500 Kütüphaneci alım süreciyle ilgili bilgilendirme-Ali Fuat KARTAL

TKD Başkanı Ali Fuat KARTAL 500 Kütüphaneci alımı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Kartal şu konulara değindi; “Bildiğiniz üzere bugün ülke olarak yaşadığımız sorunların belki de en önemlisi işsizlik sorunudur. Bu oran TÜİK verilerine göre üniversite mezunları arasında yüzde 13,1’e çıkmıştır. Bu ortamda Kültür ve Turizm Bakanlığına 500 kütüphaneci alınacak olması uzun süredir kamuda yeterince istihdam olmaması nedeniyle, işsiz olan meslektaşlarımız için adeta ilaç gibi olmuştur. Bu sürece katkı sunan başta Genel Müdürlükte görevli meslektaşlarımıza ve yetkililere meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum.

Ayrıca sosyal medya hesaplarında bıkmadan usanmadan kütüphanecilerin işsizlik sorununu gündemde tutup en temel insan haklarından olan “çalışma hakkını” dile getiren meslektaşlarımızın göstermiş olduğu dayanışmanın da altını çizmek istiyorum.

İşsiz meslektaşlarımızı bilgilendirmek adına bu konuda süreç ile ilgili öğrendiğim bilgileri paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı açıktan atama ile 500 kütüphaneci kadrosu ihdası yapmış. Kadronun Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca (eskiden Maliye Bakanlığına bağlıydı) onaylanması gerekiyor. Strateji ve Bütçe Başkanlığı; Devlet Personelden olumlu görüş aldığını ve onayın hızlı bir şekilde olacağını bugün ya da bayramdan hemen sonra tamamlanacağını söyledi.

Onay sürecinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı ilana çıkıp süreci kısa sürede tamamlayabilir. Bu süreç birazda bakanlığın performansına bağlı olacak. Meslektaşlarımın aşağıdaki linki incelemelerinde fayda görüyorum; çünkü sınav sürecinin aşağıdaki şekilde olması gerekiyor.” dedi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

…Kültür ve Turizm Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak mimar, mühendis, şehir plancısı, diğer teknik hizmet personeli, arkeolog, kütüphaneci, müze araştırmacısı, tekniker ve teknisyen unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubundan yetmiş ve üzeri puan alanlardan puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının üç katına kadar çağrılacak adaylar arasından, anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.

…Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az on beş gün önce Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmî internet sitelerinde ilan ederler. Sınav veya yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca teşkil edilecek komisyon sorumludur. Komisyon; ilgili kurum veya kuruluşun atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder. Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak sınavlar ile uygulama sınavlarında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi hariç, komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi adaylarda aranan öğrenim düzeyinden düşük olamaz. Söz konusu komisyonun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/18.5.715754.pdf

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

1 Yorum

 1. İsmail Karaca

  500 Kütüphaneci alımıyla ilgili bilgi alışverişi BBY FORUM SİTEMİZDE yapılmaktadır.

  Forum sitemizdeki konuya erişmek için tıklayınız.

  Forum sitemize üye olmadan anında konulara cevap yazabilirsiniz. Ancak üye olursanız konulara daha hızlı cevap verebilir ve yeni başlıklar açarak konulara gelen yorumlardan e-posta adresinize gelen bildirimler sayesinde haberdar olabilirsiniz.

  Konuya cevap göndermek için üst ya da alt kısımlardaki “Cevapla” butonuna tıklamanız gerekmektedir.

  Not: Bu konuya şimdiye kadar yapılan yorumlar forum sitemize taşınmış olup bilgi alışverişi forum üzerinden devam edecektir.