Yaşamın temel dinamiklerinden değişim, var olanı reddetme yerine yeni tuğlalarla yükselen bir yapı gibi temeli sağlam kararlı bir yükselişi temsil etmelidir. Kütüphane ve bilgi hizmetlerinin temel taşlarından bilgiye erişim, araştırma ve öğrenme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Uygarlığın varlığı, merak, araştırma, öğrenme ve uygulama becerisi ile elde edilen bilginin üzerine yenilerininContinue Reading

YÖK TEZ YÖKAkademik Arama Sitesi TR Dizin İlahiyat Atıf Dizini TÜBİTAK ULAKBİM TBMM Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Ankara Milli Kütüphane Türkiye Makaleler Bibliyografyası Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi İzmir Milli Kütüphane Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Türk Patent Enstitüsü Türkiye İstatistik Kurumu Envanter GörmeContinue Reading