Adli Tıp Kurumu KPSS 70 puan alma şartlı Bilgi ve Belge Yönetimi mezunu sözleşmeli 2 Büro Personeli Alımı yapacaktır. Ayrıntılar  aşağıdadır.   1)Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nunContinue Reading

Millî Savunma Bakanlığı tarafından 1, Millî Savunma Üniversitesi tarafından 3 Sözleşmeli Kütüphaneci alınacaktır. Ayrıntılar ve başvuru bağlantısı aşağıdadır. Kütüphaneci – 1 KPSS P3 MSB İstanbul Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programından mezun olmak. Kütüphaneci (1) – 3 KPSS P3 MSÜ İstanbul Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programından mezun olmak. KütüphaneciContinue Reading

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak sureti ile 60 taban puan şartıylaContinue Reading

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi. çerçevesinde; 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, 5 adet sözleşmeli Kütüphaneci alınacaktır. Başvuru Formu Başvuru No:13Continue Reading

Türkiye Bilimler Akademisi tarafından İstanbul ve Ankara’da istihdam edilmek üzere “Bilgi ve Belge Yönetimi” mezunu olma şartı ile 1’er Kütüphaneci alınacaktır. İlanda yer alan “Arşiv memuru” alımında ise “Bilgi ve Belge Yönetimi” mezunu olma şartı yoktur. Başvurular 15 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. İlanın ayrıntıları aşağıdadır. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 15/7/2018Continue Reading

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Merkez / İlçe birimleri ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan birimlerimize (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılıContinue Reading