TKGM’den Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan BAYRAKTAR’ın himayesinde,  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde,  21-23 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul’da “Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi” yapılacaktır.

Kongre’de, Osmanlı Devleti’nden intikal eden arşiv mirasını bünyesinde bulunduran devletler ve kurumlarının ortak kültür, tarih ve medeniyet anlayışıyla bir araya getirilmesi düşünülmektedir. Böylece ortak değerlerimizin ortaya konulması, değerlendirilmesi, paylaşılması ve ilim dünyasına kazandırılması noktasında önemli bir adım atılmış olacaktır.

Yapılacak Kongre’de, kültürel mirasımızın önem ve değerinin ortaya konulmasının yanı sıra arşivlerin muhafazası, bakımı, elektronik ortama aktarılması ve bu alandaki teknolojik gelişmelerin de ele alınması hedeflenmektedir.

Kurumumuz Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ve üç kıtada otuza yakın ülkenin ekonomik, sosyo-kültürel ve demografik kayıtlarını ihtiva eden Kuyûd-ı Kadime Arşivi de Kongrenin en önemli konu başlıklarından birisini oluşturmaktadır.

İhtiva ettiği kültürel arşiv mirası ile önemli hafıza merkezlerinden olan Kuyûd-ı Kadime Arşivi’ndeki malzemelerin büyük bir kısmı TARBİS Projesi ile dijital ortama aktarılmış, böylece belgeye erişim kolaylaştırıldığı gibi ilgililere daha modern usullerle hizmet verilmeye başlanmıştır. Ayrıca, zamanla yıpranan arşiv dokümanlarının bakımları yapılarak daha uzun yıllar ilmin ve insanlığın hizmetinde kullanılabilmesi amacıyla  “Belge Bakım ve Onarım Ünitesi” kurulmuştur. Bunlarla birlikte 600 yıllık köklü bir geçmişe sahip kurumumuzun ve Kuyûd-ı Kadime arşivinin tanıtımına yönelik çeşitli çalışmalarda yapılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak Server Efendi Sergi Salonu açılmış, sonrasında ise çeşitli yayınlar hazırlanıp İngilizceye de çevrilerek ilgililerin istifadesine sunulmuştur.

Bu alandaki çalışmalar devam etmekte olup, Kongre’den önce tamamlanması planlanan Kuyûd-ı Kadime Arşiv Katalogu çalışmaları da sürdürülmektedir. Bu kapsamda, daha önce tasnifi yapılmamış defter ve belgeler tespit edilmiş, önceden tasnif edilmiş olanlarla birlikte değerlendirilerek arşiv fonları yeniden oluşturulmaktadır. Bu çalışma ile ilgililerin Kuyûd-ı Kadime Arşivinden daha verimli bir şekilde istifade etmesi sağlanacaktır.

Bilgi ve belgeye erişimde kolaylık ve açıklık ilkesinden hareketle yenilenen vizyonu ve insan odaklı hizmet anlayışı ile faaliyetlerine yön veren Kurumumuzca düzenlenen bu kongre vesilesiyle, kamu kurumu niteliğindeki arşivlerin bilimsel çalışmalarda fiilen bulunmaları ve bu tür faaliyetlerin merkezinde yer almaları noktasında da emsal oluşturabilecek önemli bir adım atılmış olacaktır.

Muhtevası ile bilimsel, sonuçları itibariyle de yeni gelişmelere temel oluşturması beklenen organizasyonumuza üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kütüphane ve arşivler başta olmak üzere tüm ilgililer davetlidir.

 Gökhan KANAL
Tapu ve Kadastro Genel Müdür V.

Kaynak: http://www.tkgmkongre.org/

Yazar Profili

Avatar
BBY Haber
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı;

Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir.

http://www.bbyhaber.com

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göster
Gizle