Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden emekliye ayrılan değerli hocamız Prof. Dr. Nazan Özenç Uçak için bir armağan kitabın hazırlanacağı açıklandı. “Bilgi Araştırmaları” başlıklı bilimsel kitabın içeriği ile ilgili duyuru yapıldı, söz konusu bilgilendirme aşağıdaki gibidir.Continue Reading

Halen etkin olarak eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Başkanları/Temsilcileri 9 Haziran 2017 Cuma günü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün ev sahipliğinde toplanmışlardır. Toplantıda Türkiye’de BBY eğitiminin ortak sorunları, değişme eğilimleri, Bölümlerarası iletişim ve işbirliği olanaklarının artırılması, tüm Bölümler tarafından ortak tavır alınması gereken konular ve durumlar,Continue Reading

Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgi Araştırmaları Anabilim Dalı bünyesinde yürütülmekte olan Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilgi düzenleme, bilgi yönetimi, bilgi sistemleri tasarımı ve bilginin birey, toplum ve kurumlar üzerindeki etkileri konularında uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Programın eğitim dili Türkçe’dir. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler tezsiz yüksek lisansContinue Reading

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından 12-16 Haziran 2017 tarihlerinde 5 günlük bir eğitim semineri düzenlenecektir. “BBY Yaz Semineri 2017” adıyla üçüncüsü gerçekleştirilecek olan seminerin temel amacı meslektaşlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır. Seminere ilişkin açıklamalar, seminer programı ve ders içerikleri aşağıda yer almaktadır.Continue Reading