Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı-Son Başvuru-28-07-2016

Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar ile ek ve değişiklikler çerçevesinde istihdam edilmek üzere, Kütüphaneci (200), Arkeolog (100), Müze Araştırmacısı (100), pozisyonlarında KPSS (B) grubu KPSS P3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav ile toplam (400) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

DUYURU

Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Kanunun 4(B) maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere kütüphaneci, arkeolog ve müze araştırmacısı pozisyon unvanlarında açılan sınava katılmak amacıyla Bakanlığımız resmi internet sitesi olan www.kulturturizm.gov.tr adresi üzerinden 2014 yılına ilişkin KPSS (B) grubu KPSS P3 puanları üzerinden 15/07/2016 Cuma günü saat 14:30’a kadar başvuru yapan adaylardan, 28/07/2016 Perşembe günü saat 17:30’a kadar, 2016 yılına ilişkin KPSS (B) grubu KPSS P3 puanları üzerinden başvurularını yenilemek isteyenlerin 2014 yılına ilişkin KPSS P3 puanlarına göre yaptıkları başvurularının aşağıda örneği yer alan dilekçe ile iptal edilmesini istemeleri gerekmektedir.

Bu şekilde 2014 yılına ilişkin KPSS P3 puanlarına göre yaptıkları başvuruyu iptal ettirmek isteyen adayların eksiksiz düzenleyecekleri dilekçelerini öncelikle aşağıda yer alan telefon numaralarına faks yoluyla göndermeleri ve asıllarını da çok ivedi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Balgat/Ankara adresine iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi içinde yapılmayan, başka bir ifadeyle başvurunun son günü olan 28/07/2016 Perşembe günü saat 17:30’a kadar aşağıdaki faks numaralarına veya yukarıda belirtilen adrese gönderilmeyen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Öte yandan, 2014 yılına ilişkin başvurularının iptalinden sonra adayların yeni başvurularını duyuruda belirtilen şekilde 28/07/2016 Perşembe günü saat 17:30’a kadar yapmaları ve ıslak imzalı başvuruları ile ekinde istenen belgelerin duyuruda belirtilen süreye kadar Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda yer alan adresine göndermeleri ya da elden getirmeleri gerekmektedir.

İlgilisine duyurulur.

Faks Telefon Numaraları

0312 311 14 56

0312 311 81 45

 

(NOT: ŞİFRE ALINABİLMESİ İÇİN HESABINIZIN gmail.com  UZANTILI OLMASI GEREKMEKTEDİR. AYRICA; ŞİFRE GELMEMESİ DURUMUNDA 0312 309 90 50 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA veya bilgiislem@kultur.gov.tr  ADRESİNDEN BİLGİ ALINMASI GEREKMEKTEDİR.)

Dilekçe Örneği

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA

(Personel Dairesi Başkanlığı)

Bakanlığınız taşra teşkilatında 657 sayılı Kanunun 4(B) maddesi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilmek amacıyla açılan ve duyurusu 13/07/2016 tarihinde yayımlanan sınava ………………………… pozisyon unvanına KPSS (B) grubundan 2014 yılına ilişkin KPSS P3 puanımla ……………… tarihindehttp://www.kulturturizm.gov.tr internet sitenizin “Sınav Başvuru Sistemi” linki üzerinden başvuruda bulunmuştum.

Ancak, 2016 yılına ilişkin KPSS puanlarının anılan sınavın başvuru süresi içerisinde açıklanması nedeniyle, başvurumun 2016 yılına ilişkin KPSS P3 puanıma göre yeniden yapmak istemekteyim.

Bu nedenle, 2014 yılına ilişkin KPSS P3 puanıma göre internet siteniz üzerinden yaptığım başvurumun iptal edilmesini arz ederim.

Tarih

Ad-Soyad

İmza

T.C. Kimlik No:

Cep Tel No:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARININ YER VE ADETLERİ

KÜTÜPHANECİ (200):

İLLERAÇILAN KADRO 
Adana3
 Adıyaman4
 Afyonkarahisar4
 Ağrı1
 Aksaray2
 Amasya3
 Ankara6
 Antalya4
 Ardahan1
 Artvin2
 Aydın3
 Balıkesir3
 Bartın2
 Batman2
 Bayburt2
 Bilecik2
 Bingöl1
 Bitlis2
 Bolu2
 Burdur2
 Bursa3
 Çanakkale3
 Çankırı2
 Çorum3
 Denizli3
 Diyarbakır3
 Düzce1
 Edirne2
 Elazığ2
 Erzincan2
 Erzurum3
 Eskişehir3
 Gaziantep3
 Giresun1
 Gümüşhane1
 Hakkari1
 Hatay3
 Iğdır1
 Isparta3
 İstanbul7
 İzmir6
 Kahramanmaraş5
 Karabük1
 Karaman2
 Kars1
 Kastamonu2
 Kayseri3
 Kırıkkale2
 Kırklareli3
 Kırşehir2
 Kilis1
 Kocaeli2
 Konya6
 Kütahya3
 Malatya3
 Manisa2
 Mardin2
 Mersin3
 Muğla2
 Muş1
 Nevşehir3
 Niğde2
 Ordu3
 Osmaniye1
 Rize2
 Sakarya3
 Samsun2
 Siirt2
 Sinop2
 Sivas4
 Şanlıurfa2
 Şırnak2
 Tekirdağ2
 Tunceli1
 Tokat1
 Trabzon3
 Uşak2
 Van3
 Yalova1
 Yozgat3
 Zonguldak3

1-GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7 nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak

“Madde 48 –

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. ……..

2. ……..

3. ……..

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.”

b) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan, başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresini kaybetmemiş, Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSSP3) puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli pozisyon unvanları, müze araştırmacısı pozisyon unvanı için ayrıca bölümler itibariyle, sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek.

2-SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

A- Kütüphaneci:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik ve dokümantasyon ve enformasyon veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,

B- Arkeolog:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

C-Müze Araştırmacısı:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren;

Sanat Tarihi: Sanat Tarihi programından,

Antropolog: Antropoloji programından,

Hititolog: Hititoloji programından,

Etnolog: Etnoloji, Türk Halk Bilimi, Türk Halkbilimi, Halk Bilimi veya Halkbilimi programlarından birinden,

Tarih: Tarih programından,

Sümerolog: Sümeroloji programından,

Filolog (Arap Dili ve Edebiyatı): Arap Dili ve Edebiyatı programından,

veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvurular elektronik ortamda 13/07/2016-28/07/2016 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar http://www.kulturturizm.gov.tr sitemizin ana sayfasında bulunan “

” başlıklı linkten başvurularını gerçekleştirecektir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce, sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan Sınav Başvuru Kılavuzunu incelemeleri önemle rica olunur.

Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 14/07/2016 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 28/07/2016 tarihi saat 17:30’da kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Elektronik ortamda başvuru yapan adayların, “Sınav Başvuru Sistemi” aracılığıyla alınan 657-4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formunun ıslak imzalı çıktısı ile sisteme yüklenen eklerin (diploma, adli sicil belgesi vs.) birer çıktısını alarak “Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 100.Yıl-ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına 08/08/2016 tarihi mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Form ve eklerinin belirtilen tarihe kadar verilmemesi ya da gönderilmemesi halinde başvuru yapılmamış kabul edilecektir. Ayrıca, eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar, KPSS (B) grubu KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Atama yapılacak pozisyon sayısının üç katını geçmemek üzere, ilanda pozisyon unvanları itibariyle belirtilen sayıda aday belirlenir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. KPSS (B) puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4- ELEKTRONİK BAŞVURU SONRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

a) Başvuru formu çıktısı

b) Yükseköğrenim diploması/çıkış belgesi örneği.

c) Nüfus cüzdanının fotokopisi,

ç) Başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi sona ermemiş KPSSP3 sonuç belgesinin çıktısı,

d) 13/07/2016 tarihi ve sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Asıl). (e-devlet ile alınabilir)

5- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar,

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Giriş sınavı başarı notu eşit olan adaylardan KPSSP(3) puan türü yüksek olan adaya öncelik tanınır.

6- DİĞER HUSUSLAR:

Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, kurumlar arasında yer değişikliği yapılamaz. Sözleşmeli personelin Kurum içi yer değişikliği ise anılan Esasların ek 3 üncü maddesinde belirtilen hallerde gerçekleştirilebilir.

Arkeolog ve Müze Araştırmacısı unvanından başvuracaklarda aranan “Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak” şartı hususunda, ilgililerin yazılı beyanları dikkate alınacaktır.

Yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, yukarıdaki şekilde kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

7- SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav: Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

8- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Başarılı olan adayların listesiwww.kulturturizm.gov.trinternet adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız resmi internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığının belirtilen adresine elden teslim edeceklerdir.

Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar.

İlan olunur. 13/07/2016


http://pdb.kulturturizm.gov.tr/TR,162565/kultur-ve-turizm-bakanligi-sozlesmeli-personel-alimi-ha-.html

 

Hakkında: İsmail Karaca

Ankara Üniversitesi DTCF mezunu #Kütüphaneci #Arşivci #Dokümantalist #Editör #BilgiveBelgeYöneticisi · Ankara/Türkiye
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

417 Son Yorumlar

 1. Ya benim merak ettigim birsey var. 14 temmuzda cikan ilan icin hala mulakat tarihi bekliyoruz ya hani.. yani 4 aydan fazla oldu.. bu 4 ayda bizim güvenlik soruşturmalarimiz yapiliyor olabilir mi bu yonde bir bilgi alan var mi? Malum bundan sonra sorusturma 4 5 ay surecek hep yani merkezi de olsa aralikta atanan kisinin ise baslamasi hazirani bulacak.. keske bu süreçte su sorusturmayi yapmis olsalar.. hem mulakati gecemesek bile merkezi alimda atanirsak sorusturma surecini atlatmis olurduk

  • Merkezi atama ile atanan kişinin güvenlik soruşturmasının 6 ay süreceğini söylemıssın de bıraz abartı olmadı mı bu ? Aralık – Haziran ????

  • merkezi de iyi kadro açsalar bari ilk atamada. Sence ne kadar alım olur ?

  • Arkadasim agustosta atandi ekpssden ve hala bekliyor.. haberlerde 4 5 ay surecek diye dinlemistim..onlarin yalancisiyim. bakanliktakilere sormustum kisi alinir diye ne muduruydu hatirlamiyorum ama bu 200 kisi alincaginicin 10 kisi bile almaz diye tahmin ediyorum demisti

 2. mülakat ne zaman arkadaşlar birisi bşey sölesn artk

 3. sağol bahtsız.mülakat olayı da diğer başlıktaki bi arkadaşın yorumunda görmüştüm de ondan sordum. hayırlısı olsun inşallah adil olur

 4. Referans olayini duymadim.. mulakat icerigini de biz bilmeyiz bu meslekte uzman olanlardan olusan komisyon bilir dedi memur

 5. teşekkürler bahtsız. peki mülakat ve içeriği ile ilgili biseyler sordun mu veya biseyler dediler mi? bide şu referans ile ilgili bi bilgin var mı

 6. Arkadaslar merhaba biraz once bakanliktan geldim. Bu gun bakanlikta bu konuyla alakali olan ya da haberi olan 5-6 kisi ile ayri ayri konustum tek tek sordum. Eminim herkesin kafasina takilan seyler bunlar ve hep benzer cevaplari aldim. Soyle ki
  1- mulakat kesinlikle bayramdan sonra olacak oncesine yetismez dediler.
  2- sehir tercihleri simdihe kadar ki sozlesmeli alimlarda yapilmamis bunda da pek mumkun gorunmuyor. Ya cvlere bakilip memleketine yakin yerlere atancakmis (ornegin ankarada yasayan birisi oncelikle mulakat puanina bakilarak -dikkat kpss puani degil mulakat puani-ankaraya ya da oncelikle cevre illere atilabilirmis)..o cv leri bosuna istemiyorz madur olmayin diy dedi nasil olcak valla bende bilmiyorm ya da belki kura olabilirmiş.. yani atanan arkadas bi an da kendi bi dag basinda bulabilir ki zaten hepsi tasra hatirlatayim
  3- herkesin tartistigi sozlesmeli alinanlarin kasimda haziranda tercih yapmasi.. bunu persenelle ilgilenen memurdan tutunda mali islere bakan memjra kadar sordum tercih yapabilirler dedi.. bu durumda kadroya gecenlerin yeri bos mu kalcak dedim hayir dediler.. yedek liste yi yayinlamiyorlarmis ama zaten 600 kisinin tamaminin bir mulakat puani olacagi icin oradan alim yapilir dedi hatta merak etmeyin bakanlik ilk kez sozlesmeli alim yapmiyor dedi. Ki zaten bu osym ile alakali olup tum turkiyedeki sozlesmelilerin tercih hakki oldugu icin bakanlik bu konuda birsey yapamazmis.. (gecilmiyomus falan diyenler sozlesmeliden sozlesmeliye gecmek icin bir yil bekleme sarti mi dedi ne oyle bisi ile karıştırıyorlar dediler.
  4- muhsin yazicioglu no 50 deki ek bimada yer olmadigi icin mulakat buyuk ihtimalle diger binada olur dediler nereyi kastetti bilmiyorm sanirim eskisehir yolunda idi o bina emjn degilim..

  Kisacasi su an yapmamiz gereken 81 ilim 81 ine de kendimizi alistirip mulakati gecmeye calismak personellerden 3 u israrla 600 den 200 alincagi icin herkesin 0.33 sansi oldugunu soyleuip durdular.

  Allah yardimcimiz olsun

 7. Şu sözleşmenin şartlarını bilseydik ne iyi olurdu onu geçtim nereyi istediğimizi ne zaman sorucaklar mülakatta mı? Herkesın istediği yere gitme ihtimali ? Kafalarına göre atama ihtimali?

  • Tercih olmadan atama yapmak en büyük yanlış. Ikamet yerine gore yapilabilir evet bu gayet iyi olur fakat rastgele yerlestirme yaparlarsa o kadrolarin bir bölümü bos kalır. Ben gitmem şahsen istedigim yerler olmazsa. Bayramdan sonra ne kadar sonra? Bu atama ekim kasima sarkarsa zaten merkezi atamada atananlar çıkar bu 600den de. Kaderimiz bilinmeze kaldi. Allah herkesin gonlune gore versin.

 8. herkese hayırlı uğurlu olsun . mülakata gircek arkadaşlara başarılar. umarım hepimizin yüzü güler

 9. yok mu bir haber arkadaşlar

 10. bu işin bu kadar uzaması çok canımı sıkmaya başladı altı üstü 1200 kişi,sistem zaten puanları otomatik sıralayacak neden bu kadar uzadı bu iş,yoksa şu başka bölümlerdekilerin başvurmasını engelleyemediler onu mu çözmeye çalışıyorlar şimdi

 11. Bakanligi aradim konustum arkadaslar bugun aciklanacakmis baskandan tamam onayi bekleniyormus her an aciklanabilir dediler

  • bu gidisle bugun de aciklanmaz arkadaslar arayip sıkıstıralim baski yaratalim yeter gunde 50 kere bakmaktan sıkıldık…

 12. Arkadaslar bugun herkes arasin bakanligi bir nevi yildirma politikasi yapalim aciklasinlar artik

 13. üniversite kütüphanecisi

  Üniversitelerin kendilerinin alim yapacagini biliyorum kasimda ama sadece üniversite tercihi yapamam bakanlik alim yaparsa tercihlerime ekleerim o yuzden sordum bu tasra merkez olayini

 14. @üniversite kütüphanecisi o dediğin değişir merkezde vardır ama halk kütüphanesi olduğu için şuan ilçelerde çok acık var ve bu alimin da çoğu ilçedir diye düşünüyorum ama zaten sen üniv. küt. istediğin için onlarda zaten merkezde olur ilçede olmaz

 15. üniversite kütüphaneleri ile bakanlığın bir alakası yok ki,kasımdaki merkez atamalarda üniversite kütüphanelerinin kadrolarına kültür bakanlığ karışamaz siz yanlış biliyorsunuz,üniversiteler ayrı birer kurumdur bağımsız olarak,kütüphaneci ihtiyacı varsa personel ister,kültür bakanlığı sadece halk kütüphanesine alım yapar

 16. üniversite kütüphanecisi

  Bu taşra teskilati demek il merkezindeki hic bir kutphaneye alim olmayacak sadece ilce kutuphanelerine mi alinacak demek.. mesele adanaya alincak olanlar hic adananin merkezindeki kutuphanelere olmayacak ilcelerdekilere olacak demek mi.. merkezi atamalarda da boyle diyorlar

 17. üniversite kütüphanecisi

  Ben zaten sozlesmeliden bagimsiz demistim basvuru yapmadim ben nick imxen anlasilacagi uzere üniversite kutuphanesinde calismak en buyuk hayalim ama issizm bir an once atanmazsam cok zor durumda kalacagim. Kasim icin umutlanamiyorum malum 200 kisi aliyoruz diye haziranda sifir cekti bakanlik kasimda da bunu yapabilir. Yani resmen iki atamada kadrolu alabilecegi 200 kisiyi bize lutuf gibi sozlesmeli verip elimizdeki kadrolu alimi sifirlaybilir ondan korkuyorm.. umarım kasimda tercih yapmayacak olup ilk 100 de olan cok arkadas vardir diye umutlaniyorm bakalim

 18. deweye katılıyorum bu sadece halk kütüphanesi ve taşra bölgeler de var,ilk 100 de kaç kişi vardır bilemem ama ilk 600 de epey 3.sınıf var çünkü 70-75 arasında çok çok yığılma olmuş virgüllü rakamlara sıralamalarda epey fark ediyor

  ilk 100 de iseniz kasımda istediğiniz yer gelir

 19. elbette vardır fakat kaç kişi olur bilemem ama üniversite kütüphanesi istiyorsan kasımda tercih yap çünkü bu alım sadece halk kütüphanesi ve sıralamanda iyi önünde bu alımlarda gidecek olan olur.

 20. üniversite kütüphanecisi

  Arkadaslar sozlesmeli alimindan bagimsiz birsey sormak istiyorum.. 100 kusur siralamaya sahibim.. byyden bu yil sinava 3m sinifta iken giren yani kasimdaki atamada diplomayi almadigi icin tercih yapmayacak olan arkadaslar cok mudur acaba cevrenizde var mi? Yani okul bitmeden sinava girenlerin kaci ilk 100 e girebilmistir tahmininiz var mi ?

 21. Arkadaşlar Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü mülakatına katılmış biri olarak söylüyorum. Mülakatlar değişkenlik gösterebiliyor. Biz zarf seçmemiştik. Kişilere farklı farklı sorular sorabiliyorlar. Mesleki konularla birlikte Genel kültür soruları da gelebiliyor ki şahsen bana da genel kültür sorusu da sorulmuştu.

 22. Ay hadi insallah Leyla ya gunlerdir meraktan helak olduk issizlik cok zor ya Allah herkesin gonlune gore versin

 23. bende o kadar bilgisiz olduklarını düşünmüyorum. bu işte bir iş var ama hayırlısı. ne yapabiliriz onu düşünelim. yazı mı yazalım dilekçe mi gönderelim. twitterdan mı ses getirmeye çalışalım. el birliğiyle halledelim şu meseleyi

 24. Arkadaşlar şimdi bakanlıktan bir bayanla görüştüm mülakat listesi ne zaman açıklanacak diye sorduğumda yarın açıklanacak dedi. Peki kesin mi diye sorduğumda bize öyle söylendi bugün açıklanacaktı ama yetişmemiş yarın açıklanacak internetden takip edin dedi..

 25. emir eğer türk dili mezunu bir kişi bile kütüphanecilik mülakatına girerse bu ayıp hepimizindir,inşallah böyle bişey olmaz olursa da gerekirse bakanlığa gider bu rezaleti yüzlerine vururuz

 26. aynen ya millet aç gibi her yere saldırıyor bizde işte böyle 200 kadro yazısını görünce seviniyoruz yetiniyoruz yanlış mı yapıyoruz bilemedim. saç baş giresim geliyor, çirkinleşmek istiyorum böyle şeyler duyunca 🙂

 27. arkadaşlar ortalığı karıştırmak gibi bir derdim yok telefondaki memur türk dili de başvuru yaptı boşluktan yararlanıp dedi böyle bir şey olmasa neden böyle desin herhalde o kadar bilgisiz değildir, elerler elemezler bir şey diyemem ama sizlerde arayıp sorun arkadaşlar. gerçi arasakta olacaksa bir şey değişmez. hakikati konuşalım bu alım 2014 kpss ve mülakatsız olmalıydı ama kim çıkıp bir şey dedi müdahil oldu 3-5 arkadaş dışında kimse. kütüphanecilik nerdeyse kimsenin umrunda değil bunu kabul etmemiz gerek sanırım. işimiz zor yani

 28. Dewey toplamda 1200 kisi cagrilacak diger bolumlerle beraber ama aciklamamalari sacmalik Osym milyonlarca sinavi okudu bu surede Meb ogretmenlik basvurularini bitirdi neredeyse

 29. bakanlık neden bu kadar uzattı neden aciklamiyo gerçekten 400 kişi almak zormuymus

 30. Nur branş sıralamana bakma canım,senin çağrılma ihtimalin de çok yüksek neden dersen senin önünde 3.sınıflar,puanı yüksek olup merkezi atamaya bekleyenler ve işi olup öylesine girenler de var,rahatlıkla 100-150 kişi çıkarabilirsin önünden

  Asıl mesele şu türk dili mezunlarının falan başvurması,arkadaşlar başım aşağı kaynar sular döküldü böyle saçma sapan şeyler olup bizim önümüze geçip mülakat hakkımızı elimizden alırlarsa bunun hesabını kim verecek,oldu ki başvuruları incelenmeden kabul edildi mülakatta ortaya çıktı bu durum orada fark edip elediler,onların yerine mülakata çağrılamayan kütüphanecilerin hakkını kim teslim edecek,rezillik başka bişey değil gram değerimiz yok

 31. ya yeminle stresten başka bir şey değil yemin ederim. türk dili ne alaka ya millet iyice kafayı yemiş. adamlara bak her yere saldırıyorlar.bu arada arkadaşlar dış işleri bakanlığı için mülakata giren bir arkadaşımla konuştum bana şunları söyledi. ” mülakattan mülakata değişebilir ama konuşmana duruşuna giyimine bilgine dikkat et ve bir de heyecanına bakıyorlar dedi. sorularda zarf içerisindeymiş.artık hangi zarf çıkarsa bahtımıza. katalog, sınıflandırma, halk kütüphaneleriyle ilgili konulara göz at bence ” dedi. işte böyle anlayacağınız. eğer sizde mülakatla ilgili bir şeyler paylaşırsanız çok seviniriz. belli değil çağırılıp çağırılmayacağımız ama yinede fikir alışverişinde olsak iyi olmaz mı

 32. TÜRK DİLİ MEZUNU BAŞVURU YAPSA DA ONAYLANMAZ. KÜTÜPHANECİ İLANINDA AÇIKÇA BELİRTİLMİŞ.

 33. Emir tarihciler muze arastirmacisina basvurabiliyor bosluktan yararlanip basvurmadik bence biri daha arasin net ogrensin o isi

  • Bby mezunlari haric kimse basvuru yapamaz arkadaslar diger alimlar icin yapmislardir. Ordaki gorevlilerin cok birsey bildigini düşünmüyorum arayıp bir soru soruyoruz telefonu birbirlerine aktarıp duruyorlar boşa stres yapmayin bu kadrolar bizim hakkımız bby dışında cagrilacak kimse olmaz

 34. Emir ilana dikkatli bakarsan müze araştırmacısı için zaten tarih bölümü yazıyo sartlarda var yani ama kütüphaneci için diyorum bizde sadece bilgi ve belge yönetimi mezunu başvurabilir gerisinin başvursa bile başvursa bile başvurusu kabul olmaz böyle bi saçmalık olmaz olamaz! bu kadro için ne kadar mücadele edildi biliyorsun zaten hepi topu 200 kişi oldu gelsin bide onlar da girsin ne alâ olur mu öyle şey varsa bile öyle bise kimse sessiz kalmaz

 35. personel alımını

 36. bu işlerde tahmin yürütmek pek doğru olmayabilir ama bu alımları ekime doğru sarkıtıp kasım alımlarından sıfır çekme ihtimali olabilir hatta 2017 ilk atamasında bile sıfıra yakın çekebilirler.

 37. ne diyeyim arkadaşlar sıkıntı yani bende şaşırdım konuşurken, memur farketti sanırım dedi ki bir boşluğundan dolayı onlarda başvurdu dedi genel olarakta başka bölümlerde başvurdu dedi. eğer doğruysa sıkıntı büyük boş yere de böyle bir şey sallamaz sanırım görevli kişi. öyle bir şey varsa inşallah sadece türk dili ile kalır. baksanıza tarihçi arkadaş müze ye başvuruyorsa diğerleri de kütüphaneciliğe başvuru yapmışlardır. isterseniz sizde arayıp sorun bilgi alın paylaşın arkadaşlar netleşsin

 38. heralde bugün yarın sıralama ve mulakat tarihleri belli olur…meb binlerce öğretmeni mülakata soktu bile…umarım kütüphaneci atamaları bu alımdan sonra fazlasıyla artar herkeste işine bakar…kütüphaneler kapalı duruyor personel yetersizliğinden…yazık değil mi?…

 39. Of yahu her gun kultur ve turizm bakanligindaki giris cikis ziyaretci ilanini gormekten gina geldi harbiden Türk dili ne alaka size direkt haksizlik var

 40. türk dili ne alâka ya onlar nasıl basvurmus onu anlamadım heralde onaylanmamistir onların ki

 41. yok demediler bilgimiz yok dediler onun için. sanırım bir ayı daha bulacak bu iş.

 42. Emir ne zaman aciklanacagi hakkinda bir bilgi vermediler mi

 43. arkadaşlar bakanlığı aradım bakanlıktaki memur dedi ki; bu onaylanma ilk 600 girdiğinizi göstermiyor sadece başvuru şartlarınızın tuttuğunu gösteriyor dedi onaylananlar arasından ayrıca sıralama yapacaklarmış ve şu bilgiyi de aktardı başka bölümlerde kütüphanecilik için başvuru yapmış boşluk bulup memur türk dili böülümü de başvuru yaptı dedı.

 44. Arkadaşlar bende 697. Sıradayım branş sıralamasında ama belgelerim onaylanmış. Yani şimdi belgeleri onaylananlar ilk 600 ün içinde mi oluyor. Birde farkettiniz mi ilanda şu yazıyor “Atama yapılacak pozisyon sayısının üç katını geçmemek üzere, ilanda pozisyon unvanları itibariyle belirtilen sayıda aday belirlenir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. KPSS (B) puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılmayacaktır.”
  Yani ilk 600 ün içinde olanlar mı mülakata çağırılacak anlamadım ben. Son bir şey daha sormam lazım. Mesleki olarak nasıl hazırlanmayı düşünüyorsunuz. Ne okuyalım ne yapalım yeminle stres oldum ya

  • hadi artik ne zman aciklanacak cok uzadi..
   gecen hafta cumaya kadar demislerdi bugun herkes arasin evrak teslime sorsun biras sikistiralim..

 45. BBy oldugunu biliyorum da tarihcilerin oldugu bir platform bulamadim bilgi paylasmak istedim .

 46. Bence siz ilani okumamissiniz 🙂 muze arastirmaciligi icin basvurdum ben kutuphanecilik icin degil

 47. Kardes burası bby platformu bir an Kütüphaneciliği başvurdunuz sandım kusura bakmayin

 48. Yüksek puan çekmiş olabilirsiniz ama kusura bakmayin da kimse size Kütüphanecilik kadrosunu yedirtmez o kadar mezun varken hem de. Belli ki ilanı okumamissiniz. okusaydiniz sadece bby Kütüphanecilik vb. Mezunlarının basvuracagini görürdünüz

 49. Tarihle Kütüphaneciliğin ne alakası var. Kusura bakmayin da mülakata giremezsiniz. Boşuna okuduk biz

 50. Mülakat tarihleri hakkında bilgisi olan arkadaşlar var mı acaba?

 51. Arkadaslar benim bolum tarih siralamam 592 puan 80 belgelerim onaylanms cagrilirmiyim

 52. aynen aynen onlar da var doğru ya memurlar nette vardi baktim ona benzer bi mulakat olabilir bence bizde de özgüven kendini ifade etme vs ayni olur meslek ile ilgili direkt teorik bilgi yerine yine meslekle ilgili yorum gerektiren sorular sorulur

 53. alanı olmayan bolumlere mulakatlar yapıldı

 54. ama nasıl olacak ki onlarin ekimde olacak sanırım

 55. öğretmen adaylarına yapılan mulakat sorularına ulaşabilirseniz onların sorularına benzer bizim bolumle ilgili sorular gelir diye dusunuyorum

 56. Arkadaşlar genelde mülakatlarda kısa kısa sorular soruyorlar meslekle ilgili. Bazı konularda yorumunuzu da sorabilirler.Kendinizi tanıtırken özgüveninizi yüksek tutun. Açık ve net cevaplar vermeye çalışın. bazen ayrıntılı sorular da sorabiliyorlar hazırlıklı olmakta fayda var.

 57. Kpssye calisirken daha rahattim konular belliydi ne calisacagimiz biliyorduk simdi tam bir muamma mezun olali 6 yil olmus oturup ne calismam lazim hic bir fikrim yok.

 58. belki de daha açıklanmadığı içindir. açıkçası bende aynı durumdayım ve gerçekten merak ediyorum neye çalışmamız gerekiyo ne soruyolar kolay mı zor mu hiç bi fikrim yok. facebookta falan konuşuluyo mu acaba kullanmadığım için bilmiyorum. Mülakat listesi açıklansın bence burda fikir alışverişi yapalım olmaz mı

 59. Nur merhaba, aynı panik ve stres bende de var geceleri uyuyamıyorum resmen 🙁 anlaşılan arkadaşlar mülakat konusunda fikir alışverişi yapmak istemiyorlar ben de ilk defa mülakata gireceğim.. Tahmin ettiğim konular ise alanla olmakla birlikte güncel değerlendirme, değerlendirme kabiliyeti vb. isteyecekler

 60. merhaba arkadaşlar mülakat için mesleki olarak nasıl hazırlanmamız gerek. Fikir alışverişi yapsak. sizce ne gibi sorular sorarlar mesleki anlamda . bende mezun olalı 2 sene oluyor. açıkcası staj ve dönemsel projeler haricinde mesleki deneyimim yok. bilemedim ya beni bi panik sardı sanki

 61. Cem 2014 den 100 kişi kalmamıştır bence bir çoğu 2016 sınavına girdi 71-72 alanların,onlar 2016 ile başvuracaklar,bir de mezun olamayacak durumda olup ilk 600 de olanlar da vardır

 62. Sibel benim de onaylanmış baktım. çağırılacak anlamına gelmiyor ama 2016 sıralaması 500 olanlar kesin çağırılır 2014 den yüksek puan(73+) alıp kalan 100 kişi felan ancadır yani.

 63. Sibel benim 2014 puanım 78.7 ve belgelerimi 1 ağustosta yolladım. dün hemen baktığımda onaylanmıştı. Senin puanın kaç ?

 64. Cem benim başvurum onaylandı sıralamam 500 lerde ama öğrendiğim kadarıyla başvuruların onaylanması mülakata çağrılacağız anlamına gelmiyor şuan gelen evraklar kontrol edilip onay veriliyor daha sonra sıralama yapılacak ilk 600 çağrılacak

 65. Arkadaşlar merhaba, benimde başvurum hala onaylanmadı. sanırım sıra ile gidiyor. 400 deki arkadaşın onaylanmış benim bekliyor. Umarım yarın onaylanır..

 66. mehmet benim söyledğin gibi bir amacım yok ayrıca bozulacaksa milletin morali şimdi bozulsun iş işten geçince değil.
  Ayrıca benim memur olma hayalim bile yok kpss sıralaması 1093 olan kişiyim sadece biraz çaba gösterilsin merkezi atama kaldırılmasın derdim.
  Sizin gibilere papağanlık geliyor ama yorumlara göz gezdir alımın mülakatla olacağını da ilk ben söylemiştim. Neredeyse bir küfür etmedikleri kalmıştı ve kimse o zamanda kılını kıpırdatmadı. Milletin kafasıyla derdim olduğu doğru fakat karıştırmak üzere değil çalıştırmak üzere. Şimdi de kaldırılınca konuş ohhh ne güzel memleket.
  Neyse herkesin hakkında hayırlısı olsun inşallah hakeret etmeden cevap ver daha yazmak zorunda bırakma insanı.

 67. bby2011 haklı olabilirsin ilerde değişebilir bu kanun ama sürekli papağan gibi milletim moralini bozmana hakkın yok tekrar söylüyorum kaldırıldığını zaman konuş burda herkes düşüncesine açıklamakta özgürdür senin yapmak istediğin sadece mmilletin kafasını karıştırıp moral bozmak başka bir amacın yok 😀

 68. Arkadaşlar merhaba, kültür bakanlığı sisteminde başvurum onaylanan başvurular bölümünde görünüyor. Bu başvurumun onaylandığı ve mülakata çağrılacağım anlamına mı geliyor. Bana pek mantıklı gelmedi açıkcası, bir mülakat listesi hazırlamaları gerekir en azından

 69. Bahar evrakları ne zaman göndermiştin ve sıralaman kaçtı,benim hala onaylanmadı

 70. Başvurular Onaylandı arkadaşlar.

 71. Ali haydar aslında söylediğin mantıklı 2017 de mezun olacaklara sınav denk gelmediği için ellerindeki fırsatı değerlendirip bu sınava girmiştir çoğu bir de 3.sınıf derslerin hafifliğini varsayarsak iyi hazırlananlar muhakkak olmuştur.Umuyorum dediğiniz gibi olur 100-150 kişi olmasa da azımsanamayacak kadar kişi cardır,bu varsayımdan yola çıkarsak 70 puanı geçen tüm mezun meslektaşlarımız çağrılır mülakata tabi sonrası nasip kısmet,bir an önce açıklansa da mülakata hazırlansak

 72. merhabalar…sibel sen tahminimce ilk 600 e girersin…sonuçta üüçüncü sınıfta olupta en az 150 200 kişi branş sıralamasında ilk 600 e girmişlerdir… onlar mezun olacakları zamanı düşünerek çok çalıştılar…böylece senin önünden 150 200 kişi eksilir ne dersınnn

 73. arkadaşlar acaba kaç kişi başvurdu 600 olmuş mudur bir de mezun olmayan öğrencilerden ilk 600 de olanlar var mıdır

 74. arkadaşlar kültür ve turizm bakanlığını aradım. henüz herkesinki kontrol edilmedi. yavas yavas yapıyoruz sureklı kontrol edın dedıler. onay bekleyen müracaatlar için bilginiz olsun.

 75. Evet gercekten cok guzel anlamissin. 6 yildir atanmayi bekliyorum gecen sene 72 puan aldim ama yuksek puan alan kimseye orayi yazma burayi yazma demedim sadece kutladim helal olsun dedim. Kimseyi sozlesmeyi tercih edersen puanin yanacak gibi kendimce komplolar kurarak korkutmadim. Haktan bahsederken haksizlik yapanlara konustum ama sen ve senin gibiler gercekten cok guzel anlamis. 3 5 puan deil mesele yuksek puan alanalara atilan laflar. puanlar ve siralamalar belli oldugundan beri burdan laf etmeyen kalmadi. Hersey kader kısmet ben bu yola bu sene canimi koydum birakinda az yuksek puanimin sevincini yasayayim ama yok edilmeyen laf kalmadi. Allah herkesin hakkinda hayirlisini versin. Hakkimla emegimle aldigim 85 puani kimseye yedirmem. Daha da baska lafim yok sana.

 76. yok ben gayet iyi anladım yüksek puan aldın diye insanları gayet güzel biçimde aşağılamışsın bu kadrolar bizim hakkımız demişsin,bir tek sen çalışmadın sınava herkes çalıştı 3-5 puan ile kendinizi dev aynasında görüyorsunuz

 77. Bunda atanamazsak merkezi tercih ederiz. Benim anlatmak istedigimi sen cok baska anladin. Neyse..

 78. Canan 80 puanlı birisi ile 75 puanlı birisi arasında 300 kişiden fazla var branş sıralamasında ama mülakatta o 5 puanın hiç önemi yok matematik sormayacaklar ya da tarih bilgisi istemeyecekler,mesleki bilgiye bakacaklar bu yüzden yüksek puan alanlar kesin atanacak diye bir şey yok mülakatta ne olacağı belli olmaz

 79. Haktan hukuktan bahseden insanlarin yuksek puan alan insanlarin haklarina saygi duymamalari gercekten cok ilginc. Biz gecemizi gunduzumuze katip hem maddi hem manevi bir sürü zorluklarla aldik bu puanlari. Sozlesmeliye basvurdum istedigim yer olmazsa kadroluyada basvurucam cunku ben bunu hakettim gunde 14 saat ders calisip psikolojik savas verdim. Yedek listeden kadro bos kalmayip atama yapilir hala neyi savunuyosunuz. Hak ise sorun evet hakettim ikisinede basvurmayi, ilk üstünüze duseni yapip puaninizi alin sonra konusun yuksek puanlara ayricalik verilmemeli diye sacma bi dusunce sistemi olamaz. Benim puanimla hakettigim hak ile 600. Kisinin hakki bir olamaz. Haktan hukuktan bahsederken basariyada saygi duymaniz gerekir.

 80. Zaten burada neden bir şeyler söylendiğinde işine gelmeyenin hedefi oluyor anlamış değilim. Oysaki geleceğini düşünen meslektaşların merkezi alımın kaldırılmasını engellemek için ne yapabiliriz, nerelere yazabiliriz gibi çalışmalar yapması ya da yapmak istemesi gerekirdi.
  Neyse bir daha buraya da yazmayacağım, bizim meslekte gemisini kurtaran kaptan nasıl olsa kimsenin kimseye ihtiyacı yok.

 81. mehmet kardeş mevzu moral bozmak değil zaten 657 diye bir şey kalmadı işten çıkarılmanın önü açıldıktan sonra hele ki yetki müdürlere verilirse memurluk tamamen bitti demektir. Burada herkes bir yerlere atanmak istiyor. Kimse sözleşmeli 200 kişi içerisine girdik diye üzülmesin artık herkes sözleşmeli olacak zaten bu gerçeği kültür bakanlığında çalışan tanıdıklarınıza sorup teyit ettirin.

  Ayrıca kimse kimseye soracak değil ne zaman ne KONUŞACAĞINI. HERKES HADDİNİ BİLSİN.

  Sende yazdığıma cevap vermek zorunda değildin.

 82. yok yanlış anlaşılmasın ben de 600 lerde olduum ıcın acaba o nedenle mı dıye merak attım ama yarını bekleyelim bakalım.

 83. Berivan benim sıralamam 550 civarında ama hala onaylanmamış bu durumda mülakata çağrılmıyorum galiba doğru mu anladım

 84. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURULAR ONAYLANMIŞ KONTROL EDİN. İLK 600UN USTUNDE OLUP DA ONAYLANANA VAR MI ?

 85. bby2011 burda milletin moralini bozmaya gerek yok merkezi atama kalkınca o zaman konuşursun burda şuan buna hiç gerek yok iki üç sefer tekrar etmenin mantığı yok.

 86. Zaten artık merkezi atamayı kaldırmayı planlıyorlar o zaman zaten kpss puanı bir kere kullanılmış olur herkes sözleşmeli olacağı için 2017 ocakta herşey değişecekmiş.

 87. üniversite kütüphanecisi

  Zaten yasa degisirse kadrolu sozlesmeli falan hic bir ayrim kalmayacak ama on binlerce kisi sozlesmeliden kadroya gecerken sadece bizim bakanliktaki 200 kisie ozel birsey yapilabilir mi bilemiyorm sonucta mevzuat ortada hic kimsenin hakki yenmeden hallolmasi icin çözüm yedek liste.. bakanligimiz yeni ve sacma cozumler uretmeye kalkacagina topu topu 3 bin mezunu adam gibi kadro acarak yerlestirmeli..

  Bby mezunlarinin en buyuk hatasi zaten uc bes kadro icin birbirini yemek.. bu 200 kisilik alim olana kadar da kimse caba gostermedi.simdi paylasamiyorlar. Arkeologlar in cok buyuk emegi var bu alimda dernekleri ve hocalari bakanlihin kapisinda yatti resmen.. biz de maalesef sadece su anda tum kurumlar binlerce alim yaparken 200 alim icin birbirimizi yiyoruz. Su anda bari birlik olup bu kadar orgutcu memur atilirken yerine bizler girmek icin ugrasmaliyiz.

 88. boşuna yormayın kendinizi ADAM gibi hak hukuktan konuşacaksanız bunun adil olanı sözleşmeli atananın kadroluya başvurmamasıdır bu durum yüzünden kaç kişi işsiz kalıyor. kimse yüksek puan aldı diye ayrıcalık verilmemeli. hem merak etmeyin memurluk yasasını da köklü değiştirecekler o zaman bu konuya da eğilirler.

 89. üniversite kütüphanecisi

  Dogru diyosun analiz.. senin paylastigin sey Yillardir uygulanan birsey.. sozlesmeli atanan in puanini yakacak birseyi zaten bakanlik yapamaz saniyorum cunku bu bakanligin koydugu birsey degil ki bencenbu da haksizlik olur cunku kimi arkadas mesela 78 le sozlesmeli atanicak puani yanacak bir digeri 75 le kadrolu gidecek.. ha diyeceksiniz ki onzaman sozlesmeliye hic basvurmasin ama bu seferde hic atanamama ihtimali var malum 2014 un 4 atamasinin ikisinde hic alim yapmadi bakanlik gene yapmayacagi ne malum… bunun icin tek cozum yedek liste.. yukseknpuani olup kadroya gececek olan in yerine hemen yenisi alinir. KI BU BENIM FIKRIM DEGIL YILLARDIR UYGULANAN BIR SEY..

  Bu arada bazilari isine geliyor diye yorum yapmasin ben gidip belgelerimi teslim edemedim basvurum yok yani

 90. Kötü niyetin karşısında konuşacak birileri her zaman bulunur. Bugün ben, yarın bir başkası.

  Puanı yüksek olan arkadaşların sözleşmeli kadrolara başvuru yapmasını engellemek dışında hiçbir amacı olmayan, doğruluğu hakkında en ufak bir belge / kanıt sunulamayan kötü niyetli bir bilgi paylaşımı var ortada.

  Zaten yorumlamak çok kolay:

  – Benim yaptığım yorumun ve link de paylaşarak paylaştığım bilginin kimseye bir zararı var mı? Art niyet olma ihtimali var mı? Yok.

  – Sözleşmeli kadro için BAŞVURU YAPANLARIN puanının yanacağını, hiçbir kanıt göstermeden iddia edenin bir art niyeti olabilir mi? Evet. İnsanların bu kadrolara başvuru yapmasını engellemeye çalışıyor olabilir. Öyledir demiyorum. İhtimal dahilindedir.

  Belgeye dayanmayan hiçbir dedikodu için geleceğinizi etkileyecek kararlar vermeden yolunuza devam edin.

  Tabii ki @üniversite kütüphanecisi’nin dile getirdiği yedek liste fikri çok önemlidir ve bunun için çaba harcanmalıdır ama MEVCUT MEVZUAT hükümlerince böyle bir durum söz konusu dahi değildir.

  BBY mezunları uyanıktır. Görüyoruz ki bazıları biraz fazla uyanık olduğunu sanıyor.

  Sevgilerimle.

 91. üniversite kütüphanecisi

  Arkadaslar bu mevzuyu gereksiz yere uzatiyorsunuz. On yillardir uygulanan bir prosedur bu. 657 sayili kanunun 4b kapsaminda sozlesmeli olarak yerlesen kisiler daha sonra merkezi atamayla 4a ya yani kadroya gecebilir. Senelerdir yapiliyordu da simdi mi haksizlik..

  Sanmayin ki destekliyorum. Sadece bu sorunun cozumu basit diyorum yillardir oldugu gibi mulakattan sonra bir yedek liste cikarilir (her kurum boyle yapar yani bnm fikrim degil olmasi gereken bu) sozlesmelilerden 10 kisinkadrolu mu atandi yerine hemen yedek listeden alim devam eder yani kadro boşa cikmaz.
  Yok senin puanin iui sen basvurma yok senin puanin soyle sen sozlesmeli git falan diye birbirimizle ugrasacagimiza bakanlikla ugrasalik ki tum kurumlarin binlerce alim yaptigi su zamanda bizi 200 sozlesmeliyle kandirip kadrolu alimi sifira dusurmelerine zemin hazorlamasinlar
  Tapunun alim yapacagi soyleniyor dua edelim arsiv memuru da olsun iclerinde.. VE NABI AVCI MEB BAKANI IKRN YUZBINLERCE OGRETMEN ATADI. HAZIR ELIMIZDEYKEN BASKI YAPALIM DAHA COK ALIM ICIN.. BIRAKIN BU SOZLESMELI KADROLU TARTISMASINI DAHA MULAKAT BILE OLMADI.. SIZIN ENDISENIZ BIR YEDEK LISTE ILE HALLOUR. BIRBIRIMIZI KIRMAYALIM TEKRAR SOYLUYORUM DAHA COK ALIM ICIN UGRASALIM SU AN ONKADAR MEMUR ATILIRKEN TAM SIRASI

 92. doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama memurlukta zaten duymuşunuzdur bazı şeyler değişecek ve böyle biseyin gelme ihtimali de var

 93. Sinan isimli kullanıcının yorumu (güya bilgi paylaşımı) ile ilgili lütfen cevap yazmayınız. Soru sormayınız. Hayatımda duyduğum en saçma yalan bu olsa gerek.

  Lütfen ciddiye almayın.

  Sözleşmeli kadrolar için (mevcut mevzuat çerçevesinde) bırakın başvuruda bulunmayı, atanmak dahi puanın tekrar kullanılamamasına sebebiyet vermez.

  http://www.mymemur.com.tr/sozlesmeli-personel-ayni-sinav-puani-ile-yeniden-tercih-yapabilir-mi-79733h.htm

  • Sözleşmeli öğretmenlik önümüzde çok bariz bi örnek artık eski düzen 657 ye göre konuşmamak gerekir.Beni karalamak yalancilikla itham etmek yerine biraz daha bekleyip görmek etik davranış olurdu.

 94. Sinan bu kesin bilgi mi eğer öyleyse elimizden geldiği kadar sosyal platformlarda paylaşalım insanların haberi olsun sonra mağduriyet yaşamasın kimse

 95. Arkadaslar bugün bakanligi aradım ve öğrendim ki sözleşmeli başvuru yapan merkezi atamada atanamayacak.Yani 2016 kpss puanı silinecektir.

 96. bende merak ediyorum Leyla hiç bi bilgim yok mülakat hakkında hayatımda hiç girmedim çünkü

  • arkadaslar herhangi bir gelisme var mi ne zaman aciklanacak mulakat listesi???

 97. Arkdaşlar merhaba, mülakata katılabileceğini düşünen yada uman arkadaşlar mülakat için hazırlanıyormusunuz? Bana da fikir verirmisiniz hakim olmamakz gereken konular ne acaba tahmini bilgisi fikri olanlar yardımcı olursa çok sevinirim 🙂

 98. arkadaşlar daha nereye atanacağınızı bilmiyorsunuz kültür bakanlığı halk kütüphanelerine atama yapar ve taşra olabilir özellikle anadoludaki illerde ilçelere gönderebilirler bunları bilin lütfen sonra atanıp aa ben nereye düştüm diyip istifa etmeyin

 99. Arkadaşlar 2017 yılından itibaren merkezi alım yapılmayacağı ve bütün alımların mülakatla sözleşmeli olacağı yönünde duyumlar var bilgisi olan var mı?

 100. bakanlık bu sözleşmeli alım sonrası inşallah normal merkezi alımlarına devam eder

 101. Üniversite kutuphaneleri kendi kadr acar kendi alir halk kutuphaneleri bakanliga baglidir Yani bu 200 kisi halk kutuphanelerine gidecek

 102. benimki de öyle @mhmt üniversite kütüphanelerine değil halk kütüphanelerine alim yapilacak @bilgi

 103. Merhaba arkadaşlar. 200 kütüphaneci alımı halk kütüphaneleri mi yoksa üniversite kütüphanelerine mi yapılacak bilgisi olan var mı? Şimdiden teşekkürler..

 104. Arkadaşlar iyi akşamlar sözleşmeli alım için başvurum hala elektronik ortamda onaylanmadı. 28 temmuzda belgelerimi göndermiştim ve hala onay bekliyorum. Kargo da ulaştığına dair bilgi de geldi. Aynı durumda olan var mı

 105. sibel, dediğin gibi bakanlık önlem alacakmı kimse bilmiyor ve çoğunluğun en büyük endişesi bu önlemlerin alınmama olasılığı, bu olasılık bazı kesimlerde şimdiden hakim durumda

 106. arkadaşlar biraz gündemi takip edin artık devlet memurluğun cazibesini değiştiriyor 657 bile değişecek ve artık herkes aynı kefeye konulacak bunun adı da kamu çalışanı olacak,ileride ne olacağı belli değil mesela öğretmenlere bir dizi önlem alındı bunu diğer memurluklara da uygulayacaklar.Atanırım sonra başka yere geçerim falan diye düşünmeyin bunlar için önlemler alınacaktır sonuçta sözleşmeli de olsan devlet sana istihdam alanı yaratmış ve işe başlamışsın 2 ay sonra ben kadrolu alıma geçeceğim dediğinde istifanı kabul etmezlerse ne yapacaksın,bu konuda kimse size net bilgi veremez de zaten bakanlık zaten önlemini alacaktır bu gibi durumların oluşmaması için

 107. bende duydum öyle bi söylenti de fakat hiç bi bilgim yok

 108. yuksek puanlılar sözleşmeliye basvurup, ayrıyeten sonraki alımlarda normal merkezi kadrolara yerleşir diyorsunuz. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi mümkünmü? sözleşmelilere böyle bir şans gerçekten veriliyormu? kesin ve net bilgisi olan varmı?

 109. anladım teşekkür ederim ela. umarım arşivci de alınır da çoğu kişi atanır inşAllah

 110. Tapu 1500 alım yapacakmış. Umarım arşiv memuru da alır da bu yıl atamalarda çoğu meslektaşım atanır. 2014 sınavı ile olan alımlar gibi madur olmaz kimse inşallah.

 111. Kurumu şifre alamama yüzünden aramıştım. Sordum: İlk 600 kişi çağırılacak dediler Dewey.

 112. sizce mülakata çağrılma nasıl olur 3 katı yani 600 kişi mi çağrılır?

 113. metropol kentlerin dışında yerleşmeyi kabul etmeyen bir meslek grubu var. Tanıdım çoğu meslektaşım İstanbul dışında çalışmaktansa özelde çalışmayı tercih ediyor. Ve bu alanın önü hergün açılıyor bir de bu açıdan bakın

 114. Berivanin dedigi gibi insanlar iki sene merkezi alimla atanmayi beklemeden once sozlesmeli atanmayi isteyecek. Çünkü ilk 100. Olmasina ragmen ikinci atamada dahi atanmalarinin garantilsi olmayacak.bu durumda kimse aman ben en az bir yil issiz gezeyim sozlesmeliye basvurmayim merkeziyi bekleyeyim demesini bekleyemeyiz.

  Kiesas sorun bakanligin en son 2014 un 4. Atamasinda yaptigi gibi nasilsa 200 sozlesmeli aliyoruz diye merkezide sifir çekmesi cok buyuk ihtimal

 115. maalesef öyle olacak şimdi girip merkezi alımlarda da tercih yapacak kiş sayısı azımsanamayacak kadar çok olacaktır 30-40 kişilik kadroyu işgal edebilir bu kişiler

  keşke başvurmamış olsalar da bizlere sıra gelse 80 üstü alanlar zaten kasımda istedikleri yerlere atanabiliyor

 116. PUANLAR 70 E DÜŞMEZ ASLA. YİNE 76 77DE KALIR. ÇÜNKÜ 72.93027 İLE 608. SIRADAYIM. TOPLAMDA 300 KISI BILE ALINMIYOR MERKEZİ ALIMLARDA. PUANLAER BU SENE DE EN FAZLA 76 YA DÜŞER.

 117. osman 200 kişi sözleşmeli olarak girseler dahi merkezi alımda tekrar tercih yapacaklar ne yazık kı. ınsallah cok yuksek puanlılar basvurmamıstır sozlemeli alıma.

 118. her halikarda 200 kişi atanmış olacak bu puanları baya bi düşürür ve 4 tane merkezi atamada var geçen seneye oranla bu sene puanlar 70 ,2e kadar düşecektir

 119. 2014 te 73.96 ile 232. Idim 2016 ile 79.66 ile 116.yim … aylardir bildigim sey aslinda sinav kolaydi dogal olarak puanlar iyi ama siralamalar kötü

 120. osman aramızda 7 puan var ve 450 kişi oynamış galiba 70-75 arasında çok fazla yığılma oldu,puanı yüksek olanlar sözleşmeli de atanıp tekrar kasımda başvurmaz umarım olan bize olacak yoksa kadroları yakmaktan başka bir şey olmayacak böyle yapılırsa

 121. puan 80,33465 sıralama 88

 122. arkadaşlar branş bazında sıralamalar açıklandı

 123. benim 73 küsürlü puanım var sıralama 532 çok düşük gelmiş,kültür bakanlığına çağrılma ihtimalim yok sanırım 2014 de bu puana daha iyi sıralama vardı

Göster
Gizle