Ulusal İlahiyat Atıf Dizini veritabanı 2020’de açılıyor

Proje yürütücüsü Abdullah Demir’in twitter sayfasından alınan bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin proje desteği ile hazırlanan Ulusal İlahiyat Atıf Dizini veritabanının 01.01.2020 tarihinden itibaren ücretsiz olarak kullanıma açılacağı belirtildi.
Ulusal İlahiyat Atıf Dizini veritabanı:

 1. Hakem değerlendirmesinden geçmiş olan ilahiyat alanına ait tüm makaleleri kapsaması amaçlanan Ulusal İlahiyat Atıf Dizini, online olarak internet üzerinden hizmet verecek şekilde geliştirilecektir.
 2. Atıf dizini, indekse dahil edilen ilahiyat alan dergileri hakkında bilgi içerecek, dergilerin sayılarına ve sayılarda yer alan makalelere bibliyografik verileri ile birlikte tam metin erişim sağlayacak bir atıf indeksi olarak kurgulanacaktır. Bu sayede dergilerin etki faktörü/impact factor (IF) ve veri tabanında yer alan makalelere, yine veri tabanında yer alan diğer makalelerden yapılan atıf sayısı (AS) hesaplanabilecektir.
 3. İnternet kullanıcısı, online olarak hizmet verecek uygulama üzerinde, basit ve gelişmiş arama gerçekleştirebilecek, arama sonuçlarını listeleyebilecek, arama sonuçlarından seçtikleri sonuçları bilgisayarlarına indirebilecek, e-posta ile iletilmesini sağlayabilecek ve sosyal medya kanallarında paylaşabilecektir. Ayrıca arama sonuçlarını indirmeye gerek duymadan yazdırabilecektir.
 4. Atıf dizine kaydolan kullanıcı, kullanıcı ara yüzünde basit ve gelişmiş arama gerçekleştirebilecek, arama sonuçlarını listeleyebilecek, arama sonuçlarından seçtikleri sonuçları kullanıcı sayfasına kaydedebilecek, bilgisayarına indirebilecek, e-posta ile iletebilecek ve sosyal medya kanallarında paylaşabilecektir.
 5. Atıf dizini sistemi, yazarın veri tabanında yer alan çalışmasına atıf yapıldığında yazarı otomatik e-posta mesajı ile bilgilendirecektir.
 6. Atıf dizini, sisteme kayıtlı yazarlar, yazar kurumları/üniversiteleri, dergiler ve makale odaklı istatistiki bilgiler de içerecektir. Bu kapsamda yazarların sisteme kayıtlı makaleleri ve bu makalelerin görüntülenme, indirilme ve atıf oranları; Kurum bazında o kuruma kayıtlı yazar sayısı, kurum personelinin toplam makale sayısı ve toplam atıf alma oranı; Dergi bazında içerdiği toplam makale sayısı ile makalelerin görüntülenme, indirilme ve atıf alma bilgisi görüntülenebilecektir. Analiz ve istatistik sonuçları, görsel tablolar eşliğinde de sunulmalıdır.
 7. Veri tabanının kurulum aşamasında 150 dergi ve bunlara ait makale verilerini içermesi planlanmaktadır. Tahmini kurulum hacmi, 150 dergi, yılda her biri en az 4 sayı, her sayıda en az 10 makale, her makale en az 30 sayfa, her bir derginin en az 20 yıllık cilt/sayı/makale arşivi olduğu varsayılacaktır. Buna göre yılda 600 sayı, 6000 makale üst verisi ve pdf dosyası, 180.000 sayfa bilgi düşünülmelidir. 20 yıllık arşiv sisteme girildiğinde sistemde 150 dergiye ait 12.000 sayı, makalelere ait 120.000 metadata (makale üst verisi), pdf dosya ve 3.600.000 sayfa veri büyüklüğü oluşacaktır. Ayrıca her makalede en az 30 kaynak eser bilgisi olduğu varsayıldığında atıf tespiti için 3.600.000 kaynak eser bilgisi içinde eşleştirme yapılabilecektir.
 8. Atıf dizinine 150 derginin 20 yıllık arşivi girildiğinde 120.000 makale metadatası, 3.600.000 sayfalık makale metni ve 3.600.000 kaynak eser bilgisi içinde hızlı şekilde veri arama ve kullanıcılara sunma imkânı sağlanacaktır. Aramalarda sonuç bulma hızı, hıza etki eden internet bağlantısı ve bilgisayar teknik özelliklerinin en üst düzeyde olduğu senaryoda 0, 30 saniyeden daha az olmalıdır.
 9. İlahiyat Atıf Dizini yazılımının başarısı için modern metin işleme ve analiz yöntemleri kullanılarak makalelerle ilgili künye bilgilerinin ve referansların doğru bir biçimde işlenmeleri ve bibliyometrik analizlerin en doğru şekilde yapılmaları sağlanacaktır.
 10. İsteklinin bibliyometrik analiz aşamasında kullanacağı yöntemlerin daha önce benzer bir işte kullanılmış ve doğruluğunun kanıtlanmış olması gereklidir. Uygulanacak yöntemin doğruluğunu kanıtlamak için yöntemin teknik açıklaması, nasıl bir derlem üzerinde hangi senaryolarla test yapıldığı, elde edilen test sonuçları, uygulanan yöntemin başarım ve hata istatistikleri ile atıf çalışmalarının yapıldığı kurum bilgileri ihale dosyasında belirtecektir. İdare gerek duyması halinde ilgili kurum ile iletişime geçerek sunulan bilgilerin doğruluğunu teyit edebilir.
 11. Geliştirilecek yazılım üç katmanlı (veri tabanı, sunucu, istemci modeli) mimariye uygun olarak hazırlanacaktır.
 12. Bu teknik şartname kapsamında tanımı yapılan iş, anahtar teslimi olup teslim müddeti içerisinde çalışır vaziyette, şartname hükümlerine uygun olarak Yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir.
 13. Uygulama yazılımının (portal ve yönetim panelinin) kurulumu, sistem testi, yönetici eğitimleri ve gerekli tüm dokümanların kâğıt ve CD ortamında hazırlanması Yüklenici sorumluluğundadır.
 14. Sistem kurulumu için gerekli donanımlar Cumhuriyet Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.
 15. Bu şartname içerisindeki işler ile ilgili tüm yazılım, analiz, tasarım, çözümleme, geliştirme, test ve uygulama gibi faaliyetlerin tamamı Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici, işin bir bölümünü ya da tamamını, başka bir firmaya ya da şahıslara devredemeyecektir.
 16. Yüklenici tarafından hazırlanacak yazılımlar, Web tabanlı, merkezi yapıda, üç katmanlı mimaride ve genişleyebilir bir yapıda çalışacaktır.
 17. Uygulama yazılımlarının tümü bütünleşik olarak çalışacak, farklı ürünlerin entegrasyonu söz konusu olacak şekilde teklif edilmeyecektir.
 18. Uygulama yazılımları içerisinde veri tabanı bütünlüğünü koruyacak denetimler bulunacak ve tutarsız veri girişi engellenecektir.
 19. Uygulama yazılımları, tanımlı kullanıcıların tümünün aynı anda sistemi kullandığı durumda dahi, tüm işlevlerini sorunsuz olarak yerine getirebilecektir.
 20. Uygulama yazılımları ara yüzlerinde “Yazılım Bütünlüğü” ve “Yazılım Kullanım Kolaylığı” getiren kısa yollar, menüler, bağlantı linkleri, yardım ekranları ve komutları bulunacaktır.
 21. Uygulama yazılımlarında kullanılan ara yüzler ve görsel öğeler, Türkçe dil yapısına ilave olarak farklı dillerde (başlangıç aşamasında İngilizce ve Türkçe) yayın yapabilecek halde tasarlanmalıdır. Dil ekleme konusunda veri tabanında herhangi bir kısıtlama olmamalıdır. Cumhuriyet Üniversitesi, bu diller için gerekli tercümeleri yaptırmak suretiyle hazır oldukça sisteme Arapça gibi dillerde de kendi personelleriyle kolaylıkla girebilmelidir.
 22. Site URL adresleri teknik olarak mümkün olan diller için sayfaların kullandığı dile göre SEO uyumlu olarak özelleştirilmelidir.
 23. Uyarı resim ve diğer sabitler dile uygun olmalıdır.
 24. Diller farklı kategorilere göre özelleştirilebilmelidir.
 25. Bilgi giriş ekranlarında dilin özelliklerine uygun ekran tasarımı yapılmalıdır.
 26. Uygulama yazılımları yaygın kullanımda olan Web tarayıcılar üzerinde (Microsoft İnternet Explorer 8 ve üzeri, Firefox, Google Chrome, Safari, Yandex ve Opera) sorunsuz görüntülenebilmeli ve istemci tarafında işletim sisteminden bağımsız olarak çalışabilmelidir.
 27. Uygulama yazılımları yaygın kullanımda olan Web tarayıcılar üzerinde (Microsoft İnternet Explorer 8 ve üzeri, Firefox, Google Chrome, Safari, Yandex ve Opera) cep telefonunda da çalışabilmelidir.
 28. Geliştirilecek web portalleri JQuery ve Ajax destekli olmalı yönetim panelinden eklenen tüm sayfa kodları içerisinde JQuery ve Ajax teknolojileri kullanılabilmelidir.
 29. Yüklenici teklif edeceği uygulama yazılımlarının tümünü Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bir test ortamı üzerinde hazırlayacak ve gerekli test ve geliştirme işlemleri tamamlandıktan sonra tüm gerekli yardımcı dokümanları ile birlikte çalışır vaziyette teslim edecektir.
 30. Uygulama yazılımına sınırsız sayıda veri girişi, düzenleme ve değişiklik işlemlerinin yapılabileceği bir alt yapı hazırlanmalıdır.
 31. Yazılım istemci – sunucu mimarisinde olmalı Linux sunucularında sorunsuz olarak çalışabilmelidir.
 32. Yazılım istemci tarafında herhangi bir plug-in ya da eklenti yüklenmesine gerek kalmadan standart tarayıcılar ile çalışabilmelidir.
 33. Sistem web tabanlı olarak tasarlanmalı ve kurum içinden ya da dışından İnternet üzerinden uygulama kullanılabilmelidir.
 34. Sistem Java programlama dili ile geliştirilmeli ve işletim sistemi bağımsız olmalıdır.
 35. Sistem Apache Tomcat gibi bir Servlet Container üstünde çalışabilir olmalı ve çalışmak için ayrıca bir uygulama sunucusuna (application server) ihtiyaç duymamalıdır.
 36. Ara yüzler AJAX teknolojisi ile masaüstü bir uygulamaya benzer bir kullanıma sahip olmalı ve her işlemde bütün sayfa yenilenmemeli, sadece ilgili kısım AJAX istekleri ile güncellenebilmelidir.
 37. Sistem giriş sonrası oturum bilgisi yenileme, oturum sabitleme, çerez içeriklerinin gizliliği, oturum sonlandırma, oturum bilgisinin URL içinde taşınmaması, oturum çalma (Session riding) önlemi,  siteler arası istek sahteciliği (Cross-Site Request Forgery, CSRF) konularında önlemler alınmış olarak geliştirilmelidir.
 38. Sistem modüler olarak çalışabilecek biçimde J2EE Spring uygulama çatısı üzerinde geliştirilmelidir.
 39. Kurulum işlemleri Yüklenici sorumluluğunda olacaktır.
 40. Veri tabanında onaylama, çapraz kontrol, çift ve birden fazla kayıt oluşmasını önleme gibi yöntemlerle verilerin tutarlılığı ve geçerliliği sağlanacaktır.
 41. Arama işleminde;
 • Sorgu terim(leri) metin içinde olduğunda sonuçları bulmalı ve getirmelidir.
 • Sorgu terim(leri) metin içerisinde olmasa dahi ilişkili dokümanları bulmalı ve getirmelidir (eşseslilik ve eşanlamlılık durumları).
 • Dil açısından zenginleştirme sağlanmalı. Örneğin, sorgu terimleri Türkçe girildiğinde onun İngilizce ve Arapça karşılıklarının bulunduğu dokümanları da alıp getirmelidir.
 • Metinleri hem anahtar kelimelerine göre hem de içeriklerine göre arama desteği sunulmalıdır.
 • Dil kaynaklı sorunların çözümü için aksan karakterleri de desteklenmelidir (Transkripsiyon –Transliteration Alfabesi kullanımında karakter bozulması olmamalıdır).
 • Hatalı veri girişleri için düzeltme önerileri sunulmalıdır.
 • Üç karakteri girilen sorgu terimlerinde tamamlama seçenekleri sunulmalıdır.
 • Başında, ortasında, sonunda ara seçenekleri eklenmelidir.
 • 3 harften az olan tarama kelimesinde sonuç getirilmemelidir.
 • Tarama yapılan terim adedi 2 ve daha fazla ise çift tırnak kullanımı desteklenmelidir “terim1 terim2” gibi.
 • Tarama sonuçları rastgele sırada değil ilişkililik (relevancy) derecesine göre getirilmelidir. Daha önceden yapılan taramaların bilgisi tutulmalı ve daha sonra hatırlama maksatlı olarak hatırlanabilmelidir.
 • Yapılan tarama bilgilerinden kullanıcılara ilişkili oldukları yeni yayınlar önerilmelidir.
 • Atıf Dizini veritabanı, konu haritaları da içermelidir. Bu sayede arama yapılan bir konuda kimlerin çalıştığı da görülebilecektir. Ayrıca arama yapılan konudaki benzer makaleler de listelenmelidir.
 1. Atıf dizini web sayfası, kullanıcı dostu arabirimler olarak geliştirilmelidir.
 2. Veri giriş, tarama ve sonuç ekranları günümüzün sık kullanılan çözünürlüklerine ve ekran boyutlarına uygun olarak tasarlanmalıdır.
 3. Geliştirilecek yazılıma ait dokümantasyon eksiksiz olarak yapılmalıdır.
 4. Geliştirilecek yazılım Yazılım Mühendisliği Metodolojilerine uygun olmalıdır.
 5. Fonksiyonellik, performans, dayanıklılık ve yapısallık sağlanmalıdır.
 6. Sistem aşırı yük altında bile sorunsuz çalışabilmelidir.
 7. Sistem sızmalara karşı ve SQL Injection tarzı ataklara karşı güçlü olmalıdır.
 8. Yazılım geliştirme Çevik Yazılım Metodolojisine uygun olarak yapılmalı ve geliştirme aşamasında Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Demir ile sıkı diyalog içinde olunmalıdır.
 9. Atıf Dizini Sisteminin Web of Science, TR DİZİN, EBSCO gibi sistemler ile veri alış verişlerinin sağlanabilmesi için gerekli veri yapılarının oluşturulması ve veri dışa aktarma prosedürleri ile işlevlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
 10. Sistem, yönetici tarafından belirlenen zamanlarda otomatik olarak yedekleme yapılabilmesi sağlanacaktır.
 11. Firmalarca sunulacak tekliflerde, atıf tespitinin ve bibliyometrik analizlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair teknik bilgi sunulmalıdır.

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com

İlginizi Çekebilecek Haberler

MEB Onaylı Bilgi ve Belge Yönetimi Kursları Açılmaya Devam Ediyor!

BBY Haber olarak daha önce dile getirdiğimiz üzere1 Bilgi ve Belge Yönetimi kursları ve sertifika …

Iğdır Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Semt Kütüphanesi Projesi Tamamlandı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Semt Kütüphaneleri desteği ile gerçekleşen “Iğdır Üniversitesi Çocuk ve Gençlik …

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
0
Düşüncelerinizi yorum olarak eklemek ister misiniz?x
()
x