Etiket Arşivleri: Yasin Şeşen

InCites Atıf Dizinine Bir Bakış

Yasin ŞEŞEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, Kütüphaneci Akademik ölçümlerin, teşvik hesaplamalarının ve en önemlisi Doçent atamalarının en önemli argümanları içerisinde ‘Atıf Dizinleri’ yer almaktadır. Alanımızda ‘Web Of Science, Google Scholar, Scopus v.b.’ çeşitli atıf dizinleri kullanılmaktadır.

Devamı »

Bilgi Merkezi Olarak Millet Kıraathaneleri

Yasin ŞEŞEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, Kütüphaneci ÖZET Millet kavramı; ‘belirli bir coğrafya üzerinde yaşayan, ırk, dil, din, tarih, geleneklerin ve adetlerin birliği; fizik ve fikri benzerlikler, ekonomik ihtiyaçların üretimi vb. birçok sebeple birlikte yaşamak hususunda bir araya gelmiş insanlar topluluğu’ olarak tanımlanabilir. Milleti meydana getiren unsurlar, medeniyetin özelliklerinden …

Devamı »

Kitap Tanıtımı -> Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Örneği

Şeşen, Yasin (2018). Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Örneği. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018, 105 s. [ISBN:9789750251412] YASİN ŞEŞEN Dünya genelinde ve ülkemizde tüm sektörlerde her geçen gün değişimler, dönüşümler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bu değişimlerden her meslek alanı gibi, kütüphaneler de etkilenmektedir. Hizmet üreten işletmeler olan …

Devamı »