Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı İş İlanı-Son Başvuru-28 Kasım 2017

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için (22) ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ihtiyacı için (200) olmak üzere toplam açıktan (222) devlet memuru alınacaktır.

BBY ALANINA AÇILAN KADRO DETAYI

SINIFUNV.DRC.İLSAYIKPSSNİTELİKÖĞR.CNSYT
GİHSMemur9ANKARA22016-KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak LİSANSE/K

FAALİYET TAKVİMİ

S.

NU.

FAALİYETTARİH
1.BAŞVURULARIN İNTERNET ORTAMINDA ALINMASI07-28 KASIM 2017
2.BAŞVURU SONUÇLARININ VE KONTENJANA GİREN

ADAYLARIN YAYINLANMASI

(İNTERNETTEN)

11 ARALIK 2017
3.UYGULAMALI MÜLAKAT SINAVI02-12 OCAK 2018
4.BAŞARI SIRASININ ONAYI VE DUYURULMASIONAYA MÜTEAKİP
5.SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASIONAYA MÜTEAKİP

DUYURULACAKTIR

6.KAYIT KABULONAYA MÜTEAKİP

DUYURULACAKTIR

BAŞVURU VE SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER:

a. Başvurular, 07 KASIM 2017 tarihinde başlayarak, 28 KASIM 2017 tarihinde saat:17.00’da sona erecek şekilde, sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapacaklardır. Sınavlara Tablo-1 ve Tablo-2’de belirtilen kadro miktarlarının 10 katı aday çağrılacaktır.

BAŞVURU ADRESİ İÇİN TIKLAYINIZ

b. Başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tabi tutulacak adayların isim listesi, sınav günleri ve saatleri, 11 ARALIK 2017 tarihinde www.jandarma.gov.trinternet adresinden, tebliğ niteliğinde duyurulacaktır. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

c. Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat Tarihleri ve Yeri 02-12 OCAK 2018 tarihleri arasında, internette açıklanan tarih ve saatlerde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (Beytepe/ANKARA) (Konya Yolu Gölbaşı İstikametine Devam Edilerek İncek Ahlatlıbel Yol Ayrımından Dönülecektir.) yapılacaktır.

ç. Yanlış/gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan, mülakat öncesinde yapılan belge kontrolünde, ilan edilen şartları taşımadığı tespit edilen veya vazgeçen/katılmayan adaylar nedeniyle ihtiyacın karşılanamaması durumunda, gerek duyulması halinde, en yüksek puanı alanlardan başlayarak sıralanan adaylar, sırayla telefon ile çağrılabilecek, adaylar belirlenen ve kendilerine bildirilecek tarihlerde sınava alınabileceklerdir. İnternette yayımlanan sıralarına göre çağrılması muhtemel olan adayların, internette bildirdikleri telefon numaralarından arandıklarında kendilerine ulaşılabilmesi önemli olup, adaylar bu konuda gerekli tedbirleri alacaklardır.

UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKAT SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR:

a. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakatlar 02-12 OCAK 2018 tarihlerinde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (Beytepe/ANKARA) adresinde saat 08.30’da başlayacaktır. Adaylar, kimlik ve başvuru belgelerinin kontrollerinin yapılıp, sınav yerlerine alınabilmeleri için bildirilen tarih ve sınav merkezinde en geç saat 08.00’da hazır bulunacaktır. Başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tabi tutulacak adayların isim listesi ve sınav günleri en geç 11 ARALIK 2017 tarihinde www.jandarma.gov.trinternet adresinden tebliğ niteliğinde duyurulacak ve ayrıca yazı, posta, telefon v.b. herhangi başka bir usulde bildirilmeyecektir. Adayların, kendileri için belirlenen tarihler/saatler dışında uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakata tabi tutulmaları mümkün değildir.

b. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı, idarece tespit edilecek olan unvanlarda yapılacaktır.

UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKATA GELİRKEN GETİRİLECEK BELGE ve MALZEMELER:

Başvurusu kabul edilen ve kontenjana giren adaylar, uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakata gelirken, aşağıda belirtilen belgeleri, yarım kapak karton dosya içinde, diploma en altta olacak şekilde sıra ile takarak internette belirtilen açıklamaya göre tanzim ederek getireceklerdir:

a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (öğrenim durumları, unvanların karşısında belirtilen okulların bölümleri ile aynı olacaktır, denk olanlar (bölüm isminin değişmesi v.b.) veya yurt dışında öğrenim görenler için, Yüksek Öğretim Kurulundan alınmış denklik belgesi eklenecektir).

b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi, aslı adayların yanında bulunacaktır.

c. İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiş olan 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı.

ç. Tablo-1 ve Tablo-2’de müracaat edeceği unvana ait personelde aranan nitelikler ile ilgili belgelerin noterden onaylı suretleri (Örneğin; Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık, Kalorifercilik Alanında Ustalık/Kalfalık Belgesi vb.),

d. Son üç ay içinde çekilmiş (12) adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmeyecek).

e. Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi.

f. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı, (E-Devlet çıktısı kabul edilmeyecek)

g. İkametgah Belgesi (nüfus müdürlüklerinden alınacak).

ğ. Şehit, malül ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge. (SGK’dan şehit ve vazife malulü alındığına dair yazı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen şehit ve vazife malulü yakını olduğunu gösterir kimlik kartının aslı veya fotokopisi).

h. YDS puanı istenilen branşlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde alınmış YDS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (ÖSYM Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait belgeler getirilecektir.)

ı. Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde, diploma fotokopisi en altta olacak şekilde sıralayıp takarak getireceklerdir. (Belgeler delinerek, yarım kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek şekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır.)

i. Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri malzemeler; yumuşak uçlu kurşun kalem, siyah tükenmez kalem veya dolma kalem, silgi ve kalemtıraş,

j. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletişim aracı, fotoğraf makinesi vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır. Adayların belirtilen bu malzemeleri sınava gelirken getirmemeleri uygun olacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

a. Adaylar, başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. İnternet ortamında başvuru yapmadan önce açıktan devlet memur alımına ilişkin yukarıda belirtilen hususları titizlikle okumanız, başvurunuzun daha kolay yapılması ve ilerde mağdur olmamanız için faydalı olacaktır.

c. Başvuru sırasında, internete girilen her türlü bilgi (KPSS tarihi, KPSS puan türü ve puanı,YDS puanı, okullar, bölüm, mezuniyet, askerlik durumu v.b.) mülakat öncesinde kontrol edilecektir. Yanlış/eksik bilgi verenlerin başvuruları sonlandırılacak, düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır. Bu kişiler için, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununun, düzeltilmiş 525 sayılı Bilişim Suçlarını kapsayan 5 nci fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı haklarında yasal işlem başlatılacak, ilan edilen şartları taşımadığı hangi aşamada tespit edilirse edilsin, adayların başvuru/alım/atama işlemi iptal edilecektir.

ç. Değerlendirme, seçme sınavlarından ve KPSS’den alınan notlardan elde edilen başarı puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanarak kontenjan kadar asıl ve asıl listenin bir katı kadar yedek aday belirlenecektir. Geriye kalan adaylar kendi başarı puanlarına göre ‘kontenjana giremedi’ veya ‘başarısız’ olarak onaylatılıp (www.jandarma.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Yeterli puanı aldığı halde kontenjana giremeyen adaylar başarısız sayılacaktır. Ayrıca adaylara yazılı olarak tebligat yapılmayacak ve başarılı olsun olmasın hiçbir adayın başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

d. Devlet memur temin faaliyet takvimi, kontenjan miktarı, başvuru ve sınav tarihleri ile yeri gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir. Başvuru sonuçları veya sınav sonuçlarının açıklanması gecikse bile lütfen internetten takip ediniz.

e. İşlemleri sonuçlanan adayların adresine, göreve başlama tebligatı yapılacaktır.

Hakkında: BBY Haber

13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

14 Son Yorumlar

 1. TERCİH EDECEĞİ ÜNVAN YERİNE NE YAZDINIZ ARKADAŞLAR MEMUR (1) MEMUR (2) DİYE DEVAM EDİYOR BEN MEMUR (1) İŞARETLEDİM DOĞRUMUDUR ACABA ?
  0  0
  • kılavuzda belirtiliyor memur (2) olmalı, arayıp düzeltmek için bilgi alın isterseniz.
   0   0
 2. Başvuru için Kpss2016 puanı istiyor ondan aktif değil çünkü bizim bölümde 2 yılda bir sınav oluyor.Başvurunuz başarılı dediğinde bir problem olmaması lazım
  0  0
 3. Sistem düzeldi mi arkadaşlar
  0  0
 4. 77,60. umudum yok ama. başvurdum
  0  0
  • @oguz hocam başvurumda kpss tarihini 20162 yazmışım sıkıntı olur mu çıktıda fark ettim. Diğer bilgiler doğru.
   0   0
 5. Ve kimler kaç puanla başvuru yapacak burdan yazabilir mi?
  0  0
 6. Bende de aynısı oldu aradım sürekli meşgul
  0  0
 7. Başvuru kısmında Kpss puan türü sekmesi açılmıyor nedense. Denemek için kaydet dedim, kabul etti başvuruyu. Şu anda puan 0 gözüküyor. Explorer (edge) ve operada denedim, ikisi de bu durumda. Bu durumu yaşayan başkası var mıdır?
  0  0
  • evet aynı sorunu yaşıyorum suan puanm 0 görünüyor 🙂
   0   0
  • Hayda, güme gitmesek bari. Düzeltme durumu olur inşallah. Ya da kendileri bakıp mı çağıracaklar acaba?
   0   0
Göster
Gizle