Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı

Ülkemizde çocuk kütüphaneciliğinin geliştirilebilmesi amacıyla, fiziki düzenlemeler yapılmasının yanı sıra, personelin bilgi ve becerilerinin de geliştirilmesi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün önemli öncelikleri arasındadır.

Genel Müdürlük tarafından, bağımsız çocuk kütüphaneleri ile halk kütüphanelerinde bulunan çocuk bölümlerini modern bir iç ve dış tasarımla yeniden ele almak; bu kütüphanelerde çocuklara yönelik hizmetlerde görev yapan personelin hizmet anlayışını geliştirmek ve genel anlamda hizmetlerin niteliğini yükseltebilmek amacıyla, 16-18 Kasım 2017 tarihleri arasında, Ankara Kızılcahamam’da “Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı” yapılacaktır.

Genel Müdürlük tarafından düzenlenen çalıştayın koordinatörlüğü Doç. Dr. Asiye Kakırman Yıldız (Marmara Üniversitesi) tarafından yapılacak olup; bilim kurulu ise, Prof. Dr. Coşkun Polat (Çankırı Karatekin Üniversitesi), Doç. Dr. Erol Yılmaz (Türkiye Büyük Millet Meclisi) ve Doç. Dr. Asiye Kakırman Yıldız’dan oluşmaktadır.

Çalıştayın amacı; ülkemizdeki çocuk kütüphanelerinin sayısını ve niteliğini artırarak, çocuklarımızın topluma ve ülkesine yararlı bireyler olarak yetişmeleri noktasında, yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatılmalarına katkı sağlamaktır.

Çalıştay afişinde yer aldığı üzere, beş ana başlık odağında görev yapacak beş grup şeklinde düzenlenen çalıştaya; kütüphanecilik/ bilgi ve belge yönetimi, mimarlık, eğitim, yayıncılık gibi alanlardan akademisyenler, mimarlar, kütüphaneciler, şehir ve bölge plancıları, psikologlar, yazarlar ve ilgili kamu kurumu temsilcileri ile yerel yönetimler ve özel sektörden çocuklara dönük çalışmaları olan uzman kişiler davet edilmiştir.

Çalıştay sonuç raporunun basılı ve elektronik olarak kamuoyu ile paylaşılması suretiyle, ortaya çıkan sonuçlardan ve bilgi birikiminden meslek camiamızın faydalanması planlanmaktadır.

Çalıştayın çalışma grupları ektedir.

 

ÇALIŞMA GRUPLARI

Hakkında: İsmail Karaca

İsmail Karaca
Ankara Üniversitesi DTCF mezunu #Kütüphaneci #Arşivci #Dokümantalist #Editör #BilgiveBelgeYöneticisi · Ankara/Türkiye
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP