KPSS-2012/2 Atamasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Yerleşen Adaylara İlişkin Duyuru

ÖSYM Tarafından KPSS-2012/2 Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına Göre Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru genel açıklama :

1. her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç 21/12/2012 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 29 Opera/Ankara adresine getirerek şahsen (şahsen müracaatta bulunamayanlar müracaatlarına engel durumlarını belgeledikleri takdirde kanuni yakınları kanalıyla) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2. belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (adli sicil belgesinin 03/12/2012 tarihi veya sonrasına ait olması.)

3. ayrıca adreslere tebligat yapılmayacaktır.

4. herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi kadrolu çalışan personelin görev yaptıkları kurumu belirtir bir dilekçe ile (kpss sonuç belgesi (internet çıktısı), 2012/2 – kpss ösym yerleştirme sonuç belgesi (internet çıktısı), diploma veya geçici mezuniyet belgesinin birer fotokopisini de ekleyerek) başvurmaları yeterli olacaktır.

5. yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

6. herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların anılan kanunun 97 nci maddesinde belirtilen süreler geçmeden devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır. bu durumda olanların başvuruları esnasında bu hususu bildirmeleri gerekmektedir. ayrıca, aynı kanunun 125(e) maddesine göre devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:   
M.Atila ÖZŞATIR     0312 311 20 61
Mustafa GENÇ           0312 312 49 05

GETİRİLECEK BELGELER

KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),

KPSS – 2012/2, ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir.),

Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),

Nüfus Cüzdanının noter tasdikli örneği (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir.),
03/12/2012 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı),

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin noter tasdikli sureti (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir.),

4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız).(İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.),

Aşçı kadrosuna yerleştirilen adayın, Özel Şart olarak belirlenmiş olan MEB’den onaylı aşçılık sertifikası ya da 3308 sayılı Kanuna Göre bu daldaki ustalık/ kalfalık belgelerinden herhangi biri veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olduğuna ilişkin resmi belge (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir.)

Doldurulacak dilekçe örneği için tıklayınız….

Kaynak: http://pdb.kulturturizm.gov.tr

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP