Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlanı-Son Başvuru Tarihi: 26.03.2013

Yeni Yüzyıl Üniversitesi—>Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu—>Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü—>Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Pr.

Kadro UnvanÖğretim Gör.
ALES70
ÜDS/Dengi
Kadro Sayısı1
Kadro Derecesi0
Başvuru TipiŞahsen,Posta
Son Başvuru Tarihi26.03.2013
Ön Değerlendirme Tarihi28.03.2013
Sınav Giriş Tarihi29.03.2013
Sonuç Açıklama Tarihi01.04.2013

ÖZEL ŞARTLAR

Bilgi ve Belge Yönetimi lisans mezunu olmak ve alanında Yüksek Lisans yapmış  olmak,

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES’den en az 70.0 puan almis olmak
3-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az {udsDengi} puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
4–Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7.maddesinin 3.fıkrasındaki hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6- Ön degerlendirme ve degerlendirme asamalarinda lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasinda kullanilacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine esdegerligi Yüksekögretim Kurulu karariyla belirlenir

UNVAN ŞARTLARI

1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans öğrenimine mezun olunan alanda ALES?ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER

Başvurdukları birimin adı, ilan yayın tarihi,son başvuru tarihi ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi,
Yök Formatlı Özgeçmiş
Diplomalar (onaylı,suretli)
ALES SONUÇ Belgesi
Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
Resmi Not Döküm Cetveli
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 Adet vesikalık fotoğraf
Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge
Başvuru Adresi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Dr.Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Yılanlı Ayazma Caddesi no:26
Cevizlibağ Topkapı/ İSTANBUL

Daha detaylı bilgi ve belge için tıklayınız

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP