Kütüphane Etkinlik Kılavuzu Çalıştayı, 30-31 Ekim 2019, Muş

 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliği ile 30-31 Ekim 2019 tarihlerinde Muş‘da bir çalıştay düzenleneceği açıklandı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle: “Halk kütüphanelerinde düzenlenen etkinlikler; kullanıcıların kütüphane ile olan bağını güçlendirmekte, potansiyel kullanıcılara ulaşmak için ise bir araç olarak değerlendirilmektedir. Özellikle okul öncesi ve okul çağı çocuklara yönelik faaliyetler; çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlayarak bilgi düzeylerini artırmaktadır. Etkinlerin, kütüphane kullanıcı sayısı, üye sayısı, ödünç alınan kitap ve kitap dışı materyal sayılarında artış sağladığı ve okuma kültürünün geliştirilmesinde katkısı olduğu gözlemlenmektedir.

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüz ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliği ile kütüphaneciler, ilgili kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, STK’lar ve konunun uzmanlarının katılımıyla, 30-31 Ekim 2019 tarihleri arasında, Muş İlinde, “Kütüphane Etkinlik Kılavuzu Çalıştayı” düzenlenecektir. Çalıştay sonuç raporunun elektronik ve basılı olarak kitaplaştırılması ile etkinlik düzenleme sürecinde izlenecek yol ve yöntemlere ilişkin etkinlik kılavuzunun hazırlanması planlanmaktadır.” denildi.

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP