Kalkınma Kütüphanesi web portalı açıldı

Bakanlığımız koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Kalkınma Ajansları, yerel potansiyelleri ortaya çıkarmak, işbirliği kültürünü geliştirmek ve yerel kabiliyetleri desteklemek üzere faaliyet gösteren bölgesel kalkınma kuruluşlarıdır. Birçok alanda faaliyetleri olan kalkınma ajanslarının önemli görevlerinden birisi de bölgelerinin kalkınmasıyla ilgili olarak plan ve programlar, sektörel analiz raporları, proje fizibilite raporları, etki analizleri ve daha birçok türdeki yayınları hazırlamaktır.

Kalkınma ajanslarının bilimsel bilgiye dayanarak, şeffaflık, tarafsızlık, güncellik, fikri mülkiyet haklarına saygı ilkelerine bağlı kalarak hazırlamış oldukları yayınlar, temel olarak bölgesel ve ulusal gelişmeye katkıda bulunma amacı taşımaktadır. Bu yayınlar özel sektör yatırımcılarına yol gösterici, merkezi ve yerel düzeyde kamunun politika yapma sürecini destekleyici dokümanlar olup araştırmacılar ve kamuoyu için başvuru kaynağıdır.

Bu kapsamda kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınmayla ilgili olarak kuruluşundan günümüze yaptığı ve yaptırdığı; plan, program, strateji, sektörel ve bölgesel analiz raporları vb. nitelikteki çalışmaların tek bir web platformu üzerinden araştırmacılar ve kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik olarak tasarlanan Kalkınma Kütüphanesi web portalı www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr adresinde kullanıma açılmıştır.

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP