Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı Sonuç Raporu yayınlandı

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından, 16-18 Kasım 2017 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilen “Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı”na ait sonuç raporu yayınlanmıştır. Çalıştayda, kapsamdaki ana konular bazında akademisyenlerden, sahanın uygulayıcılarından ve farklı sektörlerde çeşitli pozisyonlarda görev yapan 59 katılımcı yer almış ve iki gün süresince, çocuk kütüphanelerinin daha iyi yapılandırılması noktasında değerli görüşleriyle katkıda bulunmuştur.Çalıştay aracılığıyla; hem toplumsal ve akademik anlamda, hem de idari (merkezi ve yerel) anlamda farkındalık yaratmak hedeflenmiş; konunun hassasiyet ve önemine dikkat çekilmek istenmiştir. Çalıştayda, beş çalışma grubu, beş farklı ana konu başlığını, altı oturumda ve çok farklı alt başlıklar bazında tartışmıştır. Çalışma süresince, ana konu başlıkları birbirinden farklı olmakla birlikte, bazı alt konu başlıklarının hemen bütün gruplarda ele alındığı görülmüştür. Çalıştayda elde edilen veriler, -rapor taslağında yer alanlar da dâhil olacak şekilde- en geniş haliyle ve kitap formatında olmak üzere (basılı ve e-nüsha), mümkün olan en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı Sonuç Raporu için tıklayınız

Hakkında: BBY Haber

13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göster
Gizle