BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com

Okul Kütüphanecileri Derneği

Bilgi ve Belge Yönetimi-Kütüphanecilik alanında şeffaflığı, paylaşımcılığı, katılımcılığı, dayanışmayı, işbirliğini ve ekip çalışmasını hedefleyen ve bireylerin düşünceleri ve uygulamalarıyla özne olduğu bir meslek örgütü olarak Okul Kütüphanecileri Derneği İstanbul’da kurulmuştur …

Devamı »