InCites Atıf Dizinine Bir Bakış

Akademik ölçümlerin, teşvik hesaplamalarının ve en önemlisi Doçent atamalarının en önemli argümanları içerisinde ‘Atıf Dizinleri’ yer almaktadır. Alanımızda ‘Web Of Science, Google Scholar, Scopus v.b.’ çeşitli atıf dizinleri kullanılmaktadır.

Yıllardır kullanılan ‘Web Of Science Atıf Dizininin’ bazı eksikliklerinin tamamlanması amacıyla, son yıllarda ‘InCites’ geliştirilmiştir. InCites ile, “özelleştirilmiş alıntı verileri, global ölçütler ve önde gelen araştırma kurumlarındaki çok boyutlu profillerle performansınız hakkında kapsamlı bilgiler edinilebilir. InCites, temel olarak Web of Science’ın temeline oturtulmuş bir sistemdir. En doğru eksiksiz ve objektif verileri ortaya koyar”  (In Cites Web, 2019).

 

Avantajları şunlardır:

  • Araştırma faaliyetlerini ve bunların etkilerini tanımlar,
  • Karşılaştırma ve performans konusunda meslektaşlar arası karşılaştırılmayı sağlar,
  • İç ve dış ortaklıkları ve işbirliğini teşvik eder,
  • Kuruluş içinde ve dışında uzmanları belirler,
  • Güç ve uzmanlık alanlarını teşvik eder,
  • Finansman ve politika kuruluşlarını da yönlendirir.

Fırsatları şunlardır:

  • Bir alandaki veya coğrafi bölgedeki eğilimler izlenebilir,
  • En iyi yazarları ve hakemleri tanımlanabilir,
  • Rekabeti izleyerek rekabet avantajı korunabilir.

InCites İle Ortaya Çıkan Yenilikler!

InCites Benchmarking & Analytics’teki Atıf İndeksi verileri – 2,2 milyondan fazladır. Her geçen gün gelen yeni kayıtlarla, küresel ve bölgesel içerikten araştırmanın etkisini değerlendirmek ve değerlendirmek için yeni performans taban çizgilerinin keşfedilmesine yardımcı olunmaktadır.

Son Olarak:

İlgili adreste, kendimin atıf indeksini inceleyerek tanıtımı bitiriyorum. Bir gün atıf alabilmek umuduyla doktora dönemimde inşallah akademik çalışmalarıma devam diyorum 🙂

https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D1AqceXvdyOrgfMpgWu&search_mode=GeneralSearch&prID=b489e0d5-e28f-4b38-8028-b8c651e02554

 

Kaynaklar:

 

https://jcr.clarivate.com/JCRLandingPageAction.action?Init=Yes&SrcApp=IC2LS&SID=J5-EOvyFJjoA9jPaU3wqIJ48RxxMOUXvW5sT-18x2dFdcVDSYuHSwVa0lgrsEC0Qx3Dx3DP4ZPp2tlpuPHpTQK5sw4Hgx3Dx3D-03Ff2gF3hTJGBPDScD1wSwx3Dx3D-cLUx2FoETAVeN3rTSMreq46gx3Dx3D

 

https://prezi.com/qpfepaqxd5hq/incites-tantm-ve-kullanm-sunumu/

 

http://kutuphane.cbu.edu.tr/db_images/site_407/file/InCites_Kilavuz_Detayli.pdf

Bir Cevap Yazın