“ANKOS Akademi” çalışma grubu kuruldu

ANKOS Başkanı Sami ÇUKADAR, “ANKOS Akademi” adıyla yeni bir çalışma grubunun kurulduğunu açıkladı. Bundan 15 yıl önce, akademik kütüphanelerin elektronik kaynaklara daha uygun fiyatlarla erişimini sağlamak amacıyla kurulan ANKOS, aradan geçen sürede hızla büyüyerek akademik kütüphanelerin ve kütüphanecilerin her alanda “itici gücü” olmuştur. Yıllar içinde faaliyet alanını yalnızca konsorsiyum aktiviteleri ile sınırlamayan ANKOS, açık erişim, kaynak paylaşımı, elektronik kaynak yönetimi, personel değişimi gibi uygulamaları ve faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası alanda aktif bir sorumluluk üstlenmiştir.

Yürütülen tüm faaliyetlerin sonucu olarak ANKOS yalnızca ülkemizde akademik kütüphaneciliğin lider organizasyonu olmakla kalmamış uluslararası alanda da ölçeği, organizasyon yapısı ve en önemlisi sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesi ile rol modeli olmuştur.

ANKOS bundan sonra yeni bir alanda daha sorumluluk üstlenerek bilgi hizmetleri alanında çalışanların uygulamaya dayalı becerilerini arttırmak, mesleki uzmanlaşmayı ön plana çıkartmak ve en önemlisi yetkinliklerin hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.  Bu amacı gerçekleştirmek için ANKOS Yönetim Kurulu, “ANKOS Akademi” adıyla yeni bir çalışma grubu kurulmasına karar vermiştir. Bu grubun gerçekleştireceği sürekli eğitim programları sayesinde bilgi hizmetleri alanında çalışanların ulusal ve uluslararası rekabet ortamında bir adım öne çıkabilmelerine fırsat yaratılması hedeflenmektedir.

ANKOS Akademi tarafından 2015 yılı içerisinde Açık Erişim ve Elektronik Kaynakların Seçimi ve Değerlendirilmesi konularında eğitim verilmesi planlanmaktadır.

ANKOS Akademi tarafından verilecek eğitimlerle ilgili tarih, süre, içerik, teknolojik altyapı ve yöntem ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

Sami ÇUKADAR
ANKOS Başkanı

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP