Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitimde İş Birliği Protokolü Gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek olan eğitim faaliyetleri, uygulamalar ve etkinlikler kapsamında yurt genelinde yürütülecek çalışmalara ilişkin hazırlanan Eğitimde İş Birliği Protokolü, 12 Eylül 2019 Perşembe Günü, Milli Kütüphane’de imzalandı.

Protokol kapsamında; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okuma kültürünün geliştirilmesi, kütüphanelerin etkin olarak kullanılması için nitelikli ortam oluşturulması, etkinliklerin planlanması ve pilot uygulamalar sonrasında çalışmaların yurt genelinde yaygınlaştırılması hedeflendiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmalarına yönelik olarak; nitelikli bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, kullanma ve iletme becerilerinin okul döneminde kazandırılmasına ilişkin pilot bir çalışma gerçekleştirilecektir. Çalışma süresince, belirlenen yedi ilde bulunan ortaokullarda (Ankara, Aydın, İzmir, Kayseri, Niğde, Şanlıurfa, Tekirdağ) bilgi okuryazarlığı eğitiminin kütüphaneciler tarafından verilmesine, eğitimin; öğretmen-kütüphaneci, okul-kütüphane iş birliği ile ders müfredatı kapsamında uygulamalarla desteklenmesine ilişkin faaliyetler yürütüleceği aktarılmıştır.

Protokol çerçevesinde öğretmenlerin; kütüphane üyeliği yapılmasına ve MEBBİS üzerinden e-kitap kullanmasına, sanat ve kültür etkinlikleri ile sosyal becerilerinin artırılmasına; bilgi okuryazarlığı, drama etkinlikleri, akıl ve zekâ oyunları, masal anlatıcılığı, tiyatro ve sinema eğitimi konularındaki mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirileceği, kütüphanelerde ders işlemelerinin teşvik edileceği belirtilmiştir.

Söz konusu uygulamalar ile toplumda millî ve kültürel değerler konusunda farkındalık oluşturmak, kütüphane kullanımını artırmak ve öğrencilerin kültürel, sosyal, duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; öğretmenlerin ve öğrencilerinin gelişimine büyük katkı sağlayacak olan protokol kapsamında yürütülecek çalışmalarda siz değerli meslektaşlarımız ile iş birliği yapmanın ülkemiz eğitim sistemine büyük katkılar sağlayacağına inanıldığı belirtilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolü’nün mesleğimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz.

Hakkında: İsmail Karaca

Avatar
Ankara Üniversitesi DTCF mezunu #Kütüphaneci #Arşivci #Dokümantalist #Editör #BilgiveBelgeYöneticisi · Ankara/Türkiye
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP