500 Kütüphaneci alım detayları ve illere göre dağılımlar açıklandı

Bakanlık sayfasından yapılan açıklama şöyledir. Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım Usul ve Esasları hükümleri çerçevesinde aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen boş pozisyonlara, 2018 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, yapılacak giriş (sözlü) sınav sonucuna göre, toplam 785 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvurular elektronik ortamda 25/09/2019 – 09/10/2019 tarihleri arasında alınacaktır.

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Aşağıdaki tablonun altında şartlara, gerekli belgelere dair bilgileri bulabilirsiniz.

KÜTÜPHANECİ (Toplam Adedi: 500, Puan Türü: KPSSP3-en az 70 puan almış olmak):

İllere göre dağılımlar aşağıdaki tabloda mevcuttur:

İllerToplam
 Adana7
 Adıyaman5
 Afyonkarahisar6
 Ağrı6
 Aksaray4
 Amasya4
 Ankara12
 Antalya8
 Ardahan3
 Artvin5
 Aydın7
 Balıkesir7
 Bartın3
 Batman7
 Bayburt3
 Bilecik5
 Bingöl5
 Bitlis7
 Bolu4
 Burdur8
 Bursa5
 Çanakkale6
 Çankırı5
 Çorum6
 Denizli7
 Diyarbakır7
 Düzce5
 Edirne4
 Elazığ6
 Erzincan5
 Erzurum10
 Eskişehir6
 Gaziantep9
 Giresun4
 Gümüşhane4
 Hakkari3
 Hatay7
 Iğdır3
 Isparta7
 İstanbul16
 İzmir11
 Kahramanmaraş6
 Karabük4
 Karaman4
 Kars4
 Kastamonu8
 Kayseri7
 Kırıkkale5
 Kırklareli7
 Kırşehir5
 Kilis4
 Kocaeli6
 Konya13
 Kütahya8
 Malatya8
 Manisa8
 Mardin6
 Mersin9
 Muğla4
 Muş6
 Nevşehir8
 Niğde6
 Ordu6
 Osmaniye4
 Rize4
 Sakarya5
 Samsun9
 Siirt5
 Sinop4
 Sivas9
 Şanlıurfa8
 Şırnak4
 Tekirdağ9
 Tokat8
 Trabzon7
 Tunceli4
 Uşak6
 Van6
 Yalova4
 Yozgat6
 Zonguldak4
TOPLAM500

1-GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek.

Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde, alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek.

En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

c) Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

2-SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) Kütüphaneci:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvurular elektronik ortamda 25/09/2019 – 09/10/2019 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet adresinin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan “Sınav Başvuru Kılavuzunu” incelemeleri gerekmektedir.

Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 25/09/2019 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 09/10/2019 tarihi saat 23:59’da kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan, posta ya da bizzat veya diğer kişiler aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık (www.kulturturızm.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren beş gün içinde, gerekçeleriyle birlikte, Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.

Adaylar ancak bir pozisyon unvanının sınavına başvurabilecektir.

4- ELEKTRONİK BAŞVURU SONRASINDA SIRALAMAYA GİREN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

a) Başvuru formu çıktısı, (Islak imzalı)

b) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan, yükseköğrenim diploması/çıkış belgesi örneği. (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.)

c) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan yabancı dil sonuç belgesi. (Mütercim-Tercüman pozisyonu için başvuranlar.)

ç) Özgeçmiş çıktısı. (Islak imzalı)

Adayların, yukarıda belirtilen form ve belgeleri “İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 Çankaya-ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına 17/10/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Formun ve eklerinin belirtilen tarihe kadar; verilmemesi ya da belirtilen adrese gönderilerek Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmaması halinde, başvuru yapılmamış kabul edilecektir.

5- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

Sadece sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Giriş sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6- DİĞER HUSUSLAR:

Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Sözleşmeli personelin Kurum içi yer değişikliği ise Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 3 üncü maddesinde belirtilen hallerde gerçekleştirilebilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 657/4(B) sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 657/4(B) sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 657/4(B) sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 657/4(B) sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylarda bir yıllık bekleme süresi şartı aranmayacaktır. Başka bir ifadeyle bu durumda olanların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Sınava katılma şartları arasında yer alan “Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.” şartı hususunda, adayların yazılı beyanları dikkate alınacaktır.

Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

7- SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

8- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Başarılı olan adayların listesi, pozisyonlar ve bolümler itibariyle,  www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız resmi internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığının belirtilen adresine elden teslim edeceklerdir.

Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde, gerekçeleri ile birlikte, Giriş Sınav Komisyonuna, Personel Dairesi Başkanlığı hitaplı bir dilekçe ile itiraz edebileceklerdir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Duyurulur.

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:

Şuayip BAHADIR             0312 470 88 50
Sınavlar Şubesi                  0312 470 88 51-52-53-55

 

Kaynak

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP

156 Son Yorumlar

 1. Avatar

  puanı 85 üstü olanlar var bunlar yenii mezun herhalde

 2. Avatar

  Arkadaşlar mezuniyet belgesi e devletten çıkarılan kesin olur mu net cevap verebilecek olan var mı

  • Avatar

   Ama arkadaşım arayıp sorsana. Mezuniyet belgesi bence olmaz. Arayınca hemen cevap veriyorlar. Niye riske giriyorsun. Buradan biri kesin olur der bi de olmaz sana yazık olur.

  • Avatar

   a) Başvuru formu çıktısı, (Islak imzalı)

   b) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan, yükseköğrenim diploması/çıkış belgesi örneği. (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.)

   c) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan yabancı dil sonuç belgesi. (Mütercim-Tercüman pozisyonu için başvuranlar.)

   ç) Özgeçmiş çıktısı. (Islak imzalı)

   burada çıkış belgesi örneği de geçerli olacağı yazıyor. Ama sisteme taratmak suretiyle demek ne demek ?

  • Avatar

   bir sürü kişi mezun belgesi ile başvuru yaptı edevletten alınan,kabul olmasa zaten onaylamazlardı değil mi ? koskoca karekodlu belge kabul olmayacakta ne kabul olacak gamze hanım

   zaten online başvuruda ne yüklediyseniz siteme aynılarını yollayacağız,diplomasını almayan diploması çıkmayan bir çok aday var

  • Avatar

   Ben sadece riske atmaması gerektiğini söyledim. Ben aradığımda noter onaylı olması lazım denildi. Belgelerin doğru yollanıp yollanılmadığına onlar bakmazlar ki bizzat başvuruda bakarlar çünkü imza attırıyorlar ama posta ile yollayanlar yanlış yolladılarsa onların sorumluluğunda değil yani arayıp eksik belge yollamışsınız ya da yanlış yollamışsınız demezler. Ama ben bilmiyorum belki de mezuniyet belgesi geçerlidir. Ben arayıp sorsun dedim sadece.

  • Avatar

   Gamze hanım haklıdır çok haklısınız efendim

  • Avatar
   Kütüphaniciii

   Ben arayıp sordum kabul ettiklerini söylemişlerdi.

 3. Avatar
  Kütüphaneci

  Diplomanın noter onaylı olması gerekiyor değil mi

  • Avatar
   Kütüphaneci iu

   Aynen aslı gibidir diye onay olması gerekiyor. Bunu da ne kültür Bakanlığı’nın birimleri ne de okul yapıyor. Noter yapıyor. Yani ben birime gittim olmadı, İÜ de bizde olmuyor dedi. Direk noterden yaptırın derim. Zaman kaybetmemiş olursunuz

 4. Avatar

  Merhaba arkadaşlar belgeleri ne zaman yollacağız bilgisi olan var mı? Ben daha isim listesi açıklanmadı diye biliyorum

 5. Avatar

  Arkadaşlar belge tesliminde Yükseköğretim diploması/ çıkış örneği yazıyor. Çıkış örneği için e-devletten alınan mezun belgesi geçerli olur mu diploma yerine?

 6. Avatar

  yeri beğenmeyecekler varsa hiç uğraştırmasın insanları millet işsiz yer fark etmez her yere giderim diyo bırakın da ihtiyacı olanlar başvursun hele şu katibim gardiyanım diyenler muhtemelen sizleri almaz yani doğru olanda bu mülakatta sorarlar işin varsa bırakta boştakiler girsin haksız da değiller,çok istiyorsan kütüphaneci olmak merkeziden atanırsın

  • Avatar

   Sanane kardeşim 4 yıl bende o bölümü okumuşum bende kpss girmişim gardiyanım diye beni niye almasınlar böyle boş boş konuşma

  • Avatar

   saçma bir yazı yazmışsın. Aç gezecek halimiz yok aile geçindiriyoruz ve bir şekilde kütüphanedcilik olan asıl mesleğimize kavuşana kadar bir yerlerde çalışacaktık. gardiyanlık veya katiplik veya özel şirket ne farkeder sonuçta kendi mesleğimizi yapamıyoruz ve okuduğumuz bölümün mesleğini yapmak istiyoruz. ilave olarak da memuriyete zaten kabul edilmiş olmamız bizler açısından olumlu etkisi olacağını düşünüyorum.

  • Avatar

   olumlı etki mi :))))

   ne olumlusu olacak hadi özel sektörde kütüphaneci olarak çalışıyor olsan evet bu kişi işi biliyorlar derler,gardiyansın diye bunu alalım mı diyecekler aksine işin gücün kurulu düzenin vardır bozmayalım derler,kendinizi kandırmayın olumlu bi etkisi olmayacaktır

  • Avatar

   Burada mesele boştakileri almak değil hak edeni almak

  • Avatar

   kesinlikle @Seyfi, aynı zamanda umudumuz o ki KPSS puanını göz önüne alarak adil bir alım gerçekleştirirler. Sonuç olarak bu alım yardım vakfı değil.” Bunun işi var ” almayalım, “bunun düzeni kurulu” almayalım gibi düşüncelere girileceğini zannetmiyorum çünkü saçma birer düşünce olur. Umarım hak edenler alınır.

  • Avatar
   Kütüphaneci

   Ya bu bölümü bitirip senin kadar bağnaz Bi insan tanımadım onun mesleği var almazlar ne demek ya o kişi belki senden daha iyi yapcak bu mesleği belki senden daha yüksek puan almıştır belki ülkeye gardiyan olarak değil de kütüphaneci olarak daha faydalı olacak her neyse ben ne kadar anlatırsam anlatayım karşımdaki insan anlamayacak düzeyde sağlıcakla kalın

  • Avatar

   mesele hak edeni almak ise gardiyan adamın ne gibi bir hakedişi var da mülakatta olumlu etki yapacak

 7. Avatar

  Yaaa duyuru geç gördüm. Sabah gönderdim evraklari, Perşembe son tarih diye. Şimdi uzatıldı. Acaba sıkıntı olur mu? Erken göndermiş gibi oldum.

 8. Avatar
  Kütüphaneci

  Sözleşmeli olarak atandığımız yere gitmezsek herhangi bir sorun oluyor mu

 9. Avatar

  kasım 6 son belge teslimi ise mülakatlar aralık ayına kalmıştır bizden başka alımlarda var kaç bin kişiyi mülakata alacaklar kim bilir,bide güvenlik soruşturması olacak artık seneye martta falan işe başlarız,yazık

 10. Avatar

  Sözleşmeli devlet memuruyum kütüphaneciliğe başvurdum kazanırsam istifa edip kütüphaneci olarak başlayabilirmiyim

  • Avatar

   Açıklamalarda sizin durumunuzla ilgili tam bilgi verilmemiş. Şuan hangi kadroda görev yapıyorsunuz. Ne bölümü mezunusunuz. Bi de şuan çalıştığınız işte imzaladığınız sözleşme önemli istifa edildiği zaman 1 yıl hiç bir sözleşmeliye başvuru hakkı olmayanlar var.

  • Avatar

   İnfaz koruma memuruyum bilgi belge mezunuyum yüksek lisans yapıyorum

  • Avatar

   Ben sözleşmeyi istediğim an fesh edebiliyorum

  • Avatar

   sözleşmeyi iptal etmekte sorun yok edersin de kültür bakanlığı ile sözleşme imzalayabilir misin orası muamma ikisi de sözleşmeli 1 yıl bekleme şartı var bunda da öyle midir bilmem iyice bilgi almadan iş yapma derim

  • Avatar

   Ben de zabıt katibiyim herhangi bir sıkıntı yok eğer kazanırsak atamamız olduğu vakit sözleşmeyi fesh edip kültür bakanlığına sözleşme imzalayabilirz ve bununla ilgili kültür bakanlığı sıkıntı olmayacağına dair açık bir şekilde başvuru kılavuzunda belirtmiş

 11. Avatar

  Kültür ve turizm Bakanlığı sayfasına giriyorsunuz. Duyurular kısmına tıklayın. Bizim sözleşmeli ilan başvuruna tıklayın en aşağıda güncel haberler kısmında yazıyor. Az önce açıklama yapıldı.

  • Avatar

   Mülakatlar ne zaman başlar tahminen

  • Avatar

   Bence Aralık ayının ilk haftasında başlar gibi. Çünkü kasımın ilk haftası Belge teslimi son gün. 3 hafta içerisinde yapmazlar. Daha belgeleri toplucaklar kontrol edecekler ohoo Bi sürü iş.

 12. Avatar

  Bakanlık açıklama yapmış listeler ve teslim tarihi ile ilgili sayfasından bakabilirsiniz. Listeler ayın 22 sinde açıklanacak. Evraklar da kasımda teslim edilecek.

  • Avatar

   Bakanlık nereye açıklama yapmış ben göremiyorum nerden görüyorsunuz bunları

  • Avatar

   Kuitür ve turizm Bakanlığı sayfasında duyurular kısmında yazıyor.

 13. Avatar

  bakanlığı arayıp soran var mı listeler için?

  • Avatar

   Listeler için bugün aradım bir iki güne listeler açıklanırmış evrakların teslimi de kasımı bulurmuş

 14. Avatar

  Listeler ne zaman acıklanacak

 15. Avatar
  Kütüphaneci

  Evrakları ne zaman göndereceğiz liste hala açıklanmadı 17 si son değil mi

 16. Avatar

  diplomanın fotokopisini noterden onaylatsak kabul ediliyor mu bilgisi olan var mı?

 17. Avatar

  pazartesiye kaldı herhalde

 18. Avatar

  liste haftaya yayınlansa bile evrak teslimi en az 7-10 gün olur daha sonra evrakların toplanması düzenlenmesi falan derken kasım ayını bulur mülakat listesinin açıklanması,kasımda mülakatlara başlansa günde 100 kişi alsalar sadece bizim mülakatlar 10 iş günü bu da 2 hafta eder,diğer bölümlerin mülakatı da hesaba katarsak kasım ayı full mülakat olsa sonuç beklemeye koyulacağız,güvenlik soruşturmaları yapılacak tebliğler ulaştırılacak işe başlama en iyi ihtimalle ocak-şubatı bulur ama bence o kadar erken olmaz şubatta ancak işe başlanır,maalesef işler bizim düşündüğümüz kadar hızlı yürümüyor

 19. Avatar

  Ne zaman açıklanacak acaba?

  • Avatar

   Bende çok merak ediyorum. Mülakat ne zaman olur diye. Mülakata girecekler en gec pazartesi açıklanır çünkü Belge teslim tarihi perşembe son.

  • Avatar

   Açıklansın listeler elden teslim edilecek zaman kısa olacak sanırım

  • Avatar

   Önceki 200 kişilik alım temmuzda ilana çıkmış, şubat ta mülakat olmuş haziran da atamalar yapılmıştı. toplamda 10 ay civarı bir zaman almıştı

 20. Avatar

  arkadaşlar başvuru sırasında son sekmede özgeçmis ekliyoruz di mi, orada diploma vs de var, onları da ilk başvuru da ekliycek miyiz, yoksa sadece öz geçmiş mi?

  • Avatar
   Küütphanexi

   Başvuru kılavuzunda ayrıntılı açıklamış orayı incelerseniz yardımı olur. Fotoo, özgeçmiş ve mernisten diploma otomatik sisteme düşmüyorsa diploma ekle sekmesi oluyor. Bende diploma ekle çıkmadı mernisten düştüğü için yani sende diploma ekle diyorsa gözden kaçmasın.

  • Avatar

   yok sistemden düşüyor zaten mezuniyet onda sorun yok ama son adımda ekleme seçeneği var ya, orada ozgecmis ve diploma çıkıyor, ordan ozgecmis ekliyor muyuz onu ogreniyim dedim

 21. Avatar

  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2019 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ADAYI TEMİNİ>MUVAZZAF SUBAY /K.K.KÜTÜPHANE Alımı için başvuran veya bu alanda çalışan arkadaşlar var mı?

  • Avatar

   Ben basvurdum ama 81 puanım sagligi gecersem burayi secerim kadrolu subaylik bu maasi cok yuksek 7 bin civari

  • Avatar

   Keşke hava kuvvetleri olsaydı o zaman başvururdum

 22. Avatar
  Kütüphanecii

  Sözleşmeliden kadroya geçme şansı oluyor mu veya sözleşmenin iptal olması gibi bir durum olabilir mi

  • Avatar

   Sözleşmeliden kadroya geçme şansı zor. Birtakım çalışmalar yürütülüyor ancak şu durumda çok zor görünüyor. Sözleşme her yıl ocak ayında yenileniyor. Sözleşmem ya yenillenmezse diye bir düşünceye kapılma çünkü öyle bir durumla karşılaşmadık hiç.

 23. Avatar

  Sözleşmeli kütüphanecinin eşinin memur olması durumunda 1 yıl sonra tayin isteme hakkı var.

  • Avatar

   Hatalı Bilgi. Siz sözleşmeli olduğunuz için hiçbir yere gidemezsiniz. Eşi memur olan sözleşmelinin yanına tayin isteyebilir. Sözleşmeli istifa dışında yer değiştirme şansına sahip değildir. Ama sözleşmeli öğretmen, sağlık memuru, hemşire ve din görevlileri için bu mümkün. Sözleşmeli kütüphaneci için değil!

  • Avatar

   Berivan hanim Ahmet bey tam tersini iddia etmis, siz boyle bir duruma sahit oldunuz mu ? Mesela, benim esim mufettis devlette, bir yil sonra onu yanina tayin isteyebilir miyim ? aciklayabilir misiniz ?

  • Avatar

   Sözleşmeli tayin isteyemez. Bunun kaynağı da SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR ‘dır. Ancak, tek bir şartla tatin istenilerek gidilmek istenen yerde”Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde” tayin talebi değerlendirilir. Bu değerlendirme tayini yapılacak anlamına gelmez. Yani, örnek vermek gerekirse .Artvin ili veya ilçesinde görevli sözleşmeli kütüphaneci iken eşiniz Aydın da memur olsun. Sizin Aydın a tayin isteyebilmeniz için Aydın il merkezinde veya gitmek istediğiniz Aydın ilçesinde boş sözleşmeli kadrosu olması gerekiyor. Yoksa eşim orada ben ister tayini giderim olmaz. Buna dikkat. Herkes hesabını buna göre yapmalı. Yoksa mutsuz olmanın anlamı yok.

 24. Avatar

  Değerli gençler, meslektaşlar.
  Atanma heyecanınızı görüyor ve bu sürecin mutlulukla sonuçlanmasını diliyorum. Halk Kütüphanelerinde ve bakanlığın değişik pozisyonlarında Yönetici olarak görev yapan bir büyüğünüz olarak merak ettiğiniz sorulara cevap vermeyi gerekli gördüm. Belki kafanızdaki sorulara cevap olur.
  Öncelikle, sözleşmeli Kütüphaneci olarak ataması yapılacak bir işe başvuru yapacaksınız. Nedir bu “sözleşmeli” ? Bileniniz vardır muhakkak ama bilmeyenler için yazalım. Sözleşmeli demek kadrolu olan 657 sayılı Devlet Memuru Kütüphaneci demek değil. Her yıl başında sözleşme imzalayacaksınız. Bir aksilik olmazsa işiniz devam eder.
  Sonra, en çok merak ettiğiniz konu olan “TAYİN” . İşte burası çok ama çok önemli. Adı üstünde “Sözleşmeli” olacaksınız. Sözleşmeniz atandığınız Birim/kurm için yapılıyor. Yani, Bakanlık diyor ki:- Benim X ilinin Y ilçesinde Sözleşmeli Kütüphaneciye ihtiyacım var diyor. Maliye Bakanlığı da ihtiyaç olan o yer için Sözleşmeli çalışmasına izin/ vize veriyor. Yani atandıktan sonra başka bir yere gitmek isterseniz bunun tek bir yolu var. O da ” İStifa” etmek. Tayin diye bir imkan yok. Bunu unutmayın. Ve bunun üzerine hayal kurmayın, söylenenlere inanmayın. Bu güne kadar istifa edip giden sözleşmeliler gördüm. Ama tayin olabileni hiç görmedim! Ama ben evliyim, eşimin bakkalı var, eşim asker gibi gerekçeler boş. O zaman size istifa edip gir denecek. O kadar. Hemen sizin yerinize yedeklerden biri atanacak. Bunu da gördük bir kaç defa. Atanan sözleşmeli kütüphanecilerden birinin eşi hakim di. Hakim tayin olup gitti. Ama eşinin tayin hakkı olmadığı için istifa edip ayrıldı.
  Maaşlar Teknik diğer personel kapsamında olduğundan 4000 Tl civarında. Fena değil. Hatta iyi. Öğretmenlerden yüksek!. Ama onlar ek ders alabiliyorlar tabi ki.
  Kadın kütüphanecilerin ilçeleri istememelerini kesinlikle öneririm. İlçeler illlere göre biraz daha zor şartlara sahip. Zorluklara göğüslerim diyenler olursa eyvallah. İşin ilginç tarafı erkek adaylar içinde ilçeler daha fazla kendilerini meslek adına gösterebilmeleri için fırsatlar taşır. Tabi, temizlikti, ısınmaydı vs. işleri gönüllü olarak yapmaları da beklenir. Sevgiyle kalın. Herşey gönlünüzce olsun

 25. Avatar

  Başvuruyu yaptıktan hemen sonra mı belgeleri yollayacağız

  • Avatar

   Hayır ayın 9 undan sonra belgeleri yollucaksın. Önce elektronik ortamdaki başvuru bitecek. Sen mülakata çağrılırsan eğer belgeleri yollucan

 26. Avatar
  kütüphaneci i

  Arkadaşlar ben aradım diploma için okuldan alınan ıslak imzalı aslı gibidir örneği geçerli midir diye evet dedi memur bilginiz olsun.

 27. Avatar

  Mülakata katılacak malatyalı hemşerilerim var mı ? yada mülakatta malatyayı isteyecek olan var mı ?

 28. Avatar

  Merhabalar Arkadaşlar.

  Başvuru yaparken sisteme yüklenmesi gereken zorunlu belgeler olarak sadece Özgeçmiş yazıyordu. Diplomayı tarayıp yuklemedim, acaba bi problem çıkar mı?

 29. Avatar

  e devletten alınan mezuniyet belgesi geçerli mi, illa diploma mi olması gerekiyor?

  • Avatar

   Mezuniyet belgesinin geçerli olacağını zannetmiyorum. Ama arayıp sor bence.

 30. Avatar
  kütüphaneci

  b) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan, yükseköğrenim diploması/çıkış belgesi örneği. (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.) taramak suretiyle girişi yapılan derken neyi kastediyor ben anlamıdır. Ben diplomanın fotokopisini çektirip okuldan “aslı gibidir” olarak ıslak imzalı örneğini aldım. Bu şekilde gönderebilir miyim? Bilen var mı arkadaşlar?

  • Avatar

   Bende anlamamıştım bunu aradım sordum. Ben belgeleri ailemden birine teslim ettircem olur mu dedim olur dedı. Sisteme taramak ne demek diplomayı dedim diplomanın aslını gönder biz buradan tarıcaz dedi. Ama postayla yollucaksan noterden onaylat diplomanı onu yolla.

  • Avatar

   Diplomanın aslı gibidir örneğini taratıp yüklesek olmuyor mu?

  • Avatar

   Diplama fotokopisiyle birlikte mezuniyet belgesini de eklesek o şekilde kabul edilmez mi aslı gibidir olması şart mı bende postayla göndercem problem olur mu acaba

 31. Avatar

  Arkadaşlar bu sözleşmeli memurlukta tayinimiz vs nasıl oluyor? Bir de kadroludan farkı ne ? Tatilleri ne kadar oluyor? Bilgi verirseniz şimdiden teşekkürler.

  • Avatar

   Ben bütün araştırmalarını yaptım. Sözleşmeli de tayin hakkı yok bir tek eşin memur ise bi nebze şansın olabilir. Başka hiç bir şekilde tayin hakkı yok. Hamile kaldığında ücretsiz izin hakkında yok. Gebeyken son 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta iznin var. Hemen izin bitince işe başlamak zorundasın. Kurumuna göre tatil günlerin değişir mesela biri cumartesi pazar izinlidir. Biri pazar pazartesi. Yıllık izin hakkında bilgim yok

 32. Avatar

  Başvuruyu yaptık, teslim edilmesi gereken evrakları hemen mi gondermeliyiz.

 33. Avatar

  arkadaşlar istenilen belgelerdeki özgeçmişi nereden temin ediyoruz bakanlığın sitesinde ilgili belgeyi göremedim de.

  • Avatar

   Özgeçmişi kendiniz hazırlamanız gerekiyor

  • Avatar

   Özgeçmiş hakkında bilgi aldınız mı bende aynı sorunu yaşıyorum

  • Avatar

   Selin öz geçmişten dolayı ben beklemedeyim basvuracam kndımız bi taslak doldurup yükleme mi yapıyoruz cvp yazarsan sevinirim

  • Avatar

   arayıp sordum ben de özgeçmişi kendiniz hazırlayacaksınız dediler

  • Avatar

   senin gibiler de iş sahibi olacak işte maalesef

 34. Avatar

  Başvuruyu yapamıyorum bakanlık hizmet süreniz 3 yildan az olduğu ve bununla birlikte doktora düzeyinde eğitim bilgisi belirtmediginiz için başvurunuzu tamamlayamazsiniz diye hata veriyor.

 35. Avatar

  arkadaşlar benim puanım 68 genel şartlarda şöyle ifade var
  ”En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.”
  70 puandan aşağı puan alanda başvurabilecek mi ?

  • Avatar

   Sıralaman kaç

  • Avatar

   70 puandan az alan arkadaşlar malesef başvuru yapamıyor.70 puan şartı var . Istersen 1500 kişinin içinde ol puan tutmadığı için başvuru yapamazsın .

 36. Avatar

  Tapuya atanan arkadaşlar bu alıma başvurabiliyor mu ? Hakları var mı ? Ösym branş bazında Sıralamaya onların puanı dahil mi ?

 37. Avatar

  70,65747 puanım bu 984 sıralamam

  • Avatar

   Saolasin osman kardeş bi türlü kimse yazmamıştı . Demekki ortalama 1000 kişi girecek çünkü başvuru yapmayacak olanlarda vardır.

 38. Avatar
  kütüphaneci

  arkadaşlar atamalar kütüğe mi? yoksa ikamette göre mi? yapılıyor . bilgi verirseniz sevinir.

 39. Avatar

  geçen alımda öz geçmiş formu istemişler miydi;? öz geçmiş istemeleri mülhakat aşamasında ne gibi etkisi olur

 40. Avatar

  70.80 alan arkadaşımın sıralaması 1080lerde arkadaşlar

 41. Avatar

  Arkadaşlar, tam 70 puana sahip kişi kaçıncı sıralamada acaba onu öğrenebilsek yüzde kaç şans olduğunu hesaplayalım

  • Avatar

   Yaa keşke bi bilebilsek onu apaz kişi girerse yüksek şansımız olur . Ama 70 puan alan bu sayfaya hic girmiyor sanırım .

 42. Avatar

  Sözlü mülakata noterden Aslı gibidir imzalı diploma fotokopisini kabul ediyorlar mı arkadaşlar bu konu da Bilgi sahibi olan var mı ?

  • Avatar

   Zaten mecburen onu kabul edecekler orijinal diploma hic bir yere verilmez . Işe başlanırsa kurum alır orijinal diplomayı .

 43. Avatar

  Kadrolu ile sözleşmeli arasında nasıl farklar var?

  • Avatar

   Sözleşmeli de tayin hakki yok . Kadınlar için hamile kaldığında ücretsiz izin hakkı yok . Başka bi fark yok ama tayin hakki olmaması başlı başlına bi sorun zaten .

 44. Avatar

  Arkadaşlar sözleşmeliler ne kadar maaş alıyor bu konuda da bilgisi olan varsa paylaşabilir mi rica etsem

 45. Avatar

  Değerli Meslektaşlarımız;

  Mülakatta neler soruluyor gibi birçok yorumlar yazmaktasınız; fakat bu yorumlar onaylanmamaktadır. Çünkü burada soru paylaşılması bbyhaber i zor durumda bırakabilir, bu gibi durumlar için lütfen dikkat edelim. Zaten bu haberin içeriğini dikkatlice okursanız aşağıdaki bilgiye yer verildiğini göreceksiniz, sizler de bunlara göre kendinizi hazırlayabilirsiniz:

  5- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

  Sadece sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

  a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi,

  b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  d) Genel yetenek ve genel kültürü,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

  Hepinize süreç içerisinde başarılar dileriz.

 46. Avatar
  Kütüphaneci

  75 puan ile İstanbul a atanma şansım var mıdır

  • Avatar

   Hocam hiç takip etmyorsunuz herhalde sayfayı kpss puanları sadece mülakata kalmak için sonrası mülakat puanınız ile olacak,yani sizden daha fazla puanı olanlar var mülakatta yüksek alırsanız tabi ki istanbul olabliir

 47. Avatar
  Kütüphaneci

  Arkadaşlar önceki 200 kişilik alımda atanmış biriyim. Öncelikle mülakatta atanmayı beklediğiniz çalışmayı istediğiniz bir yer var mı diye komisyon size soruyor evliyseniz veya ailenizde sağlık problemi varsa yani istediğiniz bir yer varsa muhakkak söyleyin . Hıı komisyon yapar yapmaz onu bilemem ama eş durumları göz önüne alınarak ataması yapılanları biliyorum o yüzden mülakatta muhakkak söyleyin not alıyorlar . Herhangi bir özel durum yoksa ikametgah ve çevre iller baz alınıyor İzmit doğumluyum İzmit’e değil ama izmite yakın bir ilin ilçesine atandım . Puanım düşük beni Doğuya atarlar diye bir şeyde yok aslında puanım 73 çünkü. Önemli olan kütüğünüz yani. Birde arkadaşlar gerçekten çok zorluklarla karşılaşacaksınız ilçeye atanan arkadaşlar özellikle . Tek başınıza mutemetlik kütüphanecilik ve düz memurluk yapacaksınız şanslıysanız temizlik yapmazsınız ama kütüphanenin temizliğide size kalabiliyor çünkü hizmetli verilmiyor . Zor şeyler değil şu an mutemetlik kütüphanecilik memurluk işleri hepsini öğrendim şanslıydım bir temizlik görevlisi alabildim ama alamayan arkadaşlarım hala var. Çok büyük hayaller kurmayın atanınca her şey çok güzel olacakmış gibi düşünmeyin 3 ay ağlayarak geldim gittim işe … her şeyin hayırlısı gözünüzü korkutmak değil amacım sadece neyle karşılacağınızı bilmenizi istedim

  • Avatar
   hafız kütüb

   Bende 200 sözleşmeli alımında atanmış birisi olarak söylediklerinize katılıyorum. Şu an kurumun temizlikçisi, mutemeti, kütüphanecisi ve amiriyim. Göreve başladığımızda özellikle ilçelerdeki arkadaşlarımız maaş,sgk vb konularda birçok sıkıntı yaşadı. Bu durumlar şu an büyük oranda çözüldü ve yeni başlayacak arkadaşlarımız bu konuda bir nebze daha rahat edecekler çünkü bu durumlarla karşılaştık ve tecrübe ettik. Karşılaşılacak sorunları el birliğiyle çözeceğiz inşallah .

  • Avatar

   nasıl yani temizliği de biz mi yapacağız kimse yoksa,gerçekten duyuyordum ama inanmamıştım bazı arkadaşlarım küçücük ilçelere atandık burada tek kişiyiz diyorladı kütüphaneyi açan kapatan iç düzenini kontrol eden hepsini bir kişinin sorumluluğunda demek gerçekten çok zor

  • Avatar

   maaş ve sgk sorunu derken? bir de güncel sözleşmeli kütüphaneci maaşı ne kadar?

 48. Avatar

  Arkadaşlar bir önceki alımda yerleşen arkadaşım var sistemin işleyişini yazdım mülakattaki puana göre 500 kişilik liste oluşuyor en yüksek puandan en düşüğe göre,daha sonra ilk sıradan başlıyorlar muhtemelen ilk 20-30 istedikleri şehire gider ondan sonrakilere eğer istediği şehirde yer varsa oraya dolmuşsa komisyon ikamete göre en yakın yere yani sen gittin dedin ki ben ankarayı istiyorum baktılar dolmuş o zaman çevre illere sistem böyle yani,eş durumunu dikkate almaları için istediğiniz şehirde yer olmalı orası dolmuşsa yapacak bişer yok,ayrıca alımlar sözleşmeli olduğu için tayin hakkımız da olmyacak

  • Avatar
   Mülâkatsiz alım

   Hocam kendimizin talep hakkı varmı yani. Ben şurayı istiyorum diyebiliyor muyuz oyle bir süreç, imkan mi var

  • Avatar
   Kütüphaneciii

   Atandığımız yere gitmezsek noluyor bilginiz var mı

  • Avatar

   Atanan kütüphanecilerden eşi askeri personel olan var mı,tayinle ilgili birşey soracaktım.

 49. Avatar

  Arkadaşlar şehir tercihiyle ilgili net bilgisi olan varsa önceki alımlardan paylaşabilir mi? Ayrıca eş durumunu dikkate alıyorlar diye duymuştum

  • Avatar
   Mülâkatsiz alım

   Maalesef hocam. Komisyonun insafına kalmış genede ikametgaha göre yakın olan boşluklara yerleştiriyor veya eşinin çalıştığı yerlere yazıyor tabi kazanirsaniz. Yazmama ihtimali de var ama eğer sizden daha iyi birileri orayı doldurduysa farklı bir yere yazabiliyor. Benim il tercihim yok her yerde çalışırım Allah öncelikle işimizi elimize alabilmeyi nasip etsin inşallah

  • Avatar

   Puanınız kaç?

  • Avatar
   Mülâkatsiz alım

   77,5 350. Sıradayım hocam.

 50. Avatar
  Mülâkatsiz alım

  Mülâkatsiz alım allah var çok istedim. İnşallah emeğe göre alim olur. Mülakatda olsa sınavda olsa sorulan sorular ve neticesine göre alim olur. Torpile göre sıralanma olursa Allah korusun emeğimize yazık olacak. Kazanıp gitmeyecek veya ilk 10 da 20 de olup.merkeziden girecek arkadaşlar bu ortamda dikkat edin bir insanin geleceğini karartmis olmayın boşuna herkese hayırlı olsun. 70 puan alanın sıralaması nedir arkadaşlar bilen var mı?

 51. Avatar
  bekleyenkütüphaneci

  kütüphaneci mülakatı için 3 katı aday çağıracaklar değil mi? ilan biraz karışmış parantez içi cümleden dolayı.

  • Avatar

   3 katı ama 70 baraj var bu durumda 1500 kişi çağrılmayacak 1100 falan olur tam 70 alanın sıralamasını öğrenirseniz oradan çıkar kaç kişi çağrılacak

  • Avatar

   Net olarak ortada bir şey saçma bir durum ilan bakanlığın ilan metninde bile netlik yok yazık gerçekten doğru bilgiyi başka nerden öğrenebileceksek..

 52. Avatar

  Arkadaşlar benim puanım 73 neresi olursa çalışmaya razıyım,üç senedir özel bir üniversitede çalışıyorum mesleki bilgime güveniyorum benim için yer problem değil çok emek verdim karşılığını da alırım inşallah,sizlerden ricam eğer her yere gitmem diyorsanız sözleşmeli çalışmam diyorsanız tayin yaptırıp kaçıp kurtulmak istiyorum diyorsanız boşuna başvurmayın bırakın ihtiyacı olanlar başvursun.Zaten kpss puanlarınızın peki bir önemi olmayacak yani puanı yüksek olan arkadaşlar şehir istiyoruz diyorlar ama maalesef alım o şekilde değil.Çok çalışmışsındır yüksek puan almışsındır tabi ki hakkındır onu söylemek ama alımı yapan kurumun da kriterleri bunlar.

  ben işten gelerek akşamlar 2-3 saat çalışabildim ancak belki puanım düşük ama imkanlar dahilinde bu puanı yaptım,herkesin hakkında hayırlısı olsun yaşı küçük arkadaşlar tekrar sınava girip şansını deniyebilir ama benim gibi mezun olalı çok olan kişiler için öyle bir imkan da yok

  • Avatar
   Mülâkatsiz alım

   Hocam mezun olalı ne kadar oldu. 2014 den önce zaten çıkan giriyordu neredeyse. İnanın şimdiki gençlerin derdi çok daha fazla. Ama ilk 20 nin başvurması saçma olur dediğiniz gibi merkezi atanmayi beklemeleri daha sağlıklı olur. Kontejyanlar boşa gitmesin. Hakkaniyetli liyakatli bir alim olsun inşallah.

 53. Avatar

  şehir tercihi yok sonuç sırasına göre komisyon çağırıp kontenjan dahilinde boş olan yerlere yerleştiriyor,tayin hakkı yok sözleşmli olduğu için.Bunları bilin arkadaşlar sonra gittiğiniz yeri beğenmeyip geri gönmeyin,halk kütüphanelerine verileceksiniz

  Mülakata kaç kişi katılacak acaba 70 alanın sıralaması kaçtır

  • Avatar

   71 alan bi arkadaşımın sıralaması 986. Imis öğrendim .

  • Avatar

   o zaman mülakata ortalama 1000 kişi gelir,taban puan şartı olduğu için

  • Avatar

   Nasıl tayin hakkı yok kaç yıl orada çalışıyorsunuz bilgilendirebilir misiniz?

 54. Avatar

  Arkadaşlar 69.73 Alan birisi sizce mülakata hak kazanır mı? Bilgisi olan var mı?

 55. Avatar
  Kütüphaneci

  Şehir tercihi gibi bir durum yok mu arkadaşlar?

  • Avatar

   Hayır şehir tercihi yok arkadaşım keşke olsa çok üzücü bi durum.

 56. Avatar

  Arkadaşlar sizce mülakat ayın kaçında olur . Bi de kişinin evli olması atanacağı yere öncelik verir mi sizce.

  • Avatar

   Benim bildiğim mülakatı gecersen istedğin bir şehir yazıosun o geliyor

  • Avatar

   Keşke öyle bi şey olsa ama malesef onlar seni nereye gönderirse gitmek zorundasın . Ben evliyim o yuzden sordum öncelik verirler mi diye. Şehir tercihi kesinlikle yok .

  • Avatar

   Eşiniz çakılı kadro mu yoksa tayin isteme hakkına sahip mi? Eşiniz tayin isteyebiliyorsa büyük ihtimal eşinizin sizin yanınıza tayin olmasını isterler. Eğer eşiniz de sözleşmeliyse evli olmanızı göz önünde belki bulundurabilirler yani vicdanlarına kalmış bir durum

  • Avatar

   Eşimin sigortası falan hic bi şeyi yok . Tarlamız var orayı ekip biçiyor ordan gelirimizi sağlıyoruz .

  • Avatar

   gamze hanım bu durum tamamnen mülakattaki başarı sıranıza göre 500 kişilik liste içinde üst sıralarda olursanız ve sizin istediğiniz şehirde yer kalırsa geçersiniz yoksa sizden daha üstteki adaylar o şehire doldurursa yapıcak bişey yok,bu kadar önemliyse eşiniz sizin çalıştığınız yere gider.

  • Avatar

   O zaman sizi eşinize bağlayıcı bir durum oluşmaz maalesef. Bu durumda devletin sizi eşinizin yanına atama zorunluluğu yok. Hangi ili istiyorsunuz? Belki daha az tercih edilen bir il istiyorsanız atanmanız daha yüksek olur. Ankara, İstanbul ya da İzmir gibi büyükşehirlerde olmanız için puanınızı çok yüksek tutmaya bakın.

  • Avatar

   Çorum ilini istiyorum . Puanım 82 . Çoruma atanamazsam gitmicem . Inşallah hayırlısı olur .

  • Avatar

   Eşimin gelme şansı hic yok. Mandıramız var hem hayvancılık yapıyor hem çiftçilik. Belki acırlar bana üstüne üstlük 8 aylik hamileyim Allahim hayırlısını versin hepimiz için .

  • Avatar

   Sıze atanmis biri olarak kimsenin soylemedigi birseyden bahsedecegim ilcelere gidecek arkadaslari biraz zorluklar bekliyor ktp belki tek olacaksiniz kendi maasinizi kendiniz yapacaksinz hem kutuphaneci hem mudur mudurluk varsa hem muhasebeci vs hepsini ustleneceksiniz. ilce sartlarina ayak uyduracaksiniz sonucta isini gucunuz olacak bunlara katlanilir kadrolari bosa yakmayin iyk dusunum ise baslayinca sizi toz pembe bi dunyada beklemiyir yani özverili meslegini seven insanlar ins atanir

 57. Avatar

  Herkese merhaba en son 70 puan çeken kişinin sıralaması nedir bilen var mı.. insallah bu sefer olur