×

Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu-6-8 Ekim 2023

2023 yılı, çağdaş değerleri ve kazanımları ile Türk toplumunun hayatını her alanda değiştirerek, ileriye taşıyan ve akla-bilime dayalı bir uygarlık projesi olan Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüdür. Bir ülkenin ve toplumun tarihinde büyük bir zaman dilimi anlamına gelen yüz yıllık sürecin mesleğimiz açısından çeşitli boyutlarıyla ele alınıp değerlendirilmesi mesleki, toplumsal ve tarihsel bir sorumluluktur. Türk Kütüphaneciler Derneği, bu anlayış çerçevesinde planlanan sempozyum ile Türk kütüphaneciliğinin Cumhuriyet bağlamında çeşitli açılardan değerlendirilmesini hedeflemektedir.

Cumhuriyet’in 100. kuruluş yılı nedeniyle ve “CUMHURİYET KÜTÜPHANECİLİĞİ” temasıyla düzenlenen Sempozyumda Türk kütüphaneciliğini bilimsel ve mesleki boyutlarıyla Cumhuriyet bağlamında değerlendiren davetli konuşmalar ile hakem sürecinden geçmiş bildiri ve posterler yer alacaktır. Sempozyum adındaki “Türk kütüphaneciliği” kütüphanecilik, bilgi yönetimi, belge yönetimi, arşivcilik, bilgi bilim, dokümantasyon-enformasyon gibi kavramları ve alanları içeren anlamıyla düşünülmüştür. Sempozyum ile bu alanlar çerçevesinde Cumhuriyet Türkiye’sine ait yüz yıllık bir “kütüphanecilik fotoğrafı” çekilmeye çalışılacaktır.

Kayıt için tıklayınız.

Sempozyum Konuları

 • Tarihsel boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Cumhuriyet’in devraldığı kütüphanecilik mirası ve Cumhuriyet dönemi kütüphaneciliği ile ilgili tarihsel gelişmeler vb.)
 • Toplumsal (sosyal) boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Demokrasi, bilgi toplumu, dijital uçurum, bilgi-toplum ilişkileri, kütüphane-toplum ilişkileri, kütüphaneciliğin toplumsal temelleri, kütüphanelere ilişkin toplumsal algı, bilgi okuryazarlığı vb.)
 • Bilimsel ve kuramsal boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Kütüphanecilik/Bilgi yönetimi alanındaki akademik-bilimsel çalışmalar ve yayınlar, kuramsal değişmeler, gelişmeler ve sorunlar vb.)
 • Akademik eğitim boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Kütüphanecilik, arşivcilik, belge yönetimi eğitiminde değişmeler, gelişmeler, gereksinimler ve sorunlar vb.)
 • Kültürel boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Kültürel değişimin kütüphaneciliğe yansımaları, sözlü-yazılı-görsel kültür, kentleşme, kültür kuşakları, kütüphane kültürü, okuma kültürü, köy-kent kültürü ve kütüphanecilik vb.)
 • Ekonomik boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Ekonomik değişme ve gelişmelerin kütüphaneciliğe yansımaları, bilgi ekonomisi, kütüphanecilik ekonomisi, özlük hakları vb.)
 • Siyasal boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Kütüphanecilikte siyasal yaklaşımlar, düşünce özgürlüğü/sansür, insan hakları, siyaset-kütüphanecilik ilişkileri vb.)
 • Teknoloji boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Cumhuriyet Türkiye’sinde teknoloji alanı olarak kütüphanecilik, teknoloji-kütüphanecilik ilişkisi, kütüphanecilik teknolojileri, kütüphanecilik otomasyon sistemleri, internet, sosyal medya, yapay zekâ, nesnelerin interneti uygulamaları, çevrimiçi uygulamalar vb.)
 • Hukuksal boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Kütüphanecilik ile ilgili stratejiler, eylem planları, yasalar, yönetmelikler, yasal yetersizlikler ve sorunlar, düşünce özgürlüğü- sansür, bilgi politikaları, kütüphanecilik politikaları, kütüphanecilik etiği vb.)
 • Yönetimsel boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Sistem ve organizasyon yapıları ve sorunları, bilgi merkezlerinin yönetimi, ülke yönetiminde kütüphaneciliğe bakış ve yaklaşımlar, vb.)
 • Yapısal unsurlar ve hizmetler boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Kullanıcı, personel, bütçe, bina ve derme sorunları, teknik ve kullanıcı hizmetleri, yönetim hizmetleri, çevrimiçi hizmetler, halkla ilişkiler, hizmet politikaları, bilginin düzenlenmesi, projeler vb.)
 • Uluslararası işbirlikleri/ilişkiler boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Uluslararası projeler, işbirliği çabaları, IFLA ve diğer uluslararası mesleki kuruluşlar ile ilişkiler vb.)
 • Gelecek boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Gelecek yaklaşımları, gelecek stratejileri, sürdürülebilirlik, vb.)
 • Sivil toplum boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Mesleki örgütlenmeler, dernekler, sendikalar, özlük hakları mücadelesi, örgütlenme sorunları, mesleki dayanışma vb.)

Önemli Tarihler