Bina İşletimi | Cem ÖZEL


Cem ÖZEL

Kullanıcı Hizmetleri Yöneticisi/Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi

Bizim mesleğin görünmeyen bir yüzü var. Bu da Bina İşletimi. Kütüphanecilik Bölümlerinde pek de görmediğimiz; ama işin içine girdiğimizde ne kadar önemli ve gerekli olduğuna tanık olduğumuz bir süreç.

Yaşayan bir organizma olarak tabir edilen kütüphanelerin binaları son derece önemlidir. Hizmetin sürekliliğini sağlamak adına en görünür işlevlerden biri de kütüphane binalarının sürekli kontrol edilmesi, eksikliklerin tespit edilmesi, her geçen yıl ihtiyaçlar doğrultusunda renove edilmeleri gerekmektedir.

Binaların aydınlatması, ısı, nem, sıcaklık, temizlik, bakım vb. durumlar Bina İşletiminin en önemli ayaklarıdır.

Bunun yanısıra artan raf ihtiyacı, kullanıcı sayılarındaki artıştan meydana gelen oturma kapasiteleri sürekli artış ya da değişiklik arzetmektedir.

Kullanıcı sağlığı ve güvenliği de yine kütüphane binalarında önemli bir yapı taşıdır. Merdivenlerin durumu, deprem riski için raf sabitleme, halıların ömürleri, bu süreç içerisinde değerlendirilmesi gereken hususlardır.

Kafa sayımları da bina işletiminde fikir verir. En çok hangi bölgede yoğunluk yaşandığını  tespit  edip ona göre aksiyon almak da önemli bir adımdır.

Bu konuda dünyadaki gelişmeleri de takip ederek ne tür renovasyon çalışmalarının yapılması gerektiğini hangilerinin kendi kütüphanenize uyarlanabileceğini tespit etmek önemlidir.

Her yıl yapılan çalışmalarda önümüzdeki yılın ihtiyaçlarını belirlemek için bütçe çalışması yapmak da yine bu sürecin önemli bir başlığını oluşturur.

Bina işletimi binanın tasarım aşamasından yapım aşamasına, renovasyon çalışmalarından bütçe çalışmalarına kadar pek çok başlıkta bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir husustur.

Cem ÖZEL

Cem ÖZEL

Lisans eğitimini 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Dokümantasyon ve Enformasyon Ana Bilim Dalı'nda tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi'nde "Türkiye'de Internet'e Dayalı Uzaktan Eğitim ve Üniversite Kütüphaneleri" başlıklı teziyle 2004 yılında yüksek lisans diplomasını almıştır. Halen Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi'nde Kullanıcı Hizmetleri Yöneticisi olarak görevini sürdürmektedir.
Cem ÖZEL
Cem ÖZEL

Cem ÖZEL

Lisans eğitimini 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Dokümantasyon ve Enformasyon Ana Bilim Dalı'nda tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi'nde "Türkiye'de Internet'e Dayalı Uzaktan Eğitim ve Üniversite Kütüphaneleri" başlıklı teziyle 2004 yılında yüksek lisans diplomasını almıştır. Halen Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi'nde Kullanıcı Hizmetleri Yöneticisi olarak görevini sürdürmektedir.

You may also like...

Bir Cevap Yazın