Kütüphaneciler Bakanlar Kurulu’ndan THS/A4 kararını bekliyor

Türk Kütüphaneciler Derneği Rize Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı Kütüphanecilik Bölümü mezunlarının Teknik Hizmetler Sınıfına dahil edilmesi çalışmaları konusunda basın açıklaması yaptı. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza KÖROĞLU tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitelerin Kütüphanecilik (Bilgi-Belge Yönetimi) Lisans mezunlarının, Bilgi Kaynakları, Bilgisayar Teknikleri ve Teknolojileri, İstatistik, Yönetim ve Organizasyon, Bilgisayar Teknolojileri, Veri Tabanları, Elektronik Ortamda Kataloglama, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Bilgi Pazarlaması ve Kütüphanecilikte Teknik Hizmetler gibi birçok dersin eğitimini almaktadırlar.

Bölüm Mezunları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel İdari Hizmetler Sınıfı (GİH) kadrolarına atanmakta, Lise mezunu memurla aynı özlük şartları altında çalışmaktadırlar. Bu durumda, Kütüphanecilerin Halk Kütüphaneleri ve benzer kurumlardan ayrılmasına ve başka kurumlara geçmesine neden olmaktadır.” Kütüphanecilerin özlük haklarının düzeltilmesi ve Teknik Hizmetler Sınıfı (THS) grubuna dahil edilmesi çalışmalarının yıllardır gündeme geldiğini, ancak bir türlü sonuçlandırılamadığını belirten KÖROĞLU, hükümetin yaptığı çalışmadan ve gelinen aşamadan umutlu olduklarını söyledi. Kütüphanecilerin özlük hakları nedeni ile, 1150 Halk Kütüphanesinde sadece 350 Kütüphanecinin görev yaptığını belirten TKD Rize Şube Başkanı KÖROĞLU, Kütüphanecilik Bölümü mezunlarının Teknik Hizmetler Sınıfına dahil edilmesi konusunda, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu ve Maliye Bakanlığının olumlu görüş bildirdikleri ve son aşama olarak Bakanlar Kurulunda karar alınması gerektiğini söyledi.

Maliye Bakanlığının görüş yazısında özetle, “Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog unvanlarının Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına dahil edilmesi yönünde Bakanlar Kurulu Kararı istihsali yoluna gidilmesi Bakanlığımızca uygun mütalaa olunmaktadır.” denildiğini hatırlatan KÖROĞLU, Kütüphanecilerin Teknik Hizmetler Sınıfına (THS A/4) alınması ile, özlük hakları düzeltilmiş olacaktır. Hükümetimizin eşit işe eşit ücret yönünde yaptığı çalışmalar ile meslektaşlarımızın yıllardır tartışılan ancak bir türlü çözülemeyen özlük haklarının düzeltilmesi konusunda gösterdiği duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Tüm Kütüphaneciler, Bilgi-Belge Yönetimi Mezunu meslektaşlarımız Bayram öncesi Bakanlar Kurulu Kararını beklemektedirler, dedi.

Kaynak: http://www.ajans53.com

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP