Yüksek Seçim Kurulu 3 arşiv memuru kadrosu açacak

Yüksek Seçim Kurulu kapsamında 715 kadro ihdası yapılmıştı. Yapılan kadro ihdasının ardından adaylar YSK memur alımının bir an önce yapılması için taleplerini dile getiriyorlar. Peki size göre alımlarda genel şartlar nasıl olmalıdır?

Yüksek Seçim Kurulu görevleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda kanun teklifinin kabul edilmesi ile belirlendi. Buna göre kanun teklifi kapsamında Yüksek Seçim Kurulunun görevleri seçimlerin yapılmasını ve düzenini sağlamak, TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul, seçmen kütüğünün oluşturulması, güncellenmesi, usul ve esaslarını belirlemek, engelli seçmenlerin oy vermesinin kolaylaştıracak tedbirleri almak, yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştıracak tedbirleri almak olarak belirlendi.

MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI

Bunun yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu görevlerine ilişkin kanun teklifinde 715 kadro ihdası da yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu bünyesinde merkez ve taşra olmak üzere iki birim için kadro ihdası yapıldı. Bunun ardından Yüksek Seçim Kurulu memur alımına ilişkin kadro dağılımı da belirtildi. Bu kapsamda 2 genel müdür yardımcısı, 14 daire başkanı, 15 seçim uzmanı, 15 seçim uzman yardımcısı, 16 şube müdürü, 3 mali hizmetler uzmanı, 9 bilgi işlem müdürü, 9 şef, 13 çözümleyici, 10 programcı, 2 bilgisayar işletmeni, 49 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 3 arşiv memuru, 3 santral memuru, 10 sekreter, 10 şoför, 2 mühendis, 6 istatistikçi, 5 teknisyen, 25 hizmetli, 2 dağıtıcı ve 6 bekçi olmak üzere 715 memur alımı yapılacaktır.

Kaynak

ÖNEMLİ–>3 Arşiv Memuru kadrosu yine her zaman olduğu gibi Bilgi ve Belge Yönetimi mezunlarının hakkıdır ve bu kadroların da alanımıza açılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır!

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP