Kütüphaneci Açığı İthalat ile Çözülebilir Mi?

                                                                                           Merhabalar,

Ülkemizin “Kütüphaneci” ihtiyacını fark eden büyüklerimiz  “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” açma işine hız verdi 🙂

Mezun Kütüphaneciler sektörler tarafından kapışılırken Kütüphaneci açığı ithalat ile çözülebilir mi acaba?

Yukarıda yazdıklarım işin esprisi kimse üzerine alınmasın 🙂 Sorumluluğu olanlar alınabilir 🙂

Bölümler kendilerine şu soruyu soruyor mu acaba?

Kütüphaneci mezun olduğunda ve bir işe yerleştiğinde ve bu iş yerinde de başka kütüphaneci yok. Sıfırdan bir kütüphane kurulacak.

  • Yeni mezun Kütüphaneci standartlara uygun katalog yapabilir mi?

Diğer konuları sormuyorum bile… Bu yazıyı okuyan yeni mezun bir kütüphaneci ya da kütüphaneci mezun eden bölümler kendilerine bu soruyu soruyor mu?

Müslüm Yurtsever Bey geçenlerde bir yazı yayınladı Bilgi ve Belge Yönetimi 2017-2018 Öğretim Yılı Ders Programı Karşılaştırması-1

Çok farklı dersler var. Bu dersler gerçekte ihtiyaç mı? Yoksa bölümde hocası var diye mi ders açılıyor? Derslerde de standart ne yazık ki yok?

Bir diğer konuda aşağıda bazı üniversitelere ait bölümlerin web sayfalarından bulduğum iddialı bilgiler var. Bahsedilen düzeyde mezun verebiliyor muyuz?

İlk açılan bölümler olduğu için örnek aldım. İlk olmanın zorlukları 🙂

Saygılarımla…

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Misyonumuz

Yazılı, basılı ve elektronik ortamlarda varlık bulan bilgi birikiminden bireysel, örgütsel ve toplumsal bağlamda en üst düzeyde yararın sağlanması için uygun bilgi sistemlerini tasarlama, oluşturma ve işletme niteliklerini taşıyan, yaratıcı, kendine güvenen, lider bilgi profesyonelleri yetiştirmektir. Uzmanlık konularının ayrıntılarını çok iyi bilen, özgün araştırmalar yapabilen ve ürettiği bilgiyi insanlığın hizmetine sunan yeni kuşak araştırmacıları topluma kazandırmaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi sistemlerinin, bilgi hizmetlerinin ve bilgi teknolojilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve yayınlamaktır.

(http://www.bby.hacettepe.edu.tr/geneltanitim.asp)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bölümün Amacı

Bölümün amacı, kamu veya özel sektör kuruluşlarında, genel olarak bilgi ve belge yönetimini başarıyla üstlenecek “bilgi profesyonelleri” ile bilgi-belge yönetimi alanında araştırmacı olarak çalışacak elemanlar yetiştirmektir. Bilgi Çağı, birey, toplum ve kuruluşların varlıklarını daha nitelikli, daha etkin ve verimli olarak sürdürüp geliştirebilmeleri için, öncelikle  bilginin (enformasyon) yaşamsal ve stratejik öneminin bilincine varılmasını; bu bilincin yaygınlaştırılmasını; aynı zamanda bilgi talep eden kullanıcılar ile bilgi kaynakları arasında daha uygun ve sistemli ilişkilerin kurulmasını öngörür. Bu durum, günümüzde gittikçe artan ve çeşitlenen bilgi kaynaklarının sağlanması, düzenlenmesi ve erişilebilmesi amacıyla hizmet veren kuruluşların stratejik önemini arttırmakta, hizmetlerini çeşitlendirmekte ve zenginleştirmektedir.

(http://bilgibelge.edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/content/bolumumuz/bolumun-amaci)

Akara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Kariyer Olanakları

“Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” mezunları, aldıkları dersler doğrultusunda, başta ülkemizdeki kütüphanelerde olmak üzere (üniversite, halk, çocuk, okul kütüphaneleri, Milli Kütüphane, özel araştırma kütüphaneleri), çeşitli bilgi merkezlerinde (enformasyon ve dokümantasyon merkezleri), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile kurum ve kuruluş arşivlerinde çalışma olanağı bulabildikleri gibi, Internet servis birimlerinin çeşitli kademelerinde (web sayfası tasarımı ve düzenlenmesi, tarama motorları oluşturma ve yönetim işlemleri), kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetim birimlerinde, basılı ve/veya elektronik ortamda dizinleme ve öz hazırlama hizmeti sunan ya da bu hizmetlerin dağıtımı işlevini gerçekleştiren kuruluşlarda, bilgisayar yazılım şirketlerinde, kurum ve kuruluşların Ar-Ge birimlerinde çalışma olanağı bulabilmektedir.

(http://bilgibelge.humanity.ankara.edu.tr/hakkimizda/kariyer/)

Kaynak

Kazım ŞENTÜRK

Kazım ŞENTÜRK

Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Kütüphane Müdürü. Kütüphaneci, Eski Uzman Yeni Öğretim Görevlisi 🙂
Kazım ŞENTÜRK
Kazım ŞENTÜRK

Kazım ŞENTÜRK

Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Kütüphane Müdürü. Kütüphaneci, Eski Uzman Yeni Öğretim Görevlisi :)

You may also like...

Bir Cevap Yazın