin daha iyi şartlarda bilişim sektöründe çalışabilirsin ya da vakıf üniversite kütüphanelerinde yöneticilik yapabilirsin

   3
   1
 3. Avatar

  şu yorumlara uzaktan bakan bir insan tek suçlunun ilk 500 e giremeyenler olduğunu anlar, sanki mülakatı onlar çıkardı diye düşünür
  Arkadaşlar biraz empati yapın ve yorum yaparken biraz dikkatli davranın, karşımdaki acaba üzülür mü bu yorumumdan diye biraz düşünün, bu ara da ilk 500 değilim ama şunu söyleyeyim ben her zaman mülakata karşı çıkmışımdır ve olmaması taraftarıyım ama şuanda yapacak bir şey yok birbirimizin kalbini kırmak ya da bencillik yapmak anlamsız son olarak 500 e giremeyenler de kpss ye en az siz in kadar emek verdi ama sorun çıktı ama heyecan yaptı ama …..

  3
  2
 4. Avatar

  Arkadaşlar merhaba bu alımda yerleşirsek hazirandaki son atamada tercih verebilir miyiz ?

  3
  6
 5. Avatar
  Referanssiz alım.

  Merhaba arkadaşlar. Yarın yani Çarşamba günü twitterda etkinlik yapıyoruz. Atanmış, atanamamis , mezun , şu anda okuyan, ilk 500e girmiş veya girememiş herkesi etkinliğimize destek olmaya çağırıyoruz. Adalet birgün herkese lazım olur. Bizler okulumuzu bitirdik. İşimizi elimize alabilmek için gece gündüz dersimize çalıştık. 70 puan alan arkadaşım atanamazsa nasip der. Seneye emek verip gecesini gündüzüne katıp 80 alır ve mülakat da elenirse o zaman adaletin ne olduğunu anlar. Bizlerin kimsenin hakkında gözümüz yok, bencillik de etmiyoruz. Mesleki eğitimimizi universite de aldık ve diplomamiz elimizde, genel kültür ve genel yetenek bilgisi için kpss sınavına girdik ve puanımız elimizde ve son olarak da güvenlik soruşturması ile sicilimiz araştırıldığında mülakat da ölçülecek olan ne kalıyor? Bizler çalışarak çabalayarak aşamayacagimiz tek sınav , tek engel olarak mülâkati görüyoruz. Bu süreç zor ve sancılı. Herkesi aşağıdaki etiket ve taglar ile yarın saat 21:00 da etkinliğimize bekliyoruz hayırlı günler…

  #ilk500kütüphaneciatansın
  @AhmetMisbah @kultur_iletisim @KTBKYGM
  #KPSSpuanımMülakatPuanımOlsun
  #bbymulakatdaadaletistiyor
  #BBYmülakattaHakkaniyetİstiyor
  @MehmetNuriErsoy @TCKulturTurizm @RTErdogan
  @kartalaf

  12
  5
  • Avatar

   Merhaba arkadaşlar burda saçma sapan konuşanlara sözüm şu ki ;
   İlk 500 de değilim. ilk 500 de olanlar eğer ilk 500 de olmasaydın 501. Sırada olsaydı mülakat olmasına sevinirdi kesinlikle.kimi kalkıp ben bayağı çalıştım 80 puan aldım bilmem mesleki bilgim var da 70 alanlar adam değile getiriyor da bencil insan 70 insanın senden çok çalışmadığını nerden biliyorsun ve mesleki bilgisinin senden daha yüksek olmadığını düşünüyorsun
   Ha şunu da söyleyim ‘“hiç bir zaman mülakat olmasın “”ama yapmışlar mülakatı ve yok ilk 500 atansın yok hakkım bu da şikayet edeceğim gibi laflar bakanlık ve hiç kimse tarafından dikkatte alınmaz resmî gazetede yayınlanan mülakatı senin egoist tavrın ertelemez elinizden geleni ardınıza koymayın Allah her şey hakkında herkese her şeyin hayırlısını versin .500 den sonrakilerin torpil yapacağını düşünenler ilk 500 dekilerin de yapmayacağını düşünmesinler bence
   Kim torpil yaparsa hakkım helal değildir kaçıncı sırada olursa olsun …

   10
   3
  • Avatar
   Referanssiz alım.

   Hocam kpss şans ile alınabilecek bir puan değil çalışmış olsaydınız bilirdiniz. Konular bellidir nerenin kaç puan getireceği bile az çok bellidir. Bizde baştan sizin gibi kimseyi kırmayalim herkes işinin ekmeğinin peşinde dedik. Sonra gördük ki 70 alan adam bizi bencillikle suçluyor. Evet herkes onun bunun peşinde gezecek, onun bunun kapısı çalınacak maalesef bizim kimsemiz yok. O yüzden mülakatta selamla kaybetmekten korkuyoruz. Bende hakkımı haram ediyorum biz böyle bir şey olmasın istediğimiz için bu etkinligi yapıyoruz. Keşke bütün meslektaşlarımız atansa ama maalesef 500 kişi alinacak. Bizi ayıran şey sınav olmalı

   3
   1
 6. Avatar

  Rabbim emek verip KPSS’den yüksek puan alıp ilk 500 sıraya giren kardeşlerimin yardımcısı olsun. Evet inanılmaz şekilde bürokratik trafik kurmaya çalışanlar sözde tecrübe ve deneyim bahanesiyle ilk 500’deki arkadaşların hakkını gasp etmeye çalışan birileri var. Ama filden büyük fil avcısı, fil avcısından da büyük Allah var. Hep bu inançla yaşadık. Mesleki bilgi konusunda da kendimize güvenimiz tam inşallah sağlıklı bir alım gerçekleşir.

  17
  2
 7. Avatar
  kütüphanecii

  Liyakat mısın nesin senin gibi insanlar bu dünyada hiç bir yere gelemez dostum o kadar kendine güveniyorsan akıllıysan kpssde ilk 20ye girseydin ya boş boş konuşuyorsun burda insanları demoralize etmeye çalışıyorsun onu bunu şikayet ediyorsun yazık ya valla sizin gibi insanlara.Sen memur olsan ne olmasan ne herkes bir yerde ekmeğini kazanır aç kalmaz ama önce bir insan o olmayı becerin de memurluk falan hikaye.

  7
  2
 8. Avatar
  Dost Kütüphaneci

  Türkiye Cumhuriyeti Devleti Üniversitelerinin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olan veya YÖK tarafından denkliği tanınmış her bölüm mezunu Kütüphaneci unvanı ile çalışmayı hak etmektedir, liyakatlıdır. Yeterki atandıktan sonrada da öğrenmeye açık olsun.

  Söz de liyakat adına mülakatı savunma gereği duyan küçük beyinli arkadaşlarımız da puanları daha düşük oldukları için kendilerini böyle bir yalana inandırmışlardır ve savunuyorlardır. Bir ömür boyunca ekmek yiyeceğiniz ve sevdiklerinize yedireceğiniz bir iş için hakkınız olmayan bir kadroya başkalarını araya koyarak talip olmayın. Puan bazlı atamayı savunuyoruz, destekliyoruz. (Bir Kütüphaneci düşüncesi)

  11
  1
 9. Avatar

  arkadaşlar bu whatsapp grubunun linki var mı ,yeni mezun oldum ayrıca kendi bölümü ile ilgili bir işte tecrübesi olmayıp farklı alanda çalışanlardanım, şimdi tam olarak iş tecrübesi göz önünde olursa benim gibilerin hiç şansı olmayacak mı, bu süreçte bi belediye kütüphanesine gidip biraz staj mı yapsam

  1
  2
  • Avatar
   Referanssiz alım.

   Bende farklı bir işte çalışiyorum. Gidip gönüllu çalışacak param yok. Baba parası yemek ağır geliyor bu yaştan sonra. Dayimizda yok gittik kpss çalıştık burası Türkiye Cumhuriyeti bizim de tek şansımız sınav. Anca tuzu kurular, arkası saglamlar mülakat ile bir yerlere gelmek ister. Korkmayın çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Atanmak için referansa gerek kalmıcak inşallah…

   9
   2
  • Avatar
   Kütüphaneci12

   Valla ben de senin gibiyim bir sürü farklı işte çalıştım. Ben buradaki kütüphaneye gitcem bir kaç güne işi öğrenmek için gönüllü çalışmak istediğimi soyleyecem. Bu platformda hiç kimse birbine yardımcı olmuyor. Mülakata girecek kişinin ayağına çelme takayım da onun önüne geceyim ben kazanayım derdin de herkes. Bu kadar kindar ve hırslı olmayin . Ne dograrsan kaşığına o çıkar aşına.

   2
   3
  • Avatar

   ben de bir sürü işe girdim kendi bölümümle alakalı bi yere girmedim,yeni mezunum , ben de işi öğrenmek adına bi kütüphaneye gidip gönüllü çalışıcam. Mesela 1 sene külliye projesi olmuş ondan hiç haberimiz olmadı , nerden öğrenip girdiniz nereleri takip edelim yani bölümümle ilgili iş bulamıyorumm

 10. Avatar
  Kütüphaneci12

  “850 kişi bu mülakata emek veriyor.

  Gerek mülakat ekibini gerekse mülakata girecek adayları kimse bu şekilde karalayamaz”

  Farkındaysan söylediklerinle çelisiyorsun. Ben de o mülakat listesindeyim ama sen de beni emek vermemek yani mesleki tecrübem yok diye karaliyorsun. WhatsApp gruplarına dair bir fikrim yok. Kim ne konuşuyor ne muhabbet dönüyor bilmiyorum , açıkçası WhatsApp gruplarına dahil olacak vaktinde yok ama emin ol ben bizzat kendi cevremdekilerin torpille işe başladığını biliyorum. 500 kutüphaneci alımında ise torpil olur mu olmaz mı bilmiyorum ama artık iktidardakiler de farkinda bence insanların bıktığının. Umarım bunu göz önünde bulundururlar. Yaptığın şikâyet ise çok saçma. Sen ütopya da mı yaşıyorsun. Herkes biliyor kayirmaca , torpil olduğunu? Yani sesli güldüm cidden çok komik..

 11. Avatar
  Kütüphaneci12

  Boş konuşmaya bayiliyorsunuz. Biz biliyoruz kimin torpil yapıp yapmadığını. Kimseyi de zan altında bıraktığımız yok. Ben gözümle gördüm şahit oldum neyin zirvasindasın sen. Senden korkan seni gibi olsun. Benim önüme ikditar partisinin şubesinden liste geldi. Git Cv ni bırak partiye bilgi merkezinde işe başla dediler. Ama ben gitmedim. Kimsenin hakkıni yemem ama kimseyede hakkımı yedirmem. Bazıları el ense yatsın kpss den düşük puan alsın. İş tecrübesi adı altında araya da (sizin tabirinizle) referans (ama bizce torpil) koysun. Ondan sonra da ben mülakattan geçtim liyakat olmadı desin. Eee ben boşuna mı çalıştım günlerce. onuda geçtim bu zamana kadar atanan herkes sanki işinde dört dörtlüktü. KPSS nin amacı ne o zaman. liyakat olmasin diyen insan mülakata da karşı olur. Mülakat yerine yazılı mesleki sınav olur ama adil olur emin ol. Ayrıca Senin torpil olmayacağına dair kanıtın mi var kardeşim. Ben senin karşına torpille iş başı yapmış bir sürü insan çıkarabilirim. Ama eminimki senin bizim karşımıza torpilsiz çıkaracağın kişi sayısı bir elin beş parmağını gecmez.Allah Kur’an kitap dersiniz.Söz konusu Memuriyet olunca mülakat olsun dersiniz. Niye işin ucunda torpil var. Sen çok uzmansan mesleğinde git özel bir kurumda müdür fln ol kamudan daha fazla maaş alırsın ama yer mi yemez. Senin tek amacın buradaki insanları demoralize etmek olmuş. Sabahtan akşama kadar burda bekle sen olumsuz yorum yap sevgili liyakat kardeşim sana başarılar. Yarın ilk işim bulunduğum yerdeki halk kütüphanesine gidip hem işi öğrenmek hem de gönüllü çalışmak adına kütüphane müdürü ile konuşacağım. Kafaya taktım madem herşey mesleki tecrübe o zaman tecrübe edinelim bakalım. Allah biliyor ya artık o kadar çok bıktırdilarki şu torpil yüzünden millet isyan edecek yakında. Yani bıçak kemiğe dayandı.

  4
  2
 12. Avatar
  Kütüphaneci12

  Söylemeyim diyorum da zor tutuyorum kendimi. Sevgili liyakat kardeşim ben kpss ye hazırlanırken kızım 1.5 yaşında idi. onunla sürekli ilgilenmeyi geçtim; emzirmesi bakımı vs. İnan ki hiç kolay olmadi. Evin işi , çocuk, eş vs o kadar işin arasında ben uykusuz kaldım da hazırlandım sınava. Eminim ki mülakata girecek bir çok kişide zor şartlar altında sınava çalıştı. Ama sen bunu hiçe sayıp mesleki tecrübe bilmem ne diyosun. Adam sıralama da 11. Olmuş atandığı kütüphanede mi iş yapamayacak, ogrenemeyecek. Ne yani ameliyat fln mi yapacak. Ya da davaya mi, duruşmaya mi cikacak.Mesleğimi kucumsedigim için söylemiyorum ama kimse anasının karninda ögrenmiyor kütüphanecilik mesleğini. Lise mezunu adamlar hala görev yapıyor. Hatta lise mezunu adamları hâlâ işe aliyorlar .Ya yemin ederim çıldıracam. Benim yaşadığım yerde kültür merkezinde bby mezunu olmayan, liseden mezun bir kadın görev yapıyor da, ben mi atandığım zaman mesleğimi yapamayacam. Arkadaşlar herkese sesleniyorum. Sakın tırsmayın korkmayın, tecrübeniz olmasa bile ben bu işi yaparım diye mülaka gidin. Mülakatta ki kişiler sizin bu isi yapıp yapamayacağınızi, potansiyelinizi göz önünde bulunduracaklar. Ben şu mülaka girecek kimsenin öyle acayip tecrübeli oldugunu düşünmüyorum. Birçoğu yeni mezun ya da benim gibi başka alanlarda çalışmış vs. Tamam tecrübe göz önünde bulundurulurda; tecrübeniz yoksa siz ölün , mülakata boşuna girmeyin, hevenlenmeyin,kesin kaldınız bilmem ne algısı yaratmayın.Lütfen kimsenin moralini bozmayın. 2014 senesinde ben kpss den 71 almıştım, arkadaşım 57 puan aldı. Şu anda o belediye kütüphanesinde çalışıyor ben hala atanamadim.o tecrübe sahibi oldu 2-3 senedir çalışıyor ama ilk başladığında onunda bilgisi yoktu. Yani hakkıyla ise girmedi bu bir. İşi bilmiyordu sonradan ogrendi bu iki. Ben şimdi 77 almışım diyorum ki işi bilmiyorum ama kendime güveniyorum ben bu işi yaparım. Neyinn kafasindasiniz? Torpilin mi ?

  17
  2
 13. Avatar

  Biz bu liyakat liyakat diyenlerin derdini gayet iyi biliyoruz. Karşı karşıya gelsek hem KPSS puanında hem mesleki bilgi de yarışamazlar ama mesele birinin hakkına girmeye geldin mi çok iyi becerirler. Kendi sıralamam bellidir. Açıkça söylüyorum 11. sıradayım. Şimdiden söylüyorum sıralama da 1 sıra geriye gitsem dahi kimseye hakkımı helal etmiyorum..

  18
  3
 14. Avatar
  Kütüphaneci12

  Yani kusura bakmayın ama kimse böyle kendinden emin konuşamaz kardeşim. Mesleki tecrübesi olmayanlar ne yapsın ölsün mü? Zaten özel sektör senden 5-10 sene tecrübe istiyor vs. Kamu da da bu olacaksa o zaman başka bir çözüm bulsunlar. Ve gerçekten yeter artık insanları suclamaktan vazgecin.Herkes her şeyin farkında. Eğitim öğretim her şey yetersiz. Herkes tecrübeli olamıyor malesef. Okulda akademik bilgi zehirlenmesi yaşıyoruz. Adam gibi işi öğreten yok. Staj dersen yetmiyor. Bir sene staj + okul dersi olmalı ki adam gibi meslegi öğrenelim. Kağıt üzerinde öğrendiğimiz bilgiler ile ne kadar tecrübeli olabiliriz. Benim kütüphane veya arşiv alanında çok tecrübem yok ve bildiklerimi de unuttum ama kendime güveniyorum yapabilirim. Baska alanlarda bir çok işte çalıştım. Mülakatta ki jüriler ne açıdan degerlendirir bilmiyorum sizde kafanıza göre yazıp moral bozmayın lütfen.

  16
  7
  • Avatar
   kütüphanecii

   Valla ağzına sağlık arkadaşım o kadar emek boşuna veriliyor sanki yapılmasın o zaman kpss diye bir sınav özel kurum alımı değil ki bu sadece mesleki bilgi ön planda olsun tabiki kpss de göz önüne alınacak bu insanlar boşuna mı emek verdi aldı o kadar puanı.

   10
   5
 15. Avatar

  Arkadaşlar bu alımda ilk 500 alınacak büyük ihtimalle,kpss puanlarına göre sıralama yapılacak

  17
  5
 16. Avatar

  Mülakatlar ne zaman başlar tahmini olarak

 17. Avatar

  … ya da belirtilen adrese gönderilerek Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmaması halinde, başvuru yapılmamış kabul edilecektir.

  Buradaki kaydı kim yapıyor ve yapılamaması ne demek ? Duyurularda yazıyor..

  Birde diploma örneği aslı gibidir olanı yollanması sorun olur mu yani dekanlıktan aslı gibidir imzalı ve kütüphane müdüründen aslı gibidir onaylı olarak gönderilmesi ?

  • Avatar

   Sorularına cevap vereyim öncelikle aslı gibidir örneğini ben teslim ettim kabul ettiler diğer sorularına gelince genel evrak kaydını personel daire başkanlığında genel evrak bölümündeki memur yapıyor.

  • Avatar

   teşekkür ederim. Kargoda kimin teslim aldığını ad soyad olarak geldi mesaj ile.

  • Avatar

   Kara kuvvetleri kutuphaneci alımına başvuran bayan arkadaş varsa yazabilir mi ?

 18. Avatar

  Arkadaşlar başvuru yaparken farklı bi formatta özgeçmiş oluşturdum, şimdi onu nereye kaydettim bulamadım, farklı oluştursam sıkıntı olur mu

  • Avatar

   Mümkünse aynısını yapmaya çalış. Kendi fikrim şu ki: Mülakat anında onlara gönderdiğimiz cv yi önlerine alıp üzerinden de soru sorabilirler.. Bu yüzden farklı olmasın derim.. İçerik aynı olsun en azından yazanlar aynı ..

   Yoksa cv yi neden göndermemizi istesinler ki .

 19. Avatar
  Kütüphaneci12

  Ben dün bakanlığı aradım konuyla ilgili şunu söylediler. İl kültür müdürlüğünden diplomanin fotokopisini asli gibidir diye onaylatmaniz gerek dediler.

 20. Avatar

  Bakanlığın kütüphanelerinde de evrak onaylama işlemi yapılabiliyormuş. Notere para vermenize gerek yok.

 21. Avatar
  gizemkütüphaneci

  Arkadaşlar mülakat sizce en erken ne zaman olur bir fikri ya da duyumu olan var mı ?

  • Avatar

   gizem merhaba mülakat listelerine bakınca ortalama diğer bölümleri de hesaba katarsak1500 kişi var evrakların toparlanması dosyalanması falan 2 hafta sürer aralıktan erken başlayacağını sanmam,her bölümün mülakatı aynı anda başlar o yüzden toplu açıklanacaktır her şey.Benim tahminime göre işleyiş şöyle olur

   aralık ayı mülakatlar
   ocak ayı güvenlik soruşturmaları
   şubatta kazananlar açıklanır yerler belirlenir
   martta ise başı olur

   tamamnen tahmin ama diğer mülakatlı kamu alımlarından yola çıkarak yaptım bu tahmini daha geç olur ama daha erken olacağını sanmam

   4
   1
  • Avatar
   Birkütüphaneci

   Ben Aralık ortası gibi olur diye tahmin ediyorum

   2
   1
  • Avatar
   gizemkütüphaneci

   Teşekkür ederim Erdem açıklaman için.İnşallah süreç böyle işler daha da uzamaz en azından hiç birimiz boşa zaman kaybetmemiş oluruz.

   1
   1
 22. Avatar
  Kütüpnaneci12

  B) maddesinde “Diploma veya geçici mezuniyet Belgesinin aslı veya tasdikli örneği” diye yazıyor. Siz nasıl gönderdiniz. Benim Diplomamın aslı bulunmaktadır. noterden aslına uygundur diye belge alıp onumu göndermem gerekiyor.

  • Avatar
   Kütüphaneci

   Ben il kültür müdürlüğüne gittim belgeyi aslı gibidir yapmak için ama bana bunu biz yapamayız bize öyle bir bildiri gelmedi denildi sonrada Ankara kültür bakanlığı ilgili kurumu arayıp sordu bu durumu onlarda gerek olmadığını e devletten çıkarılan belgeler aslı gibidir dedi bunu söyleyen ilgili kurumun müdürü bende öyle yolladım

  • Avatar

   Bu mesele önemli. Eğer diploma ve askerlik belgesi onay gerekmiyorsa neden ilanda öyle bir şey yazıldı. Gerçi zaten e devlet resmi evrak olduğu için istenmemesi gerek ama ilanda onaylanması isteniyor. Risk olur mu e devletten alınan yükseköğretim belgesi ve askerlik belgesini direk göndermek

 23. Avatar

  Belgelerin teslim edilip edilmediğini nasıl anlayabiliriz PTT teslim edildi yazıyo

  7
  1
 24. Avatar
  antimülakat

  Umarım önceki mülakatta yaşananlar bu defa yaşanmaz.

  15
  4
 25. Avatar

  Ibb kutuphane alimina atanmaya hak kazanan ama hala atanmamis adaylar burayada basvurmus. O arkadaslarin bazilari hak yemisti onlari biliyoruz,o zaman hakkimizi helal etmemistik.Yine etmiyoruz tabiki.

  Ins herkes emegi ile baskasinin hakkina girmeyerek mulakati gecer.

  8
  1
  • Avatar

   İski kütüphaneci alımını kazanan kişilerin isimleri bu listede var. O kişiler orada göreve başlamadı mı sürekli aynı isimler var.

   6
   1
  • Avatar

   yok hocam baslamadılar İBB’de daha bildigim kadarıyla,başlasalar burayada basvurmazlar herhalde diye düşünüyorum. Ama hak yiyen insandan hersey beklenir. Neyse fazla uzatmayada gerek yok,herkes için hayırlısı olsun o arkadaşlar için olmasın.

   Örnek verelim;Arkadaşın biri o kadar özel yeteneklliki Hem osmanlıcadan hemde kutuphaneci kısmından mulakata girmişti alım iki kısımdan olusuyordu girenler hatırlar, Orada görevliler ile gülüyor konusuyor tanıdık misali. 2 kısıma basvuru imkanı zaten olmuyordu sistemden,orada gorevlilere söyledigimiz zaman ise hangisine uygunsa oraya yerleştirilir misali konusmuslardı,böyle birsey ilk defa duydum. Aynı seviyede olan her soruyu bilen kendisinden KPSS puanı yuksek olan kişilerde degil bu ve bunun gibi şahıslar alındıgı zaman biz ne yapacagız,kime guvenelım kime üzülelim? kurumların çiftlik misali gibi olmasına mı yoksa,kendımıze mı o kadar çalışıp yoksa boyle insanların hakkınızı gasp etmesine mi ? Diyoruz ya hem bu dunyada hem de ahirette hakkımızı helal etmiyoruz bu ınsanlardan,diğer bölümlerdende olmuştu basına yansıyan ve yansımayan. Şimdi utanmadan buraya basvurmuslar,gülmemek elde değil. Herşeyin hakkımızda olması dileğiyle,uzattık biraz kusura bakmasın forum ahalisi 🙂

   17
Göster
Gizle