Diyanet 19 bin 500 adet el yazma eseri erişime sundu

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphane Koleksiyonu’nda yer alan Arapça, Osmanlıca ve Farsça 7 bin 200 adet el yazma eser ve bu eserlere ait risalelerle birlikte toplam 19 bin 500 adet el yazma eserin tamamının dijital kayıtları, açık erişimle hizmete sunuldu.

Araştırmacı ve okuyucular, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphane Sistemine üye olduktan sonra kültür mirası yazma eserlerle ilgili okuma ve araştırma yapabilecek.

Yazma eserler, sahip oldukları içeriksel ve eşsiz sanatsal özellikleri nedeniyle Türk kütüphaneciliğinde yeri doldurulamayacak önemli kaynaklar arasındadır. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesi Yazma Eserler koleksiyonumuzda İslam Medeniyetine ait İslam dini, edebiyat, tarih, tıp, astronomi vb. alanları içeren 6600 cilt eser bulunmaktadır. Bu eserler risaleleriyle birlikte 15.000 sayısına ulaşmıştır.

Tamamı dijital ortama aktarılmış olan eserler yüksek güvenlikli, yüz taramasıyla girilen özel bir bölümde, korunaklı kompakt dolaplarda, nemden ve rutubetten arındırılmış iklimlendirilmiş ortamda muhafaza edilmektedir.

Kütüphanemizde Selçuklu, Rey ve Şiraz Ekolü’nün hat ve süsleme sanatını yansıtan Selçuklu Dönemi ve Memlük Dönemi Kur’an-ı Kerimleriyle birlikte Osmanlı Döneminde yazılmış son derece değerli ve nadir Kur’an-ı Kerimler bulunmaktadır.

Bu eserler dışında kütüphanemizde; İbnü’l-Mecdî’nin oldukça nadir olan astronomi ile ilgili “Gunyetü’l-fehîm ve’t-tarîk ilâ halli’t-taķvîm” adlı eseri, Muhyi el-Tokâdî’nin “Bustânü’l-Müslimîn” adlı eserinin bilinen tek nüshası, Muhammed b. el-Ûşânî el-İs’erdî’nin Divan’ının tek nüshası, Sadrüşşerî’a es-Sânî’nin “et-Tavzîh fî halli gavâmizi’t-Tenkîh” adlı eserinin en eski nüshalarından biri, Ya’kûb b. Sûcî b. A’mâş b. İdrîs’in, hiçbir kütüphanede rastlanılmayan “Meşâriku’l-İhtisâs” adlı eseri ve daha pek çok nadir eser bulunmaktadır.

Yararlanma kuralları

a) Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesi el yazma eserler koleksiyonumuzda bulunan eserlerden faydalanma tamamen ücretsizdir.
b) Kütüphanenin resmi internet sitesinde bulunan el yazma eserlere erişim sadece online kopyalama/kaydetme, vb. olanaklar ile sağlanmakta olup eserin görüntüsünden faydalanılabilir.
c) El yazma eserler koleksiyonumuzda bulunan eserlerin görüntülerinden faydalanmak isteyenlerin sisteme üye olmaları gerekmektedir.
d) Kullanıcıların üyelik başvurularında; T.C kimlik numaralarını, isim ve açık adreslerini, telefon numaralarını, e-mail bilgilerini ve eseri hangi amaçla kullanacaklarını belirtmesi gerekmektedir.
e) Kullanıcı, sisteme üye olurken bildirdiği kimlik, adres, telefon, e-mail vb. bilgilerinde oluşacak değişiklikleri sistem üzerinden güncellemekle yükümlüdür. Kullanıcı üyelik bilgilerini ve şifresini üçüncü şahıslarla paylaşmamalıdır.
f) Başvuru sahipleri yıl içerisinde en fazla 5000 (beşbin) varak dijital kopyadan faydalanabilirler.
g) Kullanıcı sistemde bulunan eserlerden, kişisel bilgi ihtiyacını karşılamak veya bilimsel çalışmalarda kullanmak için faydalanabilir.
h) Sistem üzerinde bulunan eserleri ticari bir amaçla kullanamaz; bu eserleri gelir getirici herhangi bir faaliyete konu edemez. Kullanıcının sistemde bulunan eserleri hukuka aykırı bir amaç için kullanması, kullandırtması, bu amaçla üçüncü kişilerle iş birliği yapması vb. kesinlikle yasaktır.
i) Kullanıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphane sistemini yukarıda belirtilen kurallara aykırı kullanımı veya hukuka aykırı herhangi bir kullanımı nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
j) Yazma eserlerden makale veya kitap yayımlamak üzere yararlananlar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları hakkındaki tüzük gereği yayımladıkları eserin bir nüshasını kütüphaneye vermek zorundadır.
k) Yazma eserlerden faydalanma talepleri posta, e-posta ve benzeri yollarla da yapılabilir.
l) Yabancı uyrukluların Türkiye’de kalışlarına ilişkin yasal sürelerin dolmuş olması ve ikamet tezkeresinin de alınmamış olması durumunda, kütüphanelerden faydalanmalarına izin verilmez.
m) Yukarıdaki belirlenen şartları yerine getirmeyenlere yazma eserlerden faydalanma imkânı verilmez.

ERİŞİM ADRESİ: https://yazmaeserler.diyanet.gov.tr/

Kaynak

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com

İlginizi Çekebilecek Haberler

2021/1 KPSS Atama Yapılacak BBY Kadro, Kurum ve Unvan Listesi

ÖSYM, 2021/1 KPSS tercihlerinde yer alacak kadroları açıkladı. Buna göre Bilgi ve Belge Yönetimi‘ne 8 Kütüphaneci …

Bilgi Dünyası Dergisi: Cilt 22, Sayı 1 (2021) yayınlandı

Bilgi Dünyası Dergisi’nin 2021 yılının ilk sayısı yayınlandı- “Cilt 22 Sayı 1 (2021)”

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
0
Düşüncelerinizi yorum olarak eklemek ister misiniz?x
()
x