Etiket Arşivleri: open access

Avrupa Üniversiteler Birliği Açık Erişim Anketi Yapıyor

Açık Erişim ve Açık Bilim, son zamanlarda genel olarak bilim dünyası ve politika belirleyicilerin artan oranda dikkatini çekmektedir. Bu konular hem ulusal hem de AB genelinde yüksek bir önemde politika gündeminde yer almaktadır. Yayınların dijital gelişiminin sonuçlarına karşı etkili önlemlerin alınmasında üniversitelerin ön planda bulunmaları gerekmektedir.

Devamı »

ULAKBİM’den Türkiye Akademik Açık Arşiv sitesi

5. Ulusal Açık Erişim Konferansı’nda, ULAKBİM tarafından geliştirilen ve sürpriz olarak ilk kez açıklanan “Türkiye Akademik Arşiv” sitesi tanıtıldı. Siteyle ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir. Amacımız Nedir? Türkiye’de parçalı durumda bulunan ve açık erişime uygun bilimsel akademik içeriklerin, tek merkezden ve yaygın olarak ulaşılabilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu, içeriklere hem ülke içinden …

Devamı »

2020’ye kadar tüm bilimsel yayınlara açık erişim sağlanacak

Open-access (OA) olarak adlandırılan ve “yayınlara açık erişim” anlamına gelen politika, bilimsel çalışmalardan elde edilen bilgilerin saklanması ve bu bilgilere erişimde iyileştirmeler öngörüyor. Bilimsel çalışmalardan elde edilen sonuçlar, genelde paralı ve erişime kapalı dergilerde yayınlanıyor. Bunun bir nedeni bilim yayıncılığında sektörü ele geçirmiş yayın tekelleri. Buna karşın, erişime açık yayıncılık …

Devamı »

300TB’lık veriler açık erişime açıldı

Dünyanın fizik konusundaki en büyük çalışmalarının yapıldığı yer olan CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısına ait 300TB’lık veriler erişime açıldı. Yıllardan beri İsviçre’deki CERN’de yapılan bilimsel çalışmalar sürekli gündemi meşgul etmekte. Tanrı Parçacığı ve Anti Madde olarak bilinen Higgs Bozonu’nu bulmak amacıyla yapılan çalışmalarda 2008 yılında devreye giren Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ön …

Devamı »

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde akademik dergi yayıncılığı semineri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) akademik dergi yayıncılığı alanında yaşanan gelişmeler değerlendirildi. OMÜ Editörler Kurulu ve Merkezi Dergi Ofisi toplantısında akademik dergi yayıncılığı alanında yaşanan gelişmeler, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıya; OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kaplan, OMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ömer Bozkurt, üniversite …

Devamı »