1-5 Ekim 2012 tarihlerinde Kırgızistan’ın Isık-Göl Bölgesinde düzenlenecek olan uluslararası konferansın detayları aşağıdadır: The Library and Information Consortium of the Kyrgyz Republic conducts the 13th International Conference “Issyk-Kul 2012. Libraries and Democratization of Society.” The Conference will be held at the “Issyk Kul – Aurora” resort at the Issyk KulContinue Reading

Bilindiği gibi bilimsel bilgilere açık erişim bilimin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle kamu kaynaklarıyla üretilen elektronik ortamdaki bilimsel bilgilere erişim için yayıncılara ödenen nispeten yüksek lisans ücretleri kütüphaneleri ve dolayısıyla araştırmacıları zor durumda bırakmaktadır. Son günlerde dünyaca ünlü Harvard Üniversitesinin iki yayıncı ile lisans anlaşmalarını yenilemeyeceğini duyurması, giderek sürdürülemezContinue Reading

Açık, bilimsel bilgi dünyasına yol açma hazırlıkları: OpenAIREplus – hakem kontrollü literatürü ortak verilere bağlama çalışmaları.  OpenAIREplus (Avrupa’daki Araştırmalar için 2. Nesil Açık Erişim Altyapısı)  Aralık ayı başında Pisa’da yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından fonlarla desteklenecek ve 30 ay sürecek Proje, Avrupa Araştırma Alanı’nda bilimsel Açık ErişimliContinue Reading

Açık Erişim ile ilgili tüm haber içeriği için tıklayınız. ANKOS Açık Erişim Tartışma Listesi’ne üye olmak için tıklayınız Açık Erişim Nedir? Ülkemizin ilk “Zorunlu Açık Erişim Politikası” Türkiye Akademik Arşivi-ULAKBİM DergiPark-ULAKBİM BASE DOAJ OpenDOAR OpenAIRE ROAR Ulusal Açık Erişim Çalıştayları Sonuç Bildirgeleri: 1.Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Sonuç Bildirgesi (9 Kasım 2012)Continue Reading

000 Dergisi ile DOAJ sitesi artık Türkçe! Directory of Open Access Journals hızla büyümeye devam ediyor – şu anda 7000 dergi dizinde listelenmektedir! Bu dergilerin %45’i makale düzeyinde taranabilmekte; bu da yaklaşık 600000 makalenin taranabilir olduğu anlamına gelmektedir. DOAJ aynı zamanda mevcut sayfasının İngilizce dışındaki dillerde de yayınlanmasını amaçlamaktadır. SonContinue Reading