Kitaplar evinize konuk oluyor.

T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KİTAPLAR EVİNİZE KONUK OLUYOR
Eve Bağımlı Hasta, Yaşlı, Engelliler İçin Halk Kütüphanelerinden Eve Teslim Kitap Projesi
Kitaplar Evinize Konuk Oluyor

Tanım:

Halk kütüphanelerinin hizmetlerinden yararlanamayan, hayatlarını eve bağımlı olarak devam ettirmek durumunda olan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı kütüphane hizmetlerinden yararlandırmak.

Toplumun her üyesine eşit hizmet sunmak halk kütüphanelerinin başlıca amacıdır. Bu amaç doğrultusunda, halk kütüphanelerinin çeşitli fiziksel engelleri olan ve yerleşik kütüphaneyi doğrudan kullanamayan okuyuculara da hizmet vermesi gerekmektedir.

Bu hizmet, konuşan kitaplık bölümleri, geçici koleksiyon ve gezici kütüphane ile yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Ancak, ülkemizde hiçbir şekilde kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan, hayatlarını eve bağımlı olarak devam ettirmek durumunda olan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız bulunmaktadır.

Amaç

Hasta, yaşlı ve engelli olup eve bağımlı hayat sürdüren vatandaşlara, kütüphane hizmeti götürmek,
Kişilere sosyal katılım ve fırsat eşitliği imkanı sağlamak,
Kamu hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
Bilgi ve kültürlerini, yaratıcı yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak,
Okuma alışkanlığını geliştirmek
Ödünç kitap almak isteyen eve bağımlı okuyucumuz, http://sakaryakutup.gov.tr (şu an bu adres kullanılıyor: http://kutuphane54.blogspot.com/ ) Sakarya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğümüz’e ait web sitemizden erişebilecekleri derme kataloğumuzdan erişebildikleri kitapları telefon (277 36 69) veya kütüphanemizin kutuphane54@kultur.gov.tr email adresiyle kendisi ya da bir yakını aracılığıyla kütüphaneye bildirecektir.
Kitap kütüphaneye gelen PTT görevlisine poşet içerisinde verilerek en kısa zamanda okuyucuya ulaştırılacaktır.
Kitap, kütüphaneye PTT aracılığıyla iade edilecektir.
Okuyucuların istediği kitap kütüphanede mevcut değilse, söz konusu kitap diğer kütüphanelerden ödünç alınarak, yerel imkanlarla sağlanacaktır.
Bu hizmet verilirken ödünç verme ile ilgili mevcut yönetmelik ve genelgeler uygulanacaktır.

Beklenen Sonuçlar:
Hedef kitlenin kamu hizmetlerinden eşit derecede yararlanmaları yolunda imkan sağlamak,
Hedef kitlenin bilgi ve kültürlerini, yaratıcı yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak
Hedef kitlenin okuma alışkanlığının arttırılması
Kütüphanelerin toplumsal hayata daha fazla dahil olmalarını sağlamak

Kaynak: 30/01/2009 tarihinde http://kutuphane54.blogspot.com/2009/01/eve-teslim-kitap.html adresinden erişilmiştir.

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP