İngilizce soru zarflarını konusarakogren.com ile öğrenin.

Yabancı dil öğrenmek her nerde yaşarsak yaşayalım hayatımıza yenilikler katıp; farklı coğrafyaları öğrenmemize, araştırmamıza, daha iyi anlamamıza olanak sağlar. Dünya üzerindeki en yaygın dillerden biri de İngilizcedir. Eğitimcilerin de her zaman dediği gibi ne kadar erken yaşta öğrenilirse o kadar kalıcı olacaktır. Sonradan İngilizce öğrenemem demeyin. Günümüzde İngilizce öğrenmenin önemini daha iyi anlıyor, daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Mesela internet sitelerinde gezerken bir ülkeyle ilgili bilgi almak, alışveriş yapmak ve arama yaparken bile İngilizce kelimelerle karşılaşıyoruz. Günümüzde özellikle pratik olarak İngilizce öğrenmeye daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Birçok alternatif öğrenme yolları olduğunu internette görüyoruz. Kaynak anlamında da eskiye oranla hem daha uygun hem de çok çeşit bulunmaktadır. İngilizce öğrenme yöntemlerine değinecek olursak; dinleme, konuşma gibi yöntemlerden yararlanabilirsiniz. İngilizce de Türkçede olduğu gibi isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar ve zaman konularını iyi kavrarsak dilbilgisine uygun cümleler kurabiliriz. Örneğin; İngilizce soru zarfları olan why, when, where,how sıklıkla kullanılan soru zarflarıdır. Soru sıfatları ve zamirlerini ise cümlelerde what, who, whose kelimeleriyle kurabiliriz. Kalıp kelimeleri öğrenebiliriz. Nasıl kendi dilimizde kalıp cümleler var ise İngilizcedeki kalıp cümleleri öğrenirsek daha rahat anlayıp kavrayabiliriz.

İngilizce öğrenirken teorik yani sadece bilgi sahibi olmak yetmeyebilir. Neden mi? Bilgiyi pratikle birleştirmek gerekir. Bunun en güzel yolu da konuşarak öğrenmektir. İngilizce de önemli olan diğer dillerdeki gibi dilbilgisi, kelime bilgisi ve en önemlisi de kalıp kelimelerdir.  Örneğin; Türkçedeki tekil çoğul isimler İngilizcede singular plural nouns olarak adlandırılır. İngilizce öğrenirken tekil ve çoğul isimler zamanlara göre değişkenlik gösterdiği için her zamana göre farklı şekilde kullanmamız gerekebilir. Dilbilgisini iyi biliyorsak doğru cümleler yazabiliriz. Ama cümle yapılarını pekiştirmek için İngilizcede kalıplaşmış kelimeleri öğrenmek ve konuşma pratiği yapmaktır. Çünkü kendi dilimizde olduğu gibi İngilizceye has kalıp cümleler vardır. Bunları doğru kavrarsak konuşurken tek tek kelime düşünmek zorunda kalmadan rahatça İngilizce konuşabiliriz. Bu yüzden dil öğrenirken o dilin kendi kural ve yapılarını daha iyi öğrenebilmek için bolca konuşma pratiği yapılmalıdır. Çünkü kelime, dilbilgisi kuralları bilirsek sadece kâğıt üzerinde kalır.

Dilbilgisi kuralları öğrenirken en temel olan zamanlar üzerinde durulabilir. Kalıpları öğrenip hayatınızda uygulayabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse dilbilgisini iyi kavrarsak Past Tense de (geçmiş zaman) İngilizce soru zarflarının geçtiği bir cümle kurmak istiyorsak hem zamana göre hem de soru zarfını dikkate alarak cümle kurabiliriz. Dinleme ve sonrasında konuşma pratiğiyle İngilizce öğrenmeyi geliştirebiliriz. En yaygın dillerden biri olduğu ve hayatımızın her noktasında karşımıza çıktığı için öğrenmeye açık bir dildir.

Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!