×

IFLA’nın Avrupa Bölge Komitesi’ne Türkiye’den Ertuğrul Çimen seçildi @cimenertugrul

IFLA tarafından kurulmuş olan 6 ayrı coğrafi bölgesel komitelerden Avrupa Bölge Komitesi’nde MEF Üniversitesi Kütüphane Direktörü Ertuğrul Çimen 2021-2023 dönemi Türkiye temsilcisi olarak seçilmiştir.

IFLA bir süredir yeniden yapılanma çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda 2021 yılında ilk kez farklı coğrafi bölgelerin değişiklik gösteren ihtiyaçlarına cevap veren eylem planlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını desteklemek adına Bölgesel Komiteler (Regional Division
Committees) kurulmasına karar verilmiştir.  IFLA’nın yeni yönetim yapılarına göre, Asya-Okyanusya, Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Sahra Altı Afrika için yeni Bölgesel Bölüm Komiteleri oluşturulmuştur.

Bölge Komitelerinin, IFLA’nın genel stratejisine katkıda bulunmaları, IFLA’nın çalışmalarının görünürlüğünü ve sorumlu oldukları bölgedeki kütüphane savunuculuğunu artırmak için diğer ilgili komiteler ve gruplarla birlikte çalışması amaçlanmaktadır.

IFLA’nın yeni oluşturduğu bu komitelerden ülkemizin de dahil olduğu Avrupa Bölge Komitesi’nde MEF Üniversitesi Kütüphane Direktörü Ertuğrul Çimen 2021 – 2023 döneminde Türkiye’yi temsilen seçilmiştir. IFLA çalışmalarına 2013 yılında Kaynak Paylaşımı ve Doküman Sağlama Daimi Komitesi üyesi olarak katılan ve 2017 – 2019 döneminde ilgili komitenin İletişim Koordinatörü olarak görev yapan Ertuğrul Çimen 2019  yılından günümüze kadar ise Komite Sekreteri görevini yürütmektedir.

Ertuğrul Çimen’in ülkemizi en başarılı şekilde temsil edeceğine ve bu Komite’de Türkiye’den bir temsilci olmasının Türk kütüphaneciliğine olumlu yansımaları olacaktır.

IFLA’nın çalışmalarının bölgesel düzeyde güçlendirilmesine  ve ülkemizin bir kez daha uluslararası alanda görünürlüğüne katkı sağlayacak bu yeni görevinde kendisini tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını
dileriz.

Kaynak:

Filiz Ekingen Flores Mamondi
Boğaziçi Üniversitesi