Türk Kütüphaneciler Derneği, IFLA’ya bağlı Çok Kültürlü Topluluklar İçin Kütüphane Hizmetleri Komitesi ile ortaklaşa “Bilgi Hizmetlerinde Çok Kültürlü Yaklaşım” başlıklı bir Panel düzenleyecektir.  7 Mart 2014 tarihinde Pera Müzesi Oditoryumu’nda, İstanbul; 10:00 – 12:00 saatleri arasında gerçekleşecek Panele Türkçe-İngilizce simultane çeviri yapılacaktır. Etkinlik afişine ve programına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.Continue Reading

IFLA’nın “Libraries for Children and Young Adults Section Newsletter” bülteni 2013 Mart ayında çıkan sayısında, Bornova İlçe Halk Kütüphanesinde yapılan okul öncesi gruplarına yönelik etkinlikler ve geçen sene yapılan Okul Öncesi Kütüphane örneği, “Okul Öncesinde Bilgiye Erişim” konu başlığına yer verilmiştir.Continue Reading

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız toplum kültürel olarak her geçen gün çeşitlenmektedir. Dünyada 6 binden fazla farklı dil konuşulmaktadır. Uluslararası göç oranları her yıl artmakta ve çok sayıda kişi birleşik kimlikler kazanmaktadır.Continue Reading