Yasin ŞEŞEN

Yasin ŞEŞEN
Hitit Üniversitesi - Öğretim Görevlisi

InCites Atıf Dizinine Bir Bakış

Yasin ŞEŞEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, Kütüphaneci Akademik ölçümlerin, teşvik hesaplamalarının ve en önemlisi Doçent atamalarının en önemli argümanları içerisinde ‘Atıf Dizinleri’ yer almaktadır. Alanımızda ‘Web Of Science, Google Scholar, Scopus v.b.’ çeşitli atıf dizinleri kullanılmaktadır.

Devamı »

BBY Alanındaki Öğretim ve Araştırma Görevlisi İlanlarında Yanlışlar/Öneriler

Yasin ŞEŞEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, Kütüphaneci Öğretim Görevlisi alımlarında, ‘Herhangi bir Yüksek Lisans’ mezunu arayan ilanlar kesinlikle sakıncalıdır. YÖK Yönetmeliğine doğrudan uymaktadır; fakat mesleğimiz açısından etik olmamaktadır. YÖK Yönetmeliğinin yanından dolaşılarak böyle çıkarılan ilanlarda, birçok uzman olabilecek kütüphanecinin hakkı yenmektedir. ‘BBY Lisans ve yüksek lisans bitirmiş ve doktora …

Devamı »

Bilgi Merkezi Olarak Millet Kıraathaneleri

Yasin ŞEŞEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, Kütüphaneci ÖZET Millet kavramı; ‘belirli bir coğrafya üzerinde yaşayan, ırk, dil, din, tarih, geleneklerin ve adetlerin birliği; fizik ve fikri benzerlikler, ekonomik ihtiyaçların üretimi vb. birçok sebeple birlikte yaşamak hususunda bir araya gelmiş insanlar topluluğu’ olarak tanımlanabilir. Milleti meydana getiren unsurlar, medeniyetin özelliklerinden …

Devamı »