Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı, 6-8 Ekim 2019, Karabük

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü olarak; okuma alışkanlığının erken çocukluk döneminde kazandırılmasına, okuma kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına ilişkin önemli çalışmalar yürütmekteyiz.

Yapılan araştırmalar, okuma kültürünün geliştirilmesi sürecinde okul öncesi dönemin önemini ortaya koymaktadır. Halk kütüphanelerinin koleksiyonunda yer alan, bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar, dokunmatik kitaplar vb. materyaller sayesinde bebeğe 0-3 yaş aralığında ulaşılmaktadır. Bununla birlikte, halk kütüphanelerinde çocuk gelişimini destekleyici etkinlikler düzenlenmektedir. Okul öncesi ve okul çağı çocuklara yönelik faaliyetler, çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlayarak bilgi düzeylerini artırmaktadır.

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüz ve Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü iş birliği ile ilgili kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, STK’lar, kütüphaneciler ve konunun uzmanlarının katılımıyla, 6-8 Ekim 2019 tarihleri arasında, Karabük İlinde“Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı” düzenlenecektir.

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP