Bilgi Yönetimi

Yeni oluşturulacak Resmi Yazışma Yönetmeliği’nde Bilgi ve Belge Yönetiminin önemi

“Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” değiştirilmesi düşünülüyor; yönetmeliğin temel amacı, fiziksel veya güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan resmi yazışmalara  ilişkin kuralları belirlemek ve resmi bilgi, belge veya doküman alışverişinin hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

Devamı »

Tapu Arşiv Bilgi Sistemi (TARBİS)

Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı ve İstanbul TKBM bünyesinde bulunan büyük bir kısmı Osmanlıca ile yazılı arşiv belgelerinin en son teknoloji kullanılarak görüntülenmesi, sağlıklı bir fihrist yapısı oluşturulması, fihrist sistemi ile taranmış belgelerin ilişkilendirilerek arşiv bilgi ve belgelerine yetki verilmiş kişilerin güvenlik çerçevesinde kolayca ulaşmasının sağlanması, Tapu Arşiv Otomasyonu çerçevesinde, arşivdeki …

Devamı »

HP Büyük Verinin Gücünü Ortaya Çıkarıyor

HP, kurumların bilgi patlamasından yararlanmasına yardımcı olmak için tasarlanan yeni Bilgi Optimizasyonu Çözümleri portföyünü duyurdu. HP Bilgi Optimizasyonu Çözümleri kurumların operasyonel veriler, uygulama verileri ve sistem günlüklerinden de yararlanmasını sağlıyor. Hızla büyüyen bilgi hacmi ile veri çeşitliliği kurumların üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. HP’nin yaptırdığı bir araştırmaya göre, idari yöneticiler …

Devamı »

Artan bilgiler kütüphanelerde saklanamaz

Sakarya Üniversitesi (SÜ) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, her yıl üretilen bilginin bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığını ve bu çaptaki bilginin klasik kütüphanelerde saklanamayacağını söyledi. TBMM Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde …

Devamı »

Bilgi danışmanlığı

Güzel Atlar diyarı Kapadokya‘da, Ürgüp‘e tepeden bakan yerleşkede, bilgi ve belgeyi tartışıyoruz. Niğde ve Ankara Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar” sempozyumunda, sorgulayıcı ve çözümleyici yaklaşımlar sunuluyor. Dünün kütüphaneci kavramının bilgi ve belge yöneticilerine dönüştürüldüğü ortamda, acaba bu bilgi mabetlerinin adından başka değiştirilmesi gereken bir şeyler yok mu? …

Devamı »