Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nü tercih edecek öğrenciler için genel bilgiler

Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonucuna göre Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (BBY)‘nü tercih edecek adaylara; bu meslek hakkında bilgi, puanlar, iş imkanları gibi bilgiler aşağıda derlenmeye çalışılmıştır; yararlı olacağını ümit ederek BBY’yi tercih edecek tüm adaylara başarılar dileriz.

(NOT: Bu yazı dizisinin yayın tarihi eski olabilir; fakat içerikteki bilgiler her zaman güncellenmektedir. YAZI SON GÜNCELLEME: 05/AĞUSTOS/2021 )

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (BBY)’nü tercih edecek olan kişilerin, bu bölümün “2 yıllık mı veya 4 yıllık mı?” gibi tereddüte düştükleri görülmektedir. Hemen bunun cevabını vermek isteriz, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (BBY) 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Bu bölümler hangi üniversitelerde mevcuttur sorusunun cevabı ise bu yazı dizisinin altında bulunmaktadır.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (BBY) Hakkında Genel Bilgi:

Bireylerin çeşitli konularda gereksinim duydukları bilgilerin kütüphane, arşiv, dokümantasyon merkezi ve bilgi merkezi gibi kurumlar tarafından toplanması, kayıt altına alınması, korunması, düzenlenmesi ve basılı elektronik ortamlarda hizmete sunulması ile ilgili ilke, işlem ve hizmetleri araştıran-geliştiren ve öğreten bir bilim alanıdır. Bölüm, bilginin gelişiminde öncülük etmek ve bilgi çağında önderlik edecek profesyonel kütüphanecileri, bilgi yöneticilerini ve arşivcileri eğitmek amacıyla kurulmuştur.

Bölümün amacı başlangıçta kütüphaneci yetiştirmek iken, sonraki tarihlerde bu amacının kapsamını genişletmiştir. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, bilginin işlenebilme, erişilebilme ve iletilebilme kapasitesini artırmış ve hızlandırmıştır. Ağlar sayesinde birbirine bağlanabilen bilgisayarlar aracılığı ile dünya küçülmüş, küreselleşme olgusu yaygınlık kazanmıştır. Teknolojinin ve Internet’in sunduğu olanaklar, ağa aktarılan bilgi miktarı ile bilginin erişim ve dolaşım hızını büyük ölçüde artırmıştır. Bu durum, ekonomik ve toplumsal yapıyı derinden etkileyen hızlı değişim ve dönüşümlere yol açmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağı simgeleyen ‘bilgi’, doğal olarak bu çağa özgü toplumun, niteliğini, iş görme yöntemleri ve iş süreçlerini de değiştirmektedir. Bilgi toplumunu oluşturacak bireylerin sorun çözme ve karar verme aşamalarında bilgiye gereksinim duyan, gereksinim duyduğu bilgiye erişebilen, onu yorumlayabilen, kullanabilen ve edindiği bilgiyi temel alarak yeni bilgiler üretebilen ‘bilgi okuryazarları’ olmaları öngörülmektedir. Teknolojinin değiştirdiği bir toplumda, bireylerin bilgi okuryazarı olma zorunluluğu, kütüphaneleri ve diğer bilgi merkezlerini, bilgi okuryazarlığını öğreten bir eğitim merkezi haline dönüştürmüştür. Kütüphaneciler, günümüzde, geleneksel kütüphanecilik işlemlerinin yanı sıra bilgi paylaşımı ve yayımını artırmak için bilgi teknolojilerinin kullanımı yollarını da öğreten kişiler olmuşlardır.

İlgili üniversitelerin BBY Bölümleri‘nde 2002-2003 öğretim yılına kadar, Dokümantasyon-Enformasyon Anabilim Dalı, Arşivcilik Anabilim Dalı ve Kütüphanecilik Anabilim Dalları olarak üç ayrı isim/bölüm altında eğitim verilmekteydi; fakat günün bilgiye yönelik gelişmelerini yakından izlemeyi ilke edinen bölüm, işlevini yansıtmakta yetersiz kalan ismi; bilgi ile ilgili tüm güncel ögeleri, yeni teknikleri, teknolojileri, kullanıcıları ve kurumları içerecek şekilde değiştirilmiş ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararı ile üç anabilim dalı birleştirilerek yeni adıBilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” olan bölüm 2002-2003 öğretim yılından itibaren bölüm düzeyinde ve eşit ağırlıklı puan türüne göre öğrenci almaya başlamıştır. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün amacı, bilgi ve/veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren “bilgi yönetimi” işlevini gerçekleştirecek insan gücünü yetiştirmektir. Bu insan gücünün kütüphaneler, arşivler, dokümantasyon ve enformasyon merkezlerinin tümünü içine alan bilgi merkezlerini yönetebilecek, bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun olarak kullanabilecek ve bu kullanımın yol ve yöntemlerini kullanıcılara öğretebilecek, ayrıca bilgi bilimin düzenleme ve erişimle ilgili alanlarına iş ve yönetim yaklaşımıyla girebilecek bilgi ve belge yöneticileri olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (BBY) Çalışma Alanları:

“Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” mezunları, aldıkları dersler doğrultusunda, başta ülkemizdeki kütüphanelerde olmak üzere (üniversite, halk, çocuk, okul kütüphaneleri, Milli Kütüphane, özel araştırma kütüphaneleri), çeşitli bilgi merkezlerinde (enformasyon ve dokümantasyon merkezleri), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile kurum ve kuruluş arşivlerinde (örn. KPSS ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne Arşiv Memuru olarak atanabilirsiniz) çalışma olanağı bulabildikleri gibi, internet servis birimlerinin çeşitli kademelerinde (web sayfası tasarımı ve düzenlenmesi, tarama motorları oluşturma ve yönetim işlemleri), kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetim birimlerinde, basılı ve/veya elektronik ortamda dizinleme ve öz hazırlama hizmeti sunan ya da bu hizmetlerin dağıtımı işlevini gerçekleştiren kuruluşlarda bilgisayar yazılım şirketlerinde, kurum ve kuruluşların Ar-Ge birimlerinde çalışma olanağı bulabilmektedir.

Bu çalışma ortamlarının veya yapılan işin türüne göre aldıkları unvanlar veya kadrolar arasında; kütüphaneci, bilgi uzmanı, arşiv memuru, bilgisayar işletmeni, arşivist, dokümantalist, akademik uzman, sistem analisti, halkla ilişkiler ve pazarlama elemanı, web tasarımcısı gibileri yer almaktadır. Mezunlar ayrıca, çeşitli kademelerde yönetici olarak da görev yapabilmektedirler.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (BBY) KPSS Atamaları:

Aşağıdaki tabloda Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun olup KPSS ile devlete atananların sayıları verilmiştir. Devlet kadrolarında genel olarak şu unvanlara göre KPSS’den alım yapılmaktadır; kütüphaneci, memur, enformasyon memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, arşiv memuru.

ÖSYM KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan nitelik kodlarından 4099 kodu (Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak) ile bu unvanlara ayrılan kadrolar tercih edilmektedir.

Merkezi Atamalar İle Devlete Atanan BBY Mezunu
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
127 208 80 79 248 190 237 201
2014 2015  2016   2017  2018  2019  2020 2021
 69  89 96 30 43 20 27 21 (1.alım)
  • KPSS ile devlete atanan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunlarının puan verilerini incelemek için tıklayınız.

NOT1: Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 yılında toplam 200 Sözleşmeli Kütüphaneci alımı yapmış ve meslektaşlarımız Türkiye’deki tüm halk kütüphanelerinde görevlerine başlamışlardır. Yerleşen 200 Sözleşmeli Kütüphaneci Listesi için buraya tıklayınız ve Atandıkları Puan Sıralaması için ise buraya tıklayınız.

NOT2: Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 yılında toplam 500 Sözleşmeli Kütüphaneci alımı gerçekleştirdi, tıklayınız.

Kütüphaneci unvanı ile kamuya yeni atanan bir kişi 5,293.47 ₺ (Ağustos 2021’den itibaren) maaş ile işe başlamaktadır.

Özel Üniversitelerin Kütüphanelerinde çalışmak isteyenlerin maaşları belirli bir standart göstermemekte ve üniversitelere göre değişebilmektedir.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri:

  • Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerini incelemek için tıklayınız.

Tercih dönemlerinde özellikle Bilgi Yönetimi (Önlisans) ile Bilgi ve Belge Yönetimi (Lisans) bölümleri birbirine karıştırılmaktadır. Bu konu hakkında hazırladığımız yazıyı incelemek için tıklayınız.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (BBY) YKS Puanları:

  • YKS sonuçlarına göre Bilgi ve Belge Yönetimi min.-max. puan dağılımları için tıklayınız.

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında çalışacak kişilerde bulunması gereken nitelikler ise şunlardır:

Her anlamda okuryazar olmak (işlevsel okuryazar, kütüphane okuryazarı, bilgi okuryazarı),

İletişim ve bilgi teknolojisi ürünlerini amaca yönelik, doğru ve yerinde kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak,

Sistematik düşünme yetenek ve kapasitesine sahip olmak,

Dikkatli, sabırlı, disiplinli, düzenli olmak,

Öğretme yeteneğine sahip olmak,

Sorgulama ve sorun çözme becerisi kazanmak,

Araştırma yapma zevkine erişmek,

Batı dillerinden birini, tercihen İngilizceyi iyi bilmek, vb

Yukarıda; Bilgi ve Belge Yönetimi Nedir, Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar, Bilgi ve Belge Yönetimi Maaşları, Devlete atanan bir kütüphanecinin maaşı ne kadardır, Bilgi ve Belge Yönetimi Puan Türü, Bilgi ve Belge Yönetimi İş İmkanları, Bilgi ve Belge Yönetimi Çalışma Alanları, Bilgi ve Belge Yönetimi Mesleği Hakkında Bilgiler, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün Geleceği, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Hangi Bölüm Mezunları Kütüphaneci Olabilir (Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden Mezun Olanlar Kütüphaneci Olabilir), Bilgi ve Belge Yönetimi İş İlanları, Bilgi ve Belge Yönetimi İş Alanları, Kütüphanecilik Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Kütüphaneci Maaşları gibi sorulara genel hatlarıyla cevap verilmeye çalışılmıştır.

Yararlanılan Kaynaklar:

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com

İlginizi Çekebilecek Haberler

2021/2 KPSS Atama Yapılacak BBY Kadro, Kurum ve Unvan Listesi

ÖSYM, 2021/2 KPSS tercihlerinde yer alacak kadroları açıkladı. Buna göre Bilgi ve Belge Yönetimi‘ne 13 KÜTÜPHANECİ (TH), …

2021-1 KPSS tercih sonuçları açıklandı. BBY En Küçük-En Büyük Puanlar

2021-1 KPSS tercih sonuçları açıklandı. 2021-1 KPSS tercih sonucuna göre Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY)’nden atananların En Küçük ve …

Abone ol
Bildir
guest
156 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
erkan
erkan
3 yıl önce

iyi günler BBY editörleri. sözleşmeli personellerin 2019 sözleşmeleri ne zaman yayınlanacak ve imzalanacak. bilginiz var mıdır? kolay gelsin

Büşra
Büşra
3 yıl önce

Bu yıl tercihlerde bu bölümü tercih etmeyi düşünüyorum. Her şeyde olduğu gibi bu bölümde de tezat yorumlar bulunmakta ve bizler de kararsız kalmaktayız. Ataması var mıdır , puanı kaçtır, rahat bir şekilde iş bulunabilir mi,özelde ne sektöründe iş bulabiliriz bilgili biri lütfen aydınlatabilir mi?

Buşra Işıkhan
Buşra Işıkhan
3 yıl önce

merhabalar, bby teknik, sağlık, sosyal ve idari vs. bölümler kategorisinde hangi kategoriye girmektedir. Teşekkür ediyorum.

emre
4 yıl önce

Arkadaşlar sizler alımlarda mülakatla mı alınıyorsunuz, yoksa direkt puanla mı?

hakan
hakan
4 yıl önce

bby25 3.40 oralaması ile mezun oldum dersler ağır geldi yapamdınız falan demişsin 🙂 komiksin
bölümün bir zorluğu yok tek çıkar yolu atanmak gördüğün gibi 3.40 ortalamam var ama neye yarıyor hiç bişey
akılsızlık edip ders çalıştım kpss daha çok çalışsaymışım hoş düşük bi puan da almadım sözleşmelide atananların yarısından daha fazla puanım var neyse

açık açık yazıyoruz özel sektörde iş imkanları yok devlette de açılan kadrolar ortada bölüm yayılmaya ve öğrenci almaya devam ediyor kütür bakanlığı uzunca bir süre kütüphaneci almaz bunu bilsin yazacak arkadaşlar

özel sektörde çalışabileceğimiz alanlar çok kısıtlı

uluslarası ilişkiler düşünen arkadaş git gözün kapalı yaz en azından kpss çalışacaksın bu bölümü de okusan,bby den alabileceğin ünvaz kütüphaneci uluslararası ilişkilerden çok daha kariyerli yerlere atanabilirsin

yazmayın arkadaşlar yazmayın pişman olursunuz bu ülkede kütüphanelere ve kütüphanecilere verilen değer ortada

bby25
bby25
Yanıtla  hakan
4 yıl önce

3.40 agno kasmanızı gerektirecek bir durum yok ortada atanamıyoruz diye sızlanıyorsunuz kpss çalışacağınız yerde gidip gereksiz yere derslere ağırlık vermişsiniz bunun yerine kpss’ye ağırlık verseydiniz şu an burda bunu tartışıyor olmazdınız agnonuz olsun 2.00 2.50 ne çıkar atanamadıktan sonra? zaten öyle bir önemide yok ki agnonun

hakan
hakan
Yanıtla  hakan
4 yıl önce

Yav dersler ağır geldi demişsin bende sana diyorum dersler ağır falan değil bölümü kötüleyen ben olduğum için üstüme alındım cevap verdim
KPSS puanım da 79 sözleşmelide benden düşük puanlı 100 kişi atandı gördüğün gibi KPSS de bişeye yaramadı benden daha az çıpam alanlar yerl Şti aç bak listeye 70 puanla memur olan var gördükçe deliye dönüyorum sözlü mülakat olduğu sürece insanların daha çok hakkı yenecek

bby25
bby25
Yanıtla  hakan
4 yıl önce

Haklısın bu sözlü mülakat işi çok kötü bu şekilde çok kişinin hakkı yeniyor bu saçmalık inşallah en yakın zamanda son bulur ama hali hazırda elden başka bişey gelmiyor

Bu arada ders konusuna fazla takılma ben sadece örnek olarak verdim onu

bby25
bby25
4 yıl önce

Arkadaşlar bölümün puanı ortada, KPSS atama puanları ortada, kontenjanlar da belli; geleceği var mı yok mu tartışılır orası. Bu gün hiç bir bölümün garantisi yok neredeyse. Bölümü kötüleyip durmayın. Siz pişman oldunuz çünkü belli ki yapmanız gerekenleri yapmadınız puanlarınız düşük geldi atanamadınız ya da ne bileyim belki dersler ağır geldi size. Sizde böyle oldu diye diğerlerinde de öyle olacak diye bir şey yok. Burda bilgi almak için yazan insanlara kendi adınıza konuşarak bölümü kötülemeden bilgi vermeniz daha doğru olmaz mı?

Sura
Sura
4 yıl önce

Uluslararası ılıskıler mi BBYmi

sura
sura
Yanıtla  Sura
4 yıl önce

Ui kocaelo kazanabiliyorum pek istemiyorym. Hacettepe bby güzel geliyor. Neden kotuluyorsun

bby25
bby25
Yanıtla  Sura
4 yıl önce

Bu iki bölümden birine mi vermeyi düşünüyorsun tercihlerini?

Alişan
Alişan
4 yıl önce

Bu bölümde kpss’ ye girmek için hangi bölümden mezun olmak gerekir her üniversite mezunu girebilir mi?

Esc
Esc
Yanıtla  Alişan
1 yıl önce

Bu bölümde hazırlık zorunlu mu

İsmail Karaca
Yönetici
Yanıtla  Esc
1 yıl önce

Sadece Hacettepe Üniversitesi hazırlık programını zorunlu tutmaktadır. Diğer üniversitelerde isteğe bağlıdır.

Burcu
4 yıl önce

Bu bölüm dört yıllık mı arkadaşlar.açıköğretimden okunabiliyormu okunuyorsa ücret bilginiz var mi?internetteki bilgiler çok karışık yardımcı olurmusunuz?

anlamsız
anlamsız
5 yıl önce

“başkan
arkadaşalar maden mühendislğimi,ya da bilgi belgemi okumalımıyım”:) ikiside öldürmez süründürür:)

Manyakımısınız siz. bölümün amacı kütüphane ve arşiv mezunu yetiştirmek. size uzay mühendisliği vadini veripte yerinemi getirmediler. yada sizi başbakanın birinci yardımcısı yapıcaklardı da yapmadılar mı:) muhtarın birinci azasımı olacaksınız yoksa. bölüme girince size bir vaat mi verildi. zorlamı kardeşim. girmezseniz girmeyin. bu pişman olanlara ne vaat verildi bilmiyorum. ama her bölüm gibi bizim bölümünde çalışma alanları belli. kütüphane yada arşiv. fazlası yok eksiği var;) giderken gözü kapalı yazmayın. ama hiçbir bölümü de küçümsemeyin, küçük olsa bile. ummadık taş baş yarar sonuçta.

kutuphaneci
kutuphaneci
5 yıl önce

arkadaşlar sakın yazmayın valla. cook pisman olursunuz. işletme iktisat çeko sosyoloji psikoloji dil bölümleri okuyun.. nacizane tavsiyem

Bilgi ve belge uzmani
Bilgi ve belge uzmani
Yanıtla  kutuphaneci
5 yıl önce

Sosyoloji diyor sen dikkate alinmazsin

kutuphaneci
kutuphaneci
Yanıtla  Bilgi ve belge uzmani
5 yıl önce

öğrenci adayları bırakın da kutuphanecilik gibi toplum tarafından kucuk gorulen bir meslek sahıbı olmak yerine sosyolog olsunlar. atanma sansları daha yuksek olur. hem ayrıca bircok bolum saydım orada. dıkkate alınmak gibi bir niyetim yok. size kalsa kutuphaneci olun dersınız demek ki.

Merakli
Merakli
Yanıtla  kutuphaneci
5 yıl önce

Sosyologlar ile kutiphanecilerin atama puanlarını kiyasla

kutuphaneci
kutuphaneci
Yanıtla  Merakli
5 yıl önce

hiç sıkıntı yok. sosyologların alımı kutuphanecilerden daha fazla. bu kesinlikle dogru bilgi. aksini soyleyemezsiniz. kutuphaneciler de artık 80 lerle atanmaya basladı. puanlar arasındaki makas +-5 puan olur tas catlasın.

başkan
başkan
5 yıl önce

arkadaşalar maden mühendislğimi,ya da bilgi belgemi okumalımıyım

kutuphaneci
kutuphaneci
Yanıtla  başkan
5 yıl önce

birnde muhendis oluosn birinde kutuphaneci. sence?

Nur
Nur
5 yıl önce

Ben bölümü düşünüyordum soğudum yorumlara bakınca 🙂 😛 ama gene de düşünüyorum sanırım 🙂

Deni
Deni
5 yıl önce

Sosyologlarla kütüphaneciler teknik hizmet sınıfında değiller mi? 8/1 dereceden hem kütüphaneci maaşına hem de sosyolog maaşına baktım, sosyologların maaş kütüphaneciden daha yüksek. Ben mi yanlış biliyorum acaba.

dewey
dewey
Yanıtla  Deni
5 yıl önce

emin misin Deni memurlar netten mi baktın. Oraya baktım şimdi ikiside aynı maaşı alıyo

Deni
Deni
Yanıtla  dewey
5 yıl önce

Dewey ben bir kaç gün önce bakmıştım ve farklıydı maaşlar sosyologlarların 3 bine yakındı, sanırım revize etmiş memurlar. Net, Şimdi tekrar baktım aynıymış. Kusura bakmayın zaten bende emin olmak adına sordum.

İstanbul BBY
İstanbul BBY
5 yıl önce

Arkadaşlar ben tercih yapmadan önce bazı atanmış meslektaşlarımı arayıp ne kadar maaş aldıklarını sordum. Hepsinin verdiği cevap ortalama 3.000 tl oldu. Evli eşiniz çalışmıyor ve üstelik çocuğunuz da varsa bu 3.000 Tl’yi geçiyor.

dewey
dewey
Yanıtla  İstanbul BBY
5 yıl önce

kaç yıllık memur bunlar. Sözleşmelide çok değişir mi

BilgiNedir
BilgiNedir
Yanıtla  dewey
5 yıl önce

Ben de onu merak ediyorum. Daha önce konuşuldu mu bilmiyorum ama sozlesmelinin sartlari nedir? Merkeziden atanmis TH sınıflı kutuphaneci gibi mi acaba

hakan
hakan
Yanıtla  BilgiNedir
5 yıl önce

sözleşmeli o kadar almaz hocam bir de bu sözleşmeliler halk kütüphanelerine alınacağı için daha düşük alırlar ek ödeme vs hiç bişey olmaz,üni kütüphanelerinde maaşlar iyi

dewey
dewey
Yanıtla  BilgiNedir
5 yıl önce

hakan üniv. küt.de nasıl ek ödeme alınıyo halk kütüphaneleri ile arasinda çok fark var mi

memur
memur
5 yıl önce

içerikte 2017 ”kütüphaneci” maaş bilgisi 9/1 derece ile 2.818 lira deniyor. muhtemel memurlar.netten alındı ve doğru.

son bir haftadır haberlerde söylenen en düşük ”memur” maaşı 13/1 derece ile 2.757 lira deniliyor.
Ama yıllardır (şahsen ben 3 yıldır görüyorum) şöyle söyleniyordu. atamalarda düz memurluk yazmayın kütüphaneciik yazın en az 300-400 tl maaş farkı var deniliyordu.. bu böyle değil mi yoksa bir hesaplama hatası mı var.. kütüphaneci 9/1 derece ile 2.818 alıyor ve düz memur da 9/1 derece ile 2.763 lira alıyorsa pek de bir fark yok..

memur
memur
Yanıtla  memur
5 yıl önce

ayrıca bu bilginin alındığı memurlar netin maaş hesaplama kısmında 9/1 derece düz memur maaşını hesaplattığımızda da 2.429 lira yazıyo.. heberler diyor ki en düşük 2.757 lira memurlar net diyor. 2.429 lira hangisi doğrudur ki bunun?..
sanırım en doğru bilgiyi geçen yıl falan atanmış olup derecesi 9a yakın bir arkadaş maaşını net söylerse bileceğiz.

dewey
dewey
Yanıtla  memur
5 yıl önce

haberlerde brüt maaşı söylebilirler kesintisiz yani. bence orası doğru öğretmen hemşire maaşlarına da bakarsanız hemen hemen aynı.

Cehalet-i cahil
Cehalet-i cahil
5 yıl önce

Hocam siz neyin kafasini yasiyosunuz. Sizi zorlami bolume soktular. Okumak istemiyorsaniz okumayin. Ne yapmak istiyosaniz onu yapin. Gereksiz fikirlerinizle grubu neden kirletiyosunuz. Öncelikle bi sayginiz olsun sizde daha o yok. Boyle insanlar atanmayi haketmiyor bence ama nedense boyle fikirli olanlar oraya girdigi icin alan cok fazla şahlanamiyor. Bende farkindayim kutuphane ve arsiv. Pek fazla bir espirisi yok. Gitmek istediginiz bolumlerde kagitla is yapiyo:) zorunuza gidiyosa gidin baska bolumlari okuyun. Oralara atanirsiniz belki. Muhendisler bile yillardir atama bekliyo. Butun dunyaya yetecek muhendis istihdamini biz yapiyoruz tek basimiza. Atamalari takip ediyorsaniz cogu bolum atama bekliyor. Bu soze mahsus birsey degil yani. Size gicikligina olsun diye atamamazlik yapmiyolar. Bu bolumde olmaktan dolayi gururluyum. Hic yoktan bir diplomam var. Siz istiyorsunuz kiarmut pis agzima dus. Yillardan beri armuta bakiyorum pistigini goremedim. Aslinda gunes pisirdi ama yinede kendi elimlealip agzima koydum. Yani okumak degil. Ne icin okudugunun farkinda olmak. Gerci bu kadar ceneyi bosa caldik 3-5 zit fikirli yazmis iste fikrini. Gereksiz bilgiden fazla birsey degil. Hangi bolumu okursaniz okuyun kendinizi gelistirmediginiz surece boş. Öncelikle insanlik.

dewey
dewey
5 yıl önce

biz ne yapabiliriz ki ? dur bakayım alınacak mi o da 200 sözleşmeliye dönmesin

cem
cem
Yanıtla  dewey
5 yıl önce

ortak bi kamaoyu oluşturabiliriz. bunun için baskı yapabiliririz. dernek yöneticileri gidip konuşabilir.. vsvs

dewey
dewey
Yanıtla  cem
5 yıl önce

evet olabilir ben Ankarada değilim ama elimden geleni yaparım. önceki alımlarına baktım da bizden arşiv uzmanı olarak alim yapmis belki yine yapabilir 1500de gercekten iyi bi rakam. Arşiv memuru için bizden alim yapılmıyo deniliyo ama onu baska isim altinda falan mi aliniyo acaba çünkü ben ‘Arşiv memuru’ olarak tkgm’nin hem merkezi hem açıktan alımlarına baktım başka bölümleri göremedim. Arşiv uzmani olarak alinirsa bizden başka bölümden alınamaz

cem
cem
Yanıtla  dewey
5 yıl önce

Evet son zamanlarda almamaya başladı. 2 yıllık bölümler vardı adını unuttum onlara veiyorlar artık. Ama bizde ses getirebilirsek yine kadro alabiliriz. 50 100 neyse. Kadro açsında

dewey
dewey
Yanıtla  dewey
5 yıl önce

2 yıllık hangi bölüm arşivcilikle alakalı ya biz sırf bunun eğitimini 4 yıl aldık ağbi yaa. Ya yok arşiv uzmanı olarak alırsa bizden başka bölümden alınamaz diyorum. Aynen 50-100 bile çok iyi olur valla. bizde mezun sayisi deli gibi artmış birileri bizim sesimize ses olmazsa hiç birşey olmaz

cem
cem
Yanıtla  dewey
5 yıl önce

işi gerçekten ehline vereceklerse tabiki bize vereceklerdirde öyle olmuyor. Biliyorsun 🙁

Ada Hasdem
Ada Hasdem
5 yıl önce

Tapu 1.500 personel alacakmış. Sicil memuru bizden alsın.

cem
cem
Yanıtla  Ada Hasdem
5 yıl önce

evet buunun için bişeyler yapmalıyız

İubby
İubby
5 yıl önce

Yatarak geçip hala bölümü kötüleyenler için konuştum dememe rağmen çok çalıştığını söyleyenler neden üstüne alınıyor? @kütüphaneci arkadaşım sana da katılıyorum

İubby
İubby
5 yıl önce

Tekrar merhabalar
Ben hiç de çalışıp hakkını bulamayana laf söylemedim. Bir şeyler yapmadan salt bölüm için kötü konuşanlara söyledim. Devlet harika kadrolar açıyor giremiyoruz da demedim?? Benim cevap verdiğim kişiler belli valla. Ben de gördüm yata yata sınıf geçiyoruz doğru düzgün çalışma yok sonra iş bulamayınca bölüm kötü. Bunları düşünerek dedim. Herkesin görüp geçirdiği bi kitle var böyle o yüzden gerçekten haksızlığa uğrayanlar üstüne alınmasın hiç de.

dewey
dewey
Yanıtla  İubby
5 yıl önce

sen yata yata geçmişin sanırım ben yattığımı hiç hatırlamıyorum ne yani tıp mühendis gibi mi olmamız lazım onlarla zaten kıyaslamıyom ama bu kadar da küçümseme bu bölümü sen diyosun sözde küçümseyenlere lafım ama sen küçümsemişin. Dtcf – Hacettepe(benim bildiğim) öyle yata yata sınıf geçilecek üniversiteler değil yani ben benim bildiğim bir sürü arkadaşım zorlandık keza bizim bölümümüz kolay bi bölümde değil kötü bi bölüm de değil. Sadece yeteri kadar önemsenmiyo burda yazan çoğu kişinin isyanı bu önemin verilmemesi yeteri kadar atama yapılmaması herkes 4 yada 5 yıl emek verdi yüksek puanlarla millet yıllardır bekliyo haa diğer bölümlerle kıyaslama yapılacak ama emin olun bizim bölümümüz diğer bölümlere nazaran çok çok gerekli bi bölüm.

kutuphaneci
kutuphaneci
Yanıtla  dewey
5 yıl önce

selamın aleykum. oncelikle burada yazılanları okuyorum genelde. bolumun kesinlikle işe yaramadığı konusunda benımle hemfikir olanlar vardır mutlaka. Ama karşı çıkacaklar da vardır. Her düşünceye saygılıyız. Gerçekten toplumda veya arkadaş çevresinde ezik bir bölüm olarak adlandırılıyor. Hiçbir bölümle kıyaslamaya girmicem. Çünkü buna gerek yok. Birtakım parametrelere bakarak özelde veya kamuda bu bölüme ne kadar değer verildiğini anlarsınız. Bölümün hiçbir şeye yaramadığını 2.sınıfta anlamaya başladım. Biraz geç oldu belki.

Haa şunda haklısınız: ÖSS’de kafa fazla basmadığı için matematiğe faln. bu bolümü yazdık okul ii olsun bölüm önemli diil diye. Ama fena yanıldık başta bana bu aptal bölümü yazdıran rehber hoca. Böyle olacağını bilseydim ege de bir ilde işletme iktisat uluslararası ilişkiler vb. okurdum.

Hangi bölüm mezunu olursak olalım yabancı dil bilgimizi mezun olduktan sonra ilertletmeliyiz. KPSS ve ALES konusunda çalışınca yapılır diye düşünüyorum. Kapasite yoksa çalışılsa da olmaz tabi.

Arkadaşların burada atıf yapmak istedikleri konu kamu alanındaki alımların çok çok azalmış olması + özelde nereyedeyse hiçbir iş ilanının bulunmaması; tek tük çıkıyor işte..

Keşke bir bankada faln çalışssaydım diyorum bazen. Yapıcak birşey yok.. Bu lanet bölümü bitirdik ve buradan ilerlicez artık. Yeniden ÖSS’ye girmek resmen mantıksızlık olur çünkü…

Ahh ahh…hayatımızın sonunda kadar bu ezik bölüm damgasını yicez.(bakın arkadaşlar; hangi arkadaş çevresine girdiysem dalga geçtiler bölümle. Napalım..:( )

Leyla
Leyla
5 yıl önce

Sevgili @İubby çok uzun zamandır bu siteyi takip eder yorum yapar ve kimseyi kırmamaya çalışır herkesin fikrini söylemesine saygı duyarım. Ancak yaptığınız şu yorumu okuyunca insanlık sorgulamak lazım şu sitede yapılmış en gereksiz saptamalar ve saçma fikirler, bölümü okuyan arkadaşlarınızı aşşağılıyorsunuz ama hiçbirşey bilmiyorsunuz Bence.. Kendini sıkıp oturup genel yetenek genel kültür çalışamayanlar atanamıyorsa kendi ayıbı demişsiniz, farkındamısınız 82 puan alanda atanamıyor 73 net yapıp 76 puan alanda atanamıyor ki bunlar bnce gayet de iyi netler. Olan bitenin farkındamısınız ALIM YOK biz çalışmadığımız için atanmadığımızdan değil yani. Lütfen, sizin tabirinizle siz bık bık bık yapmayın fikirlerinizi paylaşın ama saçma sapan eleştirilerinizi kendinize saklayın zira bizi, meslektaşlarınızı hiç tanımıyorsunuz ki bence okuldan mezun olup özel sektörde hiç çalışmadınız bile. 2014 mezunuyum istanbulun göbeğinde özel bir kütüphanede 1100 tl maaş ile iki yıl çalıştım şartları anlatmak bile istemiyorum.. sizin gibi gereksiz ne söylediğini bilmeyen tanımadığı insanları eleştirip aşağılayan birinin yorumunu dikkate bile almamak lazım ama insan kendini tutamıyor….

Devrim
Devrim
Yanıtla  Leyla
5 yıl önce

Arkadaş muhtemelen ibf mezunu leyla 🙂 ağzı olan konuşuyor cümlesi de kendisine cuk oturmuş.

İubby
İubby
5 yıl önce

Merhabalar,
Kimse kusura bakmasın ama şurada bölümü kötüleyen herkes için diyorum suç bölümde değil sizdedir. Ygs/lys’de çok fazla puan almayarak rahatça girdiniz bölüme. Projesidir dersidir devam zorunluluğudur stajıdır bir zahmet olsun. Bunlara laf atmak da nedir? Tıp vs okusanız heralde yandınız siz ya da bi’ mimarlık. Okul döneminden sonra da iş sorunu için konuşmam gerekirse, kendini sıkıp oturup genel kültür genel yetenek dahi çalışamayıp da atanamıyorsanız bu sizin ayıbınız. Alım az olabilir ama kendi fırsatınızı kendiniz yaratacaksınız. Yok öyle hazıra konmak. İşletme/iktisat okuyanlar napsın? Onlarca mezun kpssde puan aldıktan sonra kurumların 10 kişilik ilanı için bile kendilerini yırtıyor. Sen hem bölümü rahat kazan hem kpssye sıkı hazırlanma sonra da bölüm şöyle bık bık bık. Okurken çalışmak zorunda olanları anlarım, kpss çalışmak zor ama insan kendini 1 yıl şartlasa dahi sınava hazırlanıp yüksek puan alır ve atanır. Bu bölümü okuyan arkadaşlr da bunu yaparsa mezun olduklarında sorun yaşamaz.

memur
memur
Yanıtla  İubby
5 yıl önce

Kimse bölümünü durduk yere kötülemez. Bence iyi yönleri de kötü yönleri de var ben 410 puanla girdim 2010da.. biz girdiğimizde alımlar gayet iyiydi ve paunları da düşük falan değildi.. bir arkadaşım427 ile pdr okudu. bir diğeri 2 yıllık ameliyat hane teknikerliği. pdr okuyan 3 yıldır memur üstelik 72 puanla atandı. diğeri ise 3100 lira maaşa 4. yılına dönüyor ayrıca her nöbetşi+600 tl ikisi de evlerinin kredisini ödüyo…

aşağıdaki arkadaşlarında anlatmak istediği bence bu biz 5 yıl eğitim alıyoruz ama özelde iş bulmak nerdeyse imkansız ben 100den fazla yere başvurdum asgari ücretten az fazlaya bi süre calıştım. 2014 kpss de 76 puanla atanamadım. 2016 da 83 aldım bekliyorum. ve staj, ödev konusunda yazılanları okudum ve bende yaşadım kimse stajdan gocunmuyor sıkıntı staj yapılan yerdeki memurlarla aynı çalışıp tek kuruş alamamak.. bu gün liseliler dahi stajlarında 300-400 lira alıyor ve bir öğrenci için bu çok para…

evet haklı olabilirsin yan gelip yatıp sonra da 60 puanla atama isteyenler varsa yanlış ama buradaki insanların çoğu hazırlık okumuş ingilizcesi var.. kpss den en az 75 üzeri almışlar belki de çok zor şartlarda okumuş özelde iş aramış bulamamış bulsa dahi üniversite mezunu insanlar asgari ücrete çalışıyorlar.

bu 200 kişilik alım dahi 2015 aralık ayında ortaya atıldı 2017 ye girdik hala mülakat tarihi dahi verilmedi 14 ay olacak insanlar isyan eder tabi.. aylardır bir sürü bakanlık kurum dünya kadar sözlemeli aldılar bir kaç hafta içinde. insanların kızdığı emeklerinin karşılığını alamamak..
bence sadece siz değilsiniz bak bi sürü atanamayan bölüm var muhabbeti de yanlış.. bizim bölümümüz 1000den fazla halk kütüphanesinin yarısında bby mezunu olmayan hatta çoğunda lisans mezunu kimse bile olmadığı halde işsiz kalınan bir bölüm olduğu için insanlar kızıyor. Kütüphaneler disiplinsiz memurların sürgün yeri gibi görüldüğü için kızıyor.

evet işletme iktisat okuyanlar da kolay atanmıyor ama iş imkanları bizim gibi değil bizde malesef atanamadıysan özelde çok zor. yeteri kadar çalışmakla olacak şeyde şu bak mesela 2016 da herkes 2014 e göre çok çalışmış. 2014 80 üzeri 30-40 kişi vardı şimdi 120 kişi atama olmadıktan sonra çok çalışıp herkes 80 üstü de alsa sorun.. 2014 te alınan memur sayısı 132 (2 yılda) üsteklik hepsi kütüphaneci değil düz memur. bakalım 2016 da ne olacak?? belki de geri kalan 3 atamada bakanlık sıfır çekecek (olmayacak şey değil 2014ün iki atamasında sıfır çekti).. kpssye az çalışmıssınız suç sizin diye brşey olamaz 90 da alsan alım olmayınca çalışmamış sayılmaz.. bu mantık yanlış.

hadi bakalım puanı 75 üzeri olan 400 den fazla kişi var 75 az dersen 80 üzeri olan 120 kişi falan var..2016 puanıya 4 atamada 120 kütüphaneci alınmazsa ne diyeceğiz az çalışmışsınız suç sizin mi diyeceğiz.. daha fenası korkulan olurda bundan sonra 2014 te olduğu gibi alımla azalır mezunlar iyice artar 2016da 2018 de 90 paun altı alanlar hiç atanamazssa ne diyeceğiz 88 almışşsın çok çalışmamışsın senin suçun mu diyeceğiz..
Burada bölüme dair sorunlara değinilmiş suç sizde falan denileceğine bu sorunların çözümü için uğraşılmalı.. daha fazla alım için bakanlığa baskı yapılmalı.

Bimiyorum belki de mezun dahi değilsin iş aramamışsın. 5 sene okuyup asgari ücrete çalışmamışşsın belki de kpss de kendini hiç denememişssin. belki de 200 kişi için 14 ay beklememişsin. arkadaşaların benzer puanlarla 3-4 yıldır memurken sen hala ailenden harçlık istememişssin belki de o yüzden kolay geliyor. kimse canı yanmadan şikayet etmez.
ve inşallah alımlar artar sen ve bizden sonra mezun olanlar bu sorunları yaşamazsınız. inşallah her atamada herhangi bir kadroya yerleşemediniz ekrarnını görüp hayal kırıklığı yaşamazsın defalarca.

BilgiNedir
BilgiNedir
Yanıtla  İubby
5 yıl önce

Sistemle mücadele etmeyin kendi lehinize çevirmeye çalışın diyeni gördüm ama bu sistem doğru siz yanlışsınız diyeni ilk defa gördüm:D uzun uzun yazmak istemiyorum ama lys konusunun kendi içinde bir çok parametresi var her bölümün kendi dinamiği var. Karşıkaştırmalarınızın bir anlamı yok bu yüzden. Bunun dışında sorun sadece KPSS değil devletiyle hocasıyla derneğiyle özel sektörüyle ve belki biz mezunlarıyla bir çok küçük ya da büyük sorun olduğunu düşünüyorum. KPSS konusunda da arkadaşlar yazmış herkes 88-90 bandında puan alsa 5 kadro açılsa siz 6. olsanız, oturup genel kültür genel yetenek çalışıp atanamamış olursunuz bu kadar basit 🙂

Deni
Deni
5 yıl önce

Sayın ilgili, 2017 de göreve başlayacak bir kütüphanecinin maaşı ne kadar olacak? Bilginiz var mıdır?

dewey
dewey
Yanıtla  Deni
5 yıl önce

memurlar netten bakabilirsin sanırım bakanlığın derecesi 8/1

Kubra
Kubra
5 yıl önce

Merhaba ben ata aof önlisans bilgi yonetimi okuyorum mezun olduktan sonra kütüphaneci yada tapu kadastro da memur olma imkanım var mı ?
Kpss den kaç puan almam lazım hiç bir bilgim yok yardimci olurmusunuz

alteran
alteran
5 yıl önce

bahtsız, her cümlenin altına imzamı atarım. Gerçekten verilen o kadar emeğe ve strese değmeyecek bir bölüm ve meslek ama işte elden ancak isyan etmek geliyor.

bahtsız
bahtsız
5 yıl önce

Okumayın arkadaşım okumayın aklınız varsa sakın okumayın.. hele ki hacettepe bby de hiç okumayın. canınıza, ömrünüzün 5 yılına, emeğinize yazık.

BBY OKUMAKTANSA İKİ YILLIK BİR AĞLIK BÖLÜMÜ OKUYUP 3000 LİRA MAAŞLA ATANIN YA DA GİDİN ALIN BİR GÜVENLİK SERTİFİKASI EN AZ 1800 LİRAYLA SADECE NÖBET KULÜBESİNDE OTURUN.

2015 mezunu biri olarak mesleğimi sevsem bile bölümümden nefret ediyorum. sebeplerini okuyunca anlayacaksınız.
1) Eğer ki bby okursanız bir yılınızı boşa geçirecek bir hazırlık okuyacaksınız. Çünkü gerek bölüme geçince gerek iş hayatınızda oxford düzeyinde ingilizce isteyecekler. Ama ne olacak biliyor musunuz? bir yıl boyunca yabancı diller yüksek okulundaki hocaların sorunlarını dinleyeceksiniz. Neyse ki artık harç parası yok… olduğu zamanlara denk gelseydiniz sırf bir dönem daha harç ödemeniz için tüm sınıf c2 ile kalırdı(geçme notu c1)

2) bölüme geçtiğinizde her dönem en az 4-5 tane proje ödevi hazırlarsınız bunların en kolayı 30 sayfa olur ve hazırlamak için bir çok kurumu gezmek incelemek zorundasınızdır. Yalan yok mesleki açıdan size dersin sağlamadığı bir çok şeyi sağlar kurumları gezmek.

3) hocalarınızın bazıları o kadar zorlar ki atom parçalıyoruz zannedersiniz.çok şey öğrenirsiniz belki ama o kadar zorlamadan da öğrenebileceğinizi bilirsiniz.

4) bazı derslerin içeriği %50 birbiri ile çakışır. ama buna rağmen siz kpss ye çalışırken hocalarınızdan bazıları(asla hepsi değil) biz burada akademik eğitim veriyoruz siz aptalca kpss çalışıyorsunuz diyebilirler. ANCAK ŞU BİR GERÇEKTİR Kİ İSTERSENİZ DOKTORA DÜZEYİNDE BBY BİLGİSİNE SAHİP OLUN MATEMETİĞİ İYİ OLAN ATANIR.

5) son sene 14 hafta staj yaparken bir taraftan bitirme projesi hazırlarsınız ve iki gün de derse girersiniz.eğer ki kendi paranızı kazanmak için okurken bir taraftan çalışmak zorunda iseniz işinizi bırakmak zorunda kalırsınız.Ancak 14 hafta staj yaptığınız kurumdaki memurların yaptığı işi, aynen hatta bazen daha fazlasını yapmanıza rağmen 5 kuruş almazsınız ya da sigorta priminiz yatmaz.

6)Tüm bunlardan sonra mezun olursunuz. şanslıysanız yani 3 binden fazla mezunun içinden ilk 100 e girebildiyseniz atanırsınız ancak bu bile iki yıl sürer.o KADAR UĞRAŞINIZDAN SONRA ALACAĞINIZ MAAŞ 2500 LİRADIR. ( siz bu süre zarfında 5 yıl okuyup 2 yıl da atama beklerken, sizinle aynı yıl sağlıktan mezun olan birisi en az 4 yıldır 3000 lira maaşla çalışıyor olacak)

7) KPSS de ilk 100 e giremediyseniz mecbur özelde iş bakarsınız. ayda yılda bir iş ilanı görürsünüz. ilanda oxford düzeyi ingilizceden tutunda bilgisayar programcısı kadar yazılım bilgisine sahip olmanız, her otomasyon sistemini bilmeniz, bby alanında en az 4-5 önemli iş deneyiminizin olması, hatta b sınıfı ehliyetinizin olması bile beklenir.ANCAK GÖRÜŞMEYE GİTTİĞİNİZDE SİZE SUNULAN MAAŞ TEKLİFİ YA ASGARİ ÜCRETTİR YA DA BİRAZ FAZLASI %90 I EN FAZLA 1500 LİRADIR.

8) Eğer ki kpss ile yada özelde iş sahibi olabildiyseniz çok bir şey beklemeyeceksiniz. Asla size anlatılan gibi yok bilgi yöneticisi yok bilgi erişim uzmanı bilmem ne gibi ünvanlar almayacaksınız eninde nihayetinde KÜTÜPHANECİ diyecekler kimseye gerçekte ne kadar şey bildiğinizi ifade edemeyeceksiniz.ya raf dizeceksiniz ya da bir veri tabanı, dijitalleştirme gibi firmalardan birinde çalışırsanız seyyar pazarlamacı gibi veri tabanı satmaya çalışacaksınız.

9) tekrar kpss ye çalışacaksınız atamalar daha da azalacak. Ancak bu durumda mesleki derneğiniz adı değişen ama içeriği değişmeyen tüm camianın kendilerini ağırladıkları konferanslar, seminerler düzenlemekten size destek olmaya fırsat bulamayacak. Devlet kütüphanelerindeki personel sorununu 10 ayrı makaleye evirip çevirip yazan(malum makale sayısı akademik yükselme için önemli) hocalarınız bakanlıktan bir randevu alıp bu konuyu görüşmeyecek. Hatta siz atama diye kıvranırken bölüm başkanınız çıkıp kitap okumanın faydaları konulu demeçler verecek havalı havalı…

10) kendi bakanlığınız dahi sizin farkınızda olmayacak bir çok alımda sıfır kütüphaneci atayacak. Hatta 10 binlerce öğretmen alınırken 200 ”SÖZLEŞMELİ” kütüphaneci alacağız diye aralık ayında söz verecek ama haziran ayı geldiğinde hala almamış hatta belki de hiç almayacak olacak.

ve son olarak 5 yılda kongre kütüphanesini yönetecek kadar bilgi ve donanıma sahip olacaksınız. dil öğrenmek için kendinizi paralayacaksınız ancak 5 yılın sonunda çok bilgili donanımlı ve asgari ücrete çalışan bir arşivci ya da kütüphaneci olacaksınız. Ya da işsiz kalıp sizinle yaşıt arkadaşlarınız yavaş yavaş hayatını kuramya evini arabasını almaya başlarken siz iş arayacak ve ailenize yük oluyor gibi hissedeceksiniz.Ve başkaları da aynı şeyi yaşamasın diye oturup buna benzer yazılar yazacaksınız.

bunlar şu anda aklıma gelenler amacım uyarmak sakın arkadaşlar sakın okumayın ne kadar erken yaşta atanabileceğiniz iyi maaşlı iş bulabileceğniz bölümler varsa onları yazın. EMEĞİNİZ BOŞA GİTMESİN.

Şükrü
Şükrü
6 yıl önce

selam arkadaşlar. ben bu bölümü bu sene tercih ettim. inanın isteyerek yazmadım ama pişman da değilim. işletme okumaktan daha iyidir bence. arkadaşlar atama kontenjanımız çok çok az. ben 5 sene sonra mezun olacağım bu gidişle ben mezun olduğumda hiç atama olmayacak bu bölümden. ne kadar çok göz önünde olursa ne kadar sık bu bölüm dile getirilirse atama o kadar çok iyi olur. sosyal medyada bu bölümün adını sıkça dile getirmek lazım. inanın atamalarda sosyal medyanın etkisi tahmininizden çok fazla.

Tüsak konusunda
Tüsak konusunda
6 yıl önce

http://www.kultur.gov.tr/Eklenti/23946,tusaktasatasarisitaslagiv2.pdf?0

Daha önceki mesajlar kasıtlı olarak yayınlanmamıştır. Bbyhaber objektif değilsin. Dernek sol fragsiyondan gidiyor ve doğal olarak kaybediyor. Birçok sendika ve dernek ve hatta iş adamı günün konjünktürüne göre hareket eder. Dünya görüşünüz sizde saklı kalsın, ama kütüphanecilerin çıkarları için sizde destek vermesenizde köstekte olmayın lütfen.

Atamaların olmasını emin olun hepimiz istiyoruz. Neden kütüphanede yanımda bir lise mezunu şef veya iş bulamamış bir iibf mezunu olsun.Bende kütüphaneci ile çalışmak isterim. Ama ülkemizde tablo bu değil maalesef. 7-24 kütüphane açmak veya küçük kitaplıklar kurmakla bu işi çözemezsiniz. Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, tbmm, tapu, kültür bakanlığı, milli eğitim gibi köklü kurumlar alım yapmalılar. Ama alım yaptırabilmek için memurlar net te olduğu gibi bütün yöneticilere mail atılmalı. Onların aklına girilmeli. Böyle oturduğun yerden bir şey çıkmaz. Açın twitter da “Bby mezunu hükümetin yanında ve kadromuzu talep ediyoruz” diye bir başlık ve yöneticilere ulaşın. Onun yanında tüsak, ek gösterge gibi geleceğimize yön verecek konulardada yan yana olalım. Mesleğimiz kazansın.

Yoksa kimya, fizik ve fen-edebiyat fakülteleri, öğretmenliğin bazı alanları, iibf gibi yığınla adamın işsiz olduğu bir gelecek mesleği bekler.. Demedi demeyin.

kutup
kutup
6 yıl önce

Personel Sistemimizin Temel Sorunları nelerdir?

Personel sistemimizin bilinen temel bazı sorunlarından müzminleşenlerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

-Mevzuatın dağınıklığı ve karmaşıklığı.

-Yapılan değişikliklerle sistemin temel mantığının bozulması.

-Personel dağılımının dengesizliği.

-Aynı görevi yürüten personel arasındaki statü ve maaş farklılıkları.*****(buradan yürümeliyiz beyler,sendikacılar

okuduğum bölümle aramdaki uyum
okuduğum bölümle aramdaki uyum
6 yıl önce

O KU MA YIN

saçma adam
saçma adam
6 yıl önce

Yazanın aklı yoktur. Yeni tercih edeceklere uyarımdır yazmayın kardeşim ne ataması var nede akıllı hocaları nede dayanışma grubu…

Erdem
Erdem
6 yıl önce

Akp yine iktidar ve yine tüsak yasası gündeme getirilmelidir.
Hemde daha çok kadro istenmelidir mayıs ayı için. Kasım artık geçti ama 657 kaldırılmadan önce kadrolara arttırılmalıdır. Artık ağlama zamanı geldi KÜTÜPHANECİLER.

Kütüphanecilerin zamma ve kadroya ihtiyacı var. Hacılar, hocalar, polisler, işçiler aldı. Bizimde almamız gerekli. Muhalif olan derneği boşverip aklımızı kullanmamız lazım. Kimse iktidar yanlısı olmak zorunda değil, bende değilim. Ama zam almak demek: daha kolay evlenmek, daha kolay araba alabilmek, daha kolay çocuklarımıza yatırım yapabilmek demektir. Haydi aklınızı kullanın arkadaşlar.

aytac ozer
aytac ozer
6 yıl önce

ben bu bölümün myo sunu bitirdim. sadece dgs ile işletmeye geçmeme yaradı (o da 1 yıl intibakla) ne tuhaf is anlamadım. baska da ne adını ne sanını.. (bi merak edip bakayım google neler diyor hakkında demesem gene duymayacaktım) gerci isletme de bi halt a yaramadı. dukkan da esnaflik yapiyoz işte işletiyoz.ata sporu. ha unutmadan soru soracaktım ben , neler yazmısım. kpss atamasi var mı myo sunda? oluyo mu bişiler? varsa esnafliktan sıkıldım cidden. az memura baglayalim.

Şafak Ata
Şafak Ata
6 yıl önce

bby bölümü mezunu arkadaşlar genelde Ankara’da istihdam edilir. Burada çalışanlar daha çok tarih edebiyat çıkışlı. Dolayısıyla yüksek lisans olarak genelde bu bölümlerden mezun arkadaşlar var. ben denk gelemedim bir türlü.. uyarınız sonrası yeniden araştıracağım.teşekkür ederim

bby2011
bby2011
6 yıl önce

Şafak Bey çalıştığınız kurumda en az 50 kiş bu bölümden yüksek lisans yapmış konumda zaten.

Şafak Ata
Şafak Ata
6 yıl önce

Arkadaşlar.. bu bölümden yüksek lisans yapan var mı acaba aramızda? Osmanlı Arşivinde çalışıyorum ve bu bölümden yüksek lisans düşünüyorum. bby bölümünün ana kaynaklarını içeren bir kaynakçaya gereksinimim var. yardımcı olabilecek bir arkadaş var mı acaba..

Erkin
Erkin
6 yıl önce

Sakin ve emekli gibi bir yaşam istiyorsan meslek çok iyi. 2500-3000 arası alırsın ve çoğu yerde emekliliği bekleyerek günlük rutin çalışmanı sergilersin. Ama mutlu musun bu soru sorulmalı.

Kendi yaşıtların başka işler yaparlar, işletme muhasabe v.b. bilirler ve daha streslilerdir. İyi kazanan arkadaşların vardır. Ayda 5000 tl yi gören bilişimci arkadaşın vardır.Yada dış işlerinde uzman arkadaşın. Maaşı bir yana bırak, başka insanlar yararlı bir şeyler yaparken, doktora yaparken, amerikaya post-doc a giderken; sen “300 alanında noktalı virgül mü koyulur, koyulmazmı?” derdinde dolaşan birçok kafası 40 sene öncede kalmış dinazor kütüphaneci ile uğraşırsın. Sen tınlamazsın ama onlar için çok önemli bir olaydır bu.

Günler böyle geçer. Önce kredi ile ev alırsın, arkasından bir kesene göre bir araba. Eşin çalışırsa 2 ve 3. evler gelebilir. Onlardan birisi yazlık olabilir. Genellikle Didim, Aydın, Kuşadası, Mersin tercih edilir. Orada daha uygundur ev fiyatları çünkü. Emekli ikramiyesi çocuk evlendirirken “bilezik” parasına dönüşür. Belki bir umreye gidebilirsin. Hayat böyle akar gider…

Yunus emre
Yunus emre
6 yıl önce

Bölümü kazananlar var yaa beni sokaktan çevirip okuttular :))) çok pismanim

Hacettepe BBY
Hacettepe BBY
6 yıl önce

bu sene 3. sınıfa başlayacak bir öğrenci olarak açıkça ifade etmem gerekir ki hem özel hemde devlet alanında bölümün iş alanı tiraj kaybetmekte. Özellikle devlet alanı ele alınırsa sadece tablonun incelenmesi atamalar hakkında fikir vermektedir. Özel sektörde yıllık eleman ihtiyacının azlığı kamu haricinde çok fazla mezunların iş hayatında kıpırdayamamalarına neden olmakta kamu haricinde özel üniversitelerin kütüphaneleri dışında alternatif görünmüyor. Ayrıca bölüm tanıtımlarının çok şaşalı yapılması ayrı bir aldatmacadır. Çünkü bir sektörde iş alanının fazla olması değil o alanda elemana ihtiyaç duyulması önemlidir. Bununda göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

metehan
metehan
6 yıl önce

bu bölüm dandik bir bölümdür işin gerçeği budur , kütüphanecilik bölümünü kapatıp bu ne olduğu ne iş yaptığı belirsiz bölümü açanlar eserleri ile gurur duyabilir , bu bölüm mezunlarında zerre meslek bilinci ve dayanışması yoktur çünkü kendilerini ne tam olarak kütüphaneci ne de arşivci görürler tam anlamıyla arada kalmışlardır. Bu nedenle mesleki dayanışma , örgütlenme sıfırdır atanan kendini kurtardığına bakar bir daha bölümü ağzına bile almaz bu dağınıklık ve ilgisizlik yüzünden şu anda arşiv kadrosu bu bölümün elinden alınmış durumdadır here yerde arşiv var ancak kaçında bu bölüm mezunu çalışıyor binde biri bile geçmez yakında kütüphanecilik kadrosununun da bu bölümün elinden alınmasını hiç süpriz saymam bölüm mezunlarındaki vurdumduymazlık akademik kadroda da vardır bu bölüm uzun vadade kapatılmaya mahkumdur bakalım o zaman ne yapacaklar .

ibrahim
ibrahim
6 yıl önce

Dışişleri Bakanlığı Uzman Yardımcısı ilanı ilgilenen arkadaşlar için
https://www.bbyhaber.com/bby/2015/08/05/disisleri-bakanligi-disisleri-uzman-yardimciligi-ilani-son-basvuru-21-agustos-2015/

açılınbenkütüphaneciyim
açılınbenkütüphaneciyim
6 yıl önce

4 sene sonra sana “welcome to real world” demek için burda olacagim sevgili gulsum. 😀

gülsüm
gülsüm
6 yıl önce

ben istanbul üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümünü kazandım.
ilk başta çok kararsızdım acaba sınıf öğretmenliğine mi gitsem falan diye çok düşündüm. ama sınıf öğretmenliği ataması tıkanmış durumda.
85 le bile atanamayan var. o kişi 4 yılımı boşuna heba ettim gibi şeyler dedi. onunla konuştum. sınıf öğretmenliğinin adını ağzıma alamadım. gitmek de aptallık olurdu. 4 yıl sonra ne olacağı belli olmaz git bence en azından kulağa hoş geliyo diyen oldu. iyi ki de dinlemedim. sağlık bölümleri harici hiç bi mesleğin garanti atamasını kim verebilir ki*
bu bölümden pişman değilim bir çok iş alanları var. sadece kütüphanecilik değil ki.
bide bu bölümü kötülemeyin lütfen. böyle bişey yapıyosanızda bu bölümü okumayın ki biz çabuk atanalım…

donovan
donovan
6 yıl önce

arkadaslar nacizane tavsiyem; bu bolumu yazmamanızdır. biz yanlıs yaptık, siz yapmayın.

mehmet
mehmet
6 yıl önce

ne yani iş alanı yok mu hiç ben bu bölümü kazandım

kunterman
kunterman
6 yıl önce

bu bölüm sadece devlete mahkum olmuş bir bölümdür.kpss’ye giren birçok arkadaşta hiç romantiklik yapmasın kütüphaneler falan diye,kadro kütüphaneci olup ta başka işte verseler ben yapmam mı diyecekler.hayır demeyecekler, zaten devlet halk kütüphanelerini kapatıyor kütüphaneler ilk üzeri çizilen şey oluyor acı ama gerçek burası türkiye.herkes halinden memnun kimse ses çıkarmıyor atanan bir daha dönüp bölümün adını anmıyor.özel sektör zaten hak getire kendi işini yapan özel sektörde kaç kişi var? kaç kişi memur maaşının üzerinde para kazanıyor? %5 bile değildir.kaç kişi devlet kadroları haricinde ankara ve istanbul’un dışında iş buldu çok çok az.o yüzden benden de üniversiteye başlayacaklara tavsiye gidin başka bölüm okuyun

ocosym
ocosym
6 yıl önce

meslek diğer dallara göre iyidir kafa rahattır. Ama iş imkanı çok azdır, çalışılan yer imkanı 0 denebilir, prestij belki iyi belki kötü, ileriye dönük olarak 4 sene harcanması tamamen zaman israfıdır, başbakan çıkıp da bilgi ve belge yöneticilerinin alanı genişletilsin, tapu kadastro alımı bölümden yapsın, her kurum arşivi bu bölümden personel çalıştırsın, memur kadrolarında vezne-belge-kayıt gibi memurluklarda bölüm mezunu çalıştırılsın demediği sürece boşuna yazmayın derim. şu forumu biraz karıştırıp yorumları falan okursanız zaten fikriniz kendiliğinden değişir.

atananın zaten umrunda değil, dernek var ama lafta. yani bölümün destek alıp da ön plana çıkabileceği bi ortam yok. zaten kadroda olanlar emekli falan olmuyorlar o yüzden kadro da çok zor açılıp talep ediliyor. kısacası bölümün kıymetini, niteliğini sadece bölüm mezunu biliyor. resmen hayatınızın hatası olur. kendi şahsi fikrim. doğru ya da yanlış istenildiği kadar tartışılır.

açılınbenkütüphaneciyim
açılınbenkütüphaneciyim
6 yıl önce

Etme arkadasim. Git iktisadi ve idari bilimler fakultesi bunyesinde bi bolum yaz. Mufettis olursun, idari hakim olursun, uzman olursun. Bunu okuyup napican? Cok kisitli secenek. Ah bilseydin boyle olacagini yazar miydim.

Şükrü
Şükrü
6 yıl önce

Sayın Oğuz OZTURK bey,
Yorumunuzdan anladığım kadarıyla bu bölümün ileride iiş imkânlarının artacağını anladım. Acaba yanlis mi anladım. Sizce bu bölümü bu sene tercih etmeli miyim?

Oğuz Öztürk
Oğuz Öztürk
6 yıl önce

Üşenmeden ciddi bir bilgi paylaşımında bulunmuş olmanızı takdir ettim. Bilgi güvenliği yöneyim sistemi ile ilgi arama yaparken yazınız ile karşılaştım. Konu olarak bizim bilgi güvenliği eğitimlerimiz ile yakından ilgili gördüm. Açıkçası yıllardır bu sektörde olmama rağmen bu bölüm mezunlarının bizim danışmanlık ve eğitim konularımızdan olan iso 9001 belgesi entegre ana standartlarından olan ISO 27001 bilgi güvenliği ile ilgisini fark ettim. Eminim ki sektörümüzde bu konunun farkında olmayan bir çok belgelendirme ve danışmanlık firması mevcut. En kısa zamanda belgelendirme danismanlik hizmeti veren sitemizde konuyu ele alan bir makale yayınlayacağım. Tekrar teşekkürler saygılar.

eren
eren
7 yıl önce

Ben kütüphanecilik mesleğinin diğer mesleklere göre iyiliğini veya kötülüğünü tartışmayacağım. her mesleğin kendine göre iyi ve kötü yanları bulunmaktadır. mesleklere saygı duymak gerekir. ben bu bölümün devlete atanma konusunda yeri hakkında konuşacağım.

bu bölümü seçecek arkadaşlar üniversitelerde devlete yerleşme konusunda çoğu bölümde olduğu gibi bu bölümde de sıkıntılar artık günyüzüne çıkmaktadır. önceden bu bölüm 4 üniversite iken şu anda 10 civarında üniversitede bulunmaktadır.Mezun sayısı ve üniversitelerdeki kontejan sayısı oldukça artmıştır. buda kamuya girişte puanları yukarı çekmektedir.son 5-6 yılda mezun az olup alımlarda çok olunca bu bölümde mezun olanların çoğu kamuya geçiş yapmıştır.hatta puanlar 55-60 kadar düşmüştür. şimdi ise 80 ve üzeri puanlar yerleşmektedir. bana göre önümüzdeki 5-6 yıl sonra ise taban puanlar 85 ve üzeri olacağını düşünmekteyim.
çünkü son yıllarda alımların fazla olmasının sebepleri yeni kurulan üniversitelerdeki kütüphanelerde kütüphanecinin olmaması sebebiyle kütüphaneci alımı çokca yapılmıştır.çoğu üniversitede kadrolarının yüzde 90 nını doldurmuştur. bundan sonra üniversite kütüphanelerinde alım çok az olacaktır. kütüphanecileri alan diğer bir kurum ise benimde kütüphaneci olarak çalıştığım kültür bakanlığıdır. bakanlığın 1100 civarında kütüphanesi olmasına rağmen 350 civarında kütüphanecisi vardır. her zaman söylenmesine rağmen bu kütüphanelerin kütüphaneci ihtiyacı karşılanmamaktadır. çünkü maliye kültür bakanlığına genellikle senelik 250 civarında kadro vermektedir. bakanlıkta bu kadroların genellikle 40-50 adetini kütüphanecilere ayırmaktadır. ama müdürlük, uzmanlık,kurum değiştirme, emeklilik vs. sebeblerle kütüphanecilerin adeti hep 350 civarlarında gezmektedir. yani 1100 kütüphaneye kütüphaneci atanması imkansız gibi bir şeydir.

özetle yukarıda anlattığım sebeplerden dolayı ileride bu bölümden mezun olacak arkadaşların veya okumayı düşünen arkadaşların önceden mezun olup atanan arkadaşlara oranla işleri bayağı zor atamaların gün geçtikçe azalacağını ve ama mezunlarında ters orantıda gün geçtikçe artacağını düşünmekteyim.

saygılarımla

Ekin
Ekin
7 yıl önce

Hayat görüşünüz sığsa, BBY okunur. Sabah gelirsin işine, o günlük kataloglama işini,kullanıcı isteklerini v.s. bitirirsin ve saat 3 den sonra mesaiyi bitirmeyi beklersin. Her günün üç aşağı beş yukarı böyle geçer. 2.500 tl maaşın olur(temmuzdan sonra), sıradan bir memur yaşamın olur.Mutlu isen, senden alası yok.

Ama hedefleriniz büyükse, sakın yanından geçmeyin. “Yöneten mi olmak istersiniz, yönetilen mi?”

özlem
özlem
7 yıl önce

sakın tercih etmeyin. başka bölümler tercih edin mesela hastane arşivleri için tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik şartı aranıyor. özel sektörde arşivsel işler için büro yönetimi ve sekreterlik mezunu olma şartı aranıyor. kolej kütüphanelerinde türkçe öğretmenleri kütüphaneci olarak görevlendiriliyor. tapuya arşivci alımı kaldırıldı. halk kütüphaneleri birer birer kapanıyor. üniversite kütüphanelerinde sağlam torpil dönüyor. ben başka saygın kurumlarda dönemsel olarak çalışırken benle birlikte dönemsel çalışan işletme uluslararası ilişkiler mezunları kadro aldı bana sen bilgi ve belge yönetimi mezunusun kadrolu olarak bizim işimize yaramazsın diye kadro vermediler. kurum da gerçekten türkiye dünya çapında isim yapmış bi kurum. hani bilgi ve belge yönetimine alternatif bir sürü bölüm var onlara yönelin. halklan ilişkiler okuyun boşta kalmazsınız. halkla ilişkiler kadar bile değeri yok ve halkla ilişkiler küçümsenmeyecek kadar revaçta şu an arkeologlarla tıp sekreterleri çalıştı çabaladı yılmadan mücadele ettiler atama sayılarını yükselttiler kadro sayılarını da yükselttiler. bu alanlara da yönelebilirsiniz. ama benden şiddetle uyarı bilgi ve belge yönetimi okumayın!!

şükrü
şükrü
7 yıl önce

herkese merhaba. ben bu sene bilgi belge yönetimi bölümünü yazmayı düşünüyorum. baktıgım kadarıyla fazla yerde yok bu bölüm. atama puanları biraz yuksek ama kütüphanecilik hep ilgimi cekmiştir. o yüzden bu bölümü istiyorum. ama 2014 yılında atama sayısında büyük bir azalma söz konusu. bunun nedenini cok merak ediyorum. 4 sene sonra atama durumu nasıl olur atanabilir miyiz. kafamdaki sorulardan bazıları. yardımcı olursanız sevinirim.

muharrem
muharrem
7 yıl önce

kütüphanecilik in ünü ilerde açılırmı ben mesela 4 yıllık okucam .ilerde açılır heralde 😀

Gerçekçi
Gerçekçi
7 yıl önce

http://issuu.com/bilgitoplulugu/docs/bilgi_sizsiniz_10._say__

Burada bilgisizde 2 akademisyenin mesleği sevdirmeye çalışması gerçekçi değil. 3 ay sonra 40 öğrenciye diploma vereceksiniz, bize 10 yıl önce verdiğiniz gibi. Bakalım hangi kurumda iş bulabilecekler. Editör ismail kardeş gibi kaç genç mesleğe başlayabilecek. Gidip taşeron elinde 1200 tl ye çalışacak çoğu. Yada tapu arşivlerinin tozunu yutacak, bilgisayar işletmeninin altında bir kadroda olarak.

Tülay hoca bence daha iyi bir fizikçi olabilirdi kesinlikle. Oya hoca ise bence felsefe hocası olmalıydı. Kurumun içindeydim bir dönemler, hem akademik hem idari. Bizim zamanımızda dr. olanlar prof. olmuşlar. En son makalesi 2006 yılında olan hocalar verimlilikten bahsediyorlar.

http://80.251.40.59/humanity.ankara.edu.tr/atekin/yayinlar.html
(2006 )“An Instutional Repository Inıtiative and Issues Concerning Metada” Özlem Bayram ve
Doğan Atılgan ile birlikte. Current Research n Information Sciences and Technologies:
Multidisciplianary Apporoaches to Global Information Systems Volume I içinde 328-332.

http://cv.ankara.edu.tr/kisi.php?id=ogurdal@ankara.edu.tr&deger=1
1. Dizin: Türk kütüphaneciler Derneği Bülteni-Türk Kütüphaneciliği (1952- 1992). Ankara: Kültür Bakanlığı, 1993. 270s. (Serap Narinç, Aytaç Yıldızeli, Bülent Yılmaz ile birlikte)

A grubu uzman olmak için iibf de master yaptık, 70 yds aldık, ales ve kpss den 90 aldık ancak uzman kadrosunda bir kuruma gelebildik. Sizin eğitiminizle ancak kütüphanede raf siler bu gençler..

İsmail Karaca
Yönetici
7 yıl önce

@fadime, Öncelikle şunu sakın karıştırma “Bilgi Yönetimi” ve “Bilgi ve Belge Yönetimi” aynı bölümler değil.

Bilgi Yönetimi 2 yıllık MYO eğitimi veriyor. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ise 4 yıllık fakülte eğitimi veriyor.

Bilgi Yönetimi bölümünden mezun olduğunda DGS sınavına girerek dikey geçişle Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’ne geçiş yapabilirsin.

Bilgi Yönetimi bölümüne geçiş yapman için sadece YGS sınavına girmen yeterli.

Bölümler arasındaki farkları aşağıdaki bağlantıda verdiğim makaleleri okuyarak daha detaylı öğrenebilirsin.

https://www.bbyhaber.com/bby/tag/dgs-bby

fadime
fadime
7 yıl önce

Merhaba ben anadolu ticaret meslek lisesi son sınıf ogrencsiyim. Bolumum bilisim teknolojileri web tasarım. Yatay geçiş yntemi ile biz bilgi yönetimi blumune gdebiliyoruz peki bu nasil oluyor.bilgi verebilecek birisi varmı. ?

açılınbenkütüphaneciyim
açılınbenkütüphaneciyim
7 yıl önce

Destekli sallar misin lutfen @RFID?

RFID
RFID
7 yıl önce

45-50 puanla tanıyor insanlar %95 ataman olur sen yaz bu bölümü…

gizem şaşkın
gizem şaşkın
7 yıl önce

Bilgi belge yönetimi kpss puanı kaç ?
Bu bölüm de atanma oranı nedir /?

muallim
muallim
7 yıl önce

Arkadaşlar bilgi ve belge yönetimi bölümünü tercih etmek istiyorum hangi puan türünden tercih yapılıyor, ve o puan türü için hangi sınavlara girmem gerekiyor. Yardımcı olursanız sevinirim.

Makbule
Makbule
7 yıl önce

Bby atamaları dıger yıllarda fazlaıken 2014 yılında dusmesının sebebi ne anlamıs degılım yoksa kontenjanlar mı doluyor yanı bu bolumu terclh etmelımıyız

Ali
Ali
7 yıl önce

Tüsak konusunda mart ayında çok umutluydum. Ama zaman içinde olan gelişmeler artık maaaş konusunda beni tatmin etmiyor.

-Teknik Hizmetlerde Tazminatı yüzde 93-100 arasında almamızı garantileyecektir. Kademe ilerlemesinde böyle sorunlar oluyor, 8-3 kütüphaneci 2,240 tl alırken, 7-1 kütüphaneci 2,275 tl alıyor artık. Bu konuda kademe ilerlemesinde maaş artışında bazen mutemetler bocalamada kalıyor, bu sorun çözülecektir.

-8-1 den başlaması gereken yeni kütüphaneci arkadaşlara da artık yasal olarak kesinlik kazandıracaktır.

-Bizim statümüzü artık tamamen Teknik Kadro olarak göstereceği için ileride Teknik Kurumlarda daha kolay iş bulabiliriz. Zaten zaman zaman böyle ilanlarda çıkıyor.

-Mesleğimize bakış açısından saygınlık olmayacaktır. Sadece maaş olarak, VHKİ den 300 tl daha yukarıda almaya devam ederiz. (Maaşı iyiymiş, bizim genç evlatta burada okusun, bir de master yaparsa onu eş dost aracılığıyla uzman kadroya geçiririz 3000 tl yi görür, kafamız rahat olur mantığı oturacaktır.)

-Maaş olarak zaten yılbaşından itibaren %2 ve temmmuzda %2 ile ortalama maaş önce 2350 – temmuzda 2400 aralığını görecektir.(Kademeye göre değişir biraz, dil tazminatı v.s.)

-Tüsak çıkarsa ve eğer bir siyasi bize yardım ederde ek ödeme cetveli düzenlenirse 500 tl civarı artışla 3000 tl, 2016 da görülebilir. Zaten beklentim yasanın 2015 içinde geçebileceği, hatta 2016’ya sarkması. Çünkü Ali Babacan bu sene akademik zamdan başka bir faaliyetimiz yok dedi dün haberde.

-Devlet Arşivleri için Milli Arşiv Yasası geçirilecek. O yasada 2015 içinde olacaktır. Sadece o kuruma özel, Araştırmacı kadrosu 3000 tl yi görebilir deniyor.

Yani işin özeti. 25-30 yaş arasında mesleğinde 10 yılını tamamlamamış kütüphaneci dostlar: Tüsak ile 3000 tl yi görebiliriz, uzman yardımcısı bir bby mezunu zaten 30000 tl alıyor, 2015 den sonra bby araştırma görevlisi de 30000 tl alacaktır. Önümüzde bu 3 seçenek var. Hangisini olabilirseniz olmaya bakın, çünkü puanlar çok arttı ama kadrolar azaltıldı. Gerçekler bunlar..

Faruk
Faruk
7 yıl önce

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140603-4.htm

KÜLTÜR Bakanlığı yönergesini okuyunuz. Kütüphaneci arkadaşlar görevde yükselme yönetmeliği değişmiş,
Sözlü Sınav ile müdür oluna biliyormuş,
İl Kütüphanelerin dışındaki müdürlüklere
BBY,Kütüphanecilik,Arşivcilik ve Dokümantasyon ve Enformasyon Bölünlerinin dışında mezun olanlarda atanacak mış.Bu sendikalar nerede.üye olun derken herkes bana gel bana gel diyorlar.

melis
melis
7 yıl önce

ben çankırı bilgi ve belge yönetimini kazandım bazı yerlerde ingilizceyi iyi bilinmes gerekir diyor eğer öğrenemezsem atanamayacakmıyım öğretmenli seçmediğim için çok pişmanım seneye de puanım düşecek ne yapacam bilmiyorum

Denz
Denz
7 yıl önce

Öncelikle okumak istediğiniz bölümün adı; bilgi ve belge yönetmeliği değil, bilgi ve belge yönetimidir.
Ayrıca bilgi ve belge yönetimi bölümünü açıktan okuma şansınız yoktur.

yagmur
yagmur
7 yıl önce

Lutfenn yardimci olun iki yillik dıs ticaret mezunuyumm bilgi ve belge yonetmeligi aciktan okumak istiyorum okuma sansim var mi acaba. Bi yatdimci olur musunuz

fulya
fulya
7 yıl önce

kafam çok karışık benimde kpss de atama nasıl olur seçelimmi bu bölümü bir fikir verebilirmisiniz lütfen yada önerdiğiniz başka bölüm varmı

merve
merve
7 yıl önce

Istanbul uni bby dusunuyorum ama 4 yıl sonrası Icin atamalar nasıl olur bi bilgilendirebilirseniz çok memnun kalırım sizce kamu yönetimi mi okumaliyim başka illerde yoksa sırf üniversitesini istiyorum ve şehri istiyorum diye burda okursam açıkta kalır miyim bilgilendirebilir misin acaba şimdiden tesekkurler

tugce
tugce
7 yıl önce

2014 yılında 60 atama olarak yazılmış . 4 yıl sonra bu daha da düşer mi yoksa artar mı ? 🙁

Ali
Ali
7 yıl önce

8 yıllık kütüphaneci olarak biz halen çoğu konuda kafamız karışık arkadaşlar. İleride nasıl bir meslek istediğinizi iyi tartarak yazınız. Okuması kolay ama iş olanakları sınırlı bir mesleğiniz olacak. Bunu biliniz..

serkan
serkan