Kütüphanelerin KDV Oranını Yanlış Hesaplamasının Cezai Yaptırımları?

Merhabalar,

Bir önceki yazıda da belirttiğim gibi elektronik kaynak ödemelerinde KDV’den kaçış yok. 

Kanun koyucu “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’da” gerekli değişikliği yapmış fakat bir yığın kafa karışıklığına neden olmuştur.

Kafa karışıklığı nerelerden kaynaklanmaktadır:

  • e-Kitap ve e-Dergiler ile ilgili sorun yok KDV oranları belli
  • Bazı veritabanları içerisinde hem e-kitap var hemde e-dergi bunların KDV’si nasıl hesaplanacak?
  • Bazı veritabanları ise sadece indeks. Indeksler %18’den mi hesaplanacak?
  • Bazıları sadece standart kanun maddesine göre bunlarında %18’den hesaplanır mı?
  • Bunların dışında vido veritabanları, federe arama motorları veya hepsini içeren veritabanları var bunları nasıl hesaplayacağız?

Vergi Kaybının Cezası

Kanun maddesinde “elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir”

Burada kanun koyucu oranlar ile ilgili bütün sorumluluğu hizmeti sunanlara bırakmış. Bizleri denetleyenlerin elektronik kaynaklar hakkında da bilgi sahibi olması gerekiyor. Bizim beyanlarımıza inanmayıp araştırmaya gidilebilir.

Bizler Ticaret İle Uğraşan Mükellef Olsaydık Eksik KDV Hesapladığımızda Ne Olurdu?

Vergi Ziyaı(Kaybı):

VERGİ USUL KANUNU

Madde 341:

Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine
getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk  ettirilmesini ifade eder

Vergi ziyaı cezası

Madde 344:

341 inci maddede yazılı hallerde vergi  ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.
Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.
Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.

Benim Yorumum:

Yukarıda belirtiğim kanun maddeleri mükelleflere yöneliktir. Memurun böyle bir hata yapması durumunda ne tür cezalar uygulanır bu konuda bir düzenleme bulamadım.

Daha önce şöyle bir durum başıma geldi. KDV tevkifatlı bir faturanın süresini geçirmişim. Arada oluşan zararı ben kendi cebimden ödedim. Allah’tan küçük bir tutardı.

Benim korkum ise denetimler sırasında örneğin %1 KDV hesapladığımız ödemeyi denetimcinin %18 KDV kesilmesi gerekir diye bir bulgu oluşturulursa  devleti vergi kaybına uğratma cezası uygulanır mı?

Aradaki farkı harcama birimindeki sorumlulara ceza olarak yansıtılır mı?

Çözüm Yolları:

ANKOS vb. derneklerin bir araya gelip bu konuda bir çalışma yapıp ilgili mercilere başvurması gerekir. 

Kanun maddesine kütüphanelerin kullandığı elektronik kaynaklar (e-dergi, e-kitap, e-standart, e-video vb) Ekli (I)  veya Ekli (II) listesinde yer alan KDV oranına göre hesaplanır şeklinde bir düzenleme olursa bu sorun düzelir. 

Meslektaşlarımızın başına olumsuz bir durum gelmemesi için biran önce harekete geçmeliyiz.

 

Kaynak

Kazım ŞENTÜRK

Kazım ŞENTÜRK

Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Kütüphane Müdürü. Kütüphaneci, Eski Uzman Yeni Öğretim Görevlisi 🙂
Kazım ŞENTÜRK
Kazım ŞENTÜRK

Kazım ŞENTÜRK

Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Kütüphane Müdürü. Kütüphaneci, Eski Uzman Yeni Öğretim Görevlisi :)

Bir Cevap Yazın