×

Türkiye Bilimler Akademisi 2 Kütüphaneci Alımı | Son Başvuru: 25 Temmuz 2022

Türkiye Bilimler Akademisi tarafından İstanbul ve Ankara’da istihdam edilmek üzere “Bilgi ve Belge Yönetimi” mezunu olma şartı ile 1’er Kütüphaneci alınacaktır.

İlanda yer alan “Arşiv memuru” alımında ise “Bilgi ve Belge Yönetimi” mezunu olma şartı yoktur.

Başvurular 15 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

İlanın ayrıntıları aşağıdadır.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 580 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 16 Mart 2022 tarihli ve 31780 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TÜBA’nın 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 567 inci maddesinde yer alan görevlerin yerine getirilmesini sağlamak için personel alımı gerçekleştirilecektir.

TÜBA’nın merkezi Ankara ili olup İstanbul’da çalışma ofisleri bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda belirtilen şartları taşıyanlar ve TÜBA tarafından gerçekleştirilecek sınavda başarılı olanlar TÜBA Başkanlığı’nın uygun göreceği illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.

 

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri
Başvuru Tarihleri 15.07.2022 – 25.07.2022

Başvurular mesai saatleri içerisinde alınacaktır. Son başvuru tarihi olan 25.07.2022 tarihinde saat 17.30’dan sonra herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Yazılı ve/veya Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi 28.07.2022
Yazılı ve/veya Sözlü Sınav Tarihleri Daha sonra duyurulacaktır.
Sınav Başvuru Adresi Adaylar ilan için TÜBA’ya şahsen başvuracaklardır.
Sınav ve Başvuru Yerleri Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı

Bayraktar Mah. Vedat Dalokay Cad. No: 112 Çankaya – Ankara

Tel: (0 312) 442 29 03 (pbx) Faks: (0 312) 442 72 36

E-posta: tuba@tuba.gov.tr

veya

Türkiye Bilimler Akademisi Maçka Ofisi – İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Yabancı Diller Yüksekokulu 34367 Maçka – İstanbul

Tel: (0212) 219 16 60 Faks: (0212) 225 20 66

E-posta: tuba@tuba.gov.tr

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres www.tuba.gov.tr
Sorularınız için ik@tuba.gov.tr

Bu e-posta adresi haricinde herhangi bir kanaldan bilgi verilmeyecektir.

 

 1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar

Tüm pozisyonlar için başvuran tüm adayların öncellikle 16/03/2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği’ne göre 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

Ayrıca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olması şartı aranır.

 

 1. İdari Personel İçin Aranan Özel Şartlar

İdari personel olarak istihdam edileceklerde aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

 1. a) Her kadro için aşağıdaki tabloda belirtilen özel şartlara sahip olmak.
 2. b) Bu madde kapsamında istihdam edileceklerin 2020 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında her pozisyon için aşağıdaki tabloda Başkanlıkça belirlenen puan türünden/türlerinden taban puanı almış olmaları gerekir.

 

Başvuru Kodu Unvan Kadro Sayısı Aranılan Nitelik
AR1A Arşiv memuru 1 Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

KU1A Kütüphaneci 1 Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon lisans programlarından mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

KU1B Kütüphaneci 1 İstanbul’da istihdam edilmek üzere*;

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon lisans programlarından mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 

 • TÜBA Başkanlığı lüzum gördüğü hallerde işe aldığı personelin istihdam edileceği TÜBA ofisini (Ankara Başkanlık veya İstanbul ofisleri) değiştirebilir veya ofis bazlı görevlendirmeler yapabilir.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Atama

 1. TÜBA uzmanı için başvuru şartlarını sağlayan tüm adayların başvuruları kabul edilir. TÜBA Başkanlığı, adayların uzmanlık alanları ve yeteneklerini bünyesinde kuracağı komisyonla değerlendirir ve uygun gördüğü adayları yazılı ve/veya sözlü sınava davet eder. Başkanlık, TÜBA’nın çalışma alanları için uygun aday görmediği takdirde hiçbir adayı yazılı ve/veya sözlü sınava davet etmemeyi tercih edebilir. Yazılı ve/veya sözlü sınavda 70 puan ve altı alan adaylar başarısız kabul edilir. 70 puanın üstünde alan adaylar puanlarına göre sıralanır ve kadro sayısına göre eşit sayıda asil ve yedek aday belirlenir.
 2. Diğer kadrolar için başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS puanları esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday TÜBA tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınava davet edilecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde eşit puanlı adayların hepsi davet edilir. Yazılı ve/veya sözlü sınavda 70 puan ve altı alan adaylar başarısız kabul edilir. 70 puanın üstünde alan adaylar puanlarına göre sıralanır ve kadro sayısına göre eşit sayıda asil ve yedek aday belirlenir.
 3. TÜBA tarafından yapılacak sınavda başarılı olarak ilgili kadroya yerleşmeye hak kazanmak tek başına yeterli değildir. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Adaylar sınav sonuçlarını TÜBA resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyecek olup, asil ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 5. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler TÜBA’nın resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Genel Hükümler

1.Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

2.Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

3.TÜBA’nın resmi internet sitesinde yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

İtirazlar

Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak oluşturulan asil ve yedek aday listelerine ilişkin itirazlar, ilanından itibaren beş iş günü içinde TÜBA’ya şahsen yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

Adayların Başvuru Dosyasında Bulunacak Evraklar

Adaylar, mavi dosyaya koyacakları her belgeyi poşet dosya içerisinde sunacaktır. Adayların başvurularını şahsen yapması gerekmektedir.

 

Tüm adaylar için;

 1. Başvuru formu (Elle veya bilgisayar üzerinde doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış- Başvuru formu linki ilan sonunda yer almaktadır.)
 2. Adayın özgeçmişi
 3. Adayın nüfus cüzdanı kopyası
 4. KPSS Sonuç belgesi
 5. İlanda aranılan nitelikleri ispatlayıcı her türlü dokuman (mezuniyet belgeleri, dil belgeleri, sertifikalar, ruhsatlar, gerekli diğer belgeler vb.)
 6. Adayın daha önceki iş deneyimlerine ait ispatlayıcı dokumanlar

 

TÜBA Uzmanı için;

 1. Adayın lisans, yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi (Adayın yurtdışında tamamladığı eğitimler için YÖK denklik belgesi talep edilir.)
 2. YDS’den en az (C) seviyesinde puan aldığını gösterir belge veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belge (YÖKDİL belgesi kabul edilmeyecektir).
 3. Varsa adayın yazar olduğu akademik yayınlar

 

Kaynak