Erzurum’da, 54. Kütüphane Haftası dolayısıyla at arabası ve eşekten yapılan gezici kütüphaneler aracılığıyla vatandaşların kitap okuması sağlandı. Erzurum’da, geçmişteki uygulamanın yaşatılması ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla at arabası ve eşeklerle oluşturulan gezici kütüphaneler aracılığıyla vatandaşların kitap okuması sağlandı.Continue Reading

Adıyaman İl Halk Kütüphanesi Müdürü Filiz Karabulut, çocuklara okuma alışkanlığı edindirme ve farklı kitaplarla buluşmalarını sağlamak amacıyla köy köy gezen gezici kütüphane hakkında İLKHA’ya bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilere kitap okumayı sevdirmek amacıyla köylere gittiklerini belirten Karabulut, çocukların gelişimi için okul idarecileri ve öğretmenlerle birlikte çalışma yürüttüklerini söyledi.Continue Reading

Adаnа Büyükşеhir Bеlеdiyеsi Kültür vе Sоsyаl İşlеr Dаirе Bаşkаnlığı’nа bаğlı оlаrаk hizmеt vеrеn Gеzici Kütüphаnе оkullаrın tаtil оlmаsıylа birliktе Tоrоslаrın еtеklеrindе bulunаn yаylаlаrdа hizmеt vеrmеyе bаşlаdı. “Al-Oku-Gеtir” kаmpаnyаsı kаpsаmındа yаylа sаkinlеri Gеzici Kütüphаnе’dеn fаydаlаnmаk istеdiklеri zаmаn kitаplаrı büyükşеhir bеlеdiyеsi еkiplеri tаrаfındаn kеndilеrinе ulаştırılаcаk. Kitаp оkunduktаn sоnrа оkuyucu kitаbı tеkrаr Gеzici Kütüphаnе’yеContinue Reading