Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Kuruluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde “Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı” kurulmasını öngören kanun tasarısı Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Kurulacak Başkanlık “kültür mirası yazma ve eski harfli basma eserlerin toplanması, korunması, sağlıklı biçimde geleceğe ulaştırılması ile bilim, kültür ve sanat dünyasının hizmetine sunulmasına’ yönelik faaliyetlerde bulunacak.

“Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında” Kanun Tasarısına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak Başkanlığın merkezi İstanbul’da olacak. Kurulacak Başkanlık için 206’sı merkez 158’si taşrada ve 6’sı da Döner Sermaye İşletmesinde olmak üzere toplam 370 kadro ihdas edilecek. Tasarının gerekçesinde ise büyük çoğunluğu Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleri dönemine ait olan yazma eserlerin önemli kültür varlıkları olduğu belirtildi. Yazma eserlerin orijinal haliyle gelecek kuşaklara ulaştırılması için gerekli fiziki ortam ve güvenlik şartlarının sağlanması, konservasyon ve restorasyonlarının yapılması gerektiği kaydedilen gerekçede şu bilgilere yer verildi:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı 28 kütüphanede 166 bin210 cilt yazma eser bulunmaktadır. Bu kütüphanelerden 14’ü yazma eser kütüphanesi olup 14’ü de halk kütüphanesidir.Yazma eserler, 106 bin174 adet eserle, başta Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi olmak üzere, büyük oranda İstanbul’daki kütüphanelerde yer almaktadır. Osmanlı padişahları ve diğer saray erkanı için meydana getirilmiş eserler paha biçilmez minyatür, ebru ve tezhip sanatlarını içermekte, tarihi dönemleri itibarıyla da onuncu yüzyıla kadar dayandırılabilmektedir. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi koleksiyonu, kendisine bağlı 5 yazma eser kütüphanesi ile birlikte, 90 bin cilt el yazma eser ve bir o kadar da nadir basma eserden oluşmaktadır Milli Kütüphane, bir kısmı Adana, Afyon, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Nevşehir gibi Anadolu’nun çeşitli yerlerinden devir yoluyla, bir kısmı da satın alma yoluyla sağlanan toplam 27 bin civarında yazma esere sahip bulunmaktadır. Tasarı ile uygulamada kolaylık sağlanması, yazma eserlerle ilgili hizmetin ülke geneline yaygınlaştırılması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla Marmara Bölgesindeki kütüphanelerin merkeze bağlı olarak teşkilatlanması; Anadolu’daki yazma eser kütüphanelerinin ise kurulacak olan Ankara ve Konya bölge müdürlüklerine bağlı birimler olarak Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı yönetimi altında birleştirilmesi amaçlanmaktadır.”

Kaynak:  http://www.haberler.com/

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP