Teknik Hizmetler Sınıfına yönelik yapılan toplantı tutanağı yayınlandı

27 Ocak 2016 tarihinde Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi’nde TKD Özlük Hakları Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Teknik hizmetler sınıfındaki gelişmelere dair toplantı tutanağı yayınlandı.

TKD ÖZLÜK HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI TUTANAĞI

Yer: Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi

Tarih: 27.01.2016

Gündem: Kütüphanecilerin “Teknik Bilimler Lisansiyeri” sayılmaları ve Teknik Hizmetler Sınıfı, (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin E Teknik Hizmetler bölümünün 1. sırasının “C” bendine alınması

Mevcut durumda kütüphanecilerin “C” bendine alınmasına dair izlenecek yolun üç ayaklı bir süreci gerektirdiği üzerinde anlaşıldı.

 • Hukuk ayağı,
 • YÖK’ten “Teknik Bilimler Lisansiyeri” görüşünün çıkartılabilmesi için üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinin desteği ile bir yazı yazılması ve TKD’nin bir üst yazı ile metni YÖK’e taşıması,
 • Siyaset ve sendika ayağı

Hukuk Ayağı

Öncelikle KESK’in daha önce, konu ile ilgili açmış olduğu davanın sonuçlanıp sonuçlanmadığı ya da gelinen noktada ne durumda olduğu soruşturulacak. Eğer dava devam ediyorsa ve müdahil olma şansı varsa bu yapılacak. Olumsuz sonuçlanmış ise, bireysel başvuru ile itiraz edilip edilemeyeceği öğrenilecek. Bu mümkün değilse; İdare Mahkeme’de bireysel dava açılması ve sonrasında Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması gerekliliği üzerine duruldu. Bunun için de, farklı illerde birden fazla bireysel dava açılması, dava masraflarının da TKD tarafından karşılanması önerisi kabul edildi.

YÖK Ayağı

YÖK’ün daha önceki kütüphanecilerin Teknik Bilimler Lisansiyeri olmadığına dair görüşünü etkileyebilmek amacıyla, üniversitelerin ilgili bölümleri ile iletişim halinde olarak, bölümlerde “Kütüphaneciler Neden Teknik Bilimler Lisansiyeri Sayılmalı?” başlıklı bir metin hazırlanması ve bu metnin TKD Genel Merkezi tarafından bölümlerden toplanması ve bir üst yazısı ile YÖK’e iletilmesinin daha uygun olacağı önerisi kabul edildi.

Siyaset ve Sendika Ayağı

Meslektaşlarımızın ayrı ayrı bağlı oldukları sendikaları aracılığıyla taleplerimizin ilgili birimlere ulaştırılması yönteminin denenmesi, ayrıca yine TKD aracılığıyla kulis faaliyetlerinin yapılabileceği, aynı şekilde taleplerimizin ilgili birimlere ulaştırılabileceği görüşü uygun görüldü. Bunun için dilekçeler hazırlanması, talebimizin açık bir şekilde izah edilmesi gerekliliği belirtildi.

Bunlara ek olarak, resmî prosedürlerin haricinde, ulaşılabilir durumda olan siyasîlere ve bürokratlara ulaşarak, konunun meclise ya da ilgili birimlere daha kısa yoldan taşınabilmesinin yolları da aranacak.

Mart ayında yetkili sendikaların yapacağı Kurum İdari Kurul toplantılarına sunulmak üzere bir imza metni hazırlanıp, meslektaşların imzasına sunulacak.

Bundan sonra yapılacak çalışmaların Türk Kütüphaneciler Derneği Özlük Hakları Çalışma Grubu bünyesinde yapılmasına karar verilmiştir.

Gelecek toplantının 10.02.2016 tarihinde yapılması kabul edildi. Toplantı yeri belirlendikten sonra meslektaşlar ile paylaşılacak.

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP

4 Son Yorumlar

 1. Avatar

  http://www.memurlar.net/haber/562929/

  Az bile imza atılmış. Öğretmenler bunuda alırlar kesinlikle..

 2. Avatar

  Memur sen ile bence daha fazla bastırılmalıdır. Hukuksal ve yök konusunda bir öneri veremem. Ama sendika olarak hükümete yakın sendika seçilmelidir. Ben kendi sendikam eğitim bir sen ile çok iletişime geçtim. Onların zaten bu konuda istekleri var. Diğer sendikalardanda destek görmek gerekli. Her destek kardır ve gereklidir.

 3. Avatar
  Mustafa YILMAZ

  25) TEKNİK KADRO 1 DERECE VERİLMESİ
  Ankara 4. İdare 2012/242 E. 2012/195 K.
  Davacı sendika tarafından, davalı Bakanlık bünyesinde Arşivci, Kitap Pata loğu unvanlarında görev yapan personelin 657 sayılı kanunun 36/A- 4 maddesi uyarınca ilave bir dereceden faydalandırılması amacıyla yapılan başvuru üzerine, Maliye bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğü’nden alınacak görüş doğrultusunda işlem yapılacağı yönünde tesis olunan 08.08.2011 tarih ve 165285 sayılı işlemin iptali istemli dava. Yürütmeyi durdurma red karar bekleniyor.

  Kültür Sanat Sen Kurumsal Davalar bölümünden alıntıdır. Son durumu ile ilgili bir bilgi bulamadım.

 4. Avatar
  Nuri KARATAŞ

  Tebrik ediyorum TKD özlük hakları grubunu bütün şartlar’da yanınızdayız. Başlamak en güzel basamaktır.