BBY Özlük Hakları

Sözleşmeli personelin (Kütüphaneci) ücret tavanları belli oldu-Temmuz 2013

Kamu kurumlarında 4/B’li sözleşmeli çalışan Kütüphaneci’lerin “Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları” Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/7/2013 tarihinden itibaren unvanlar itibarıyla geçerli olan net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak …

Devamı »

Bakan’a Mektup: Halk Kütüphanelerinin Belediyelere Devri-Prof. Dr. Bülent Yılmaz

Sayın Bakanım, Kanımca son beş altı yıldır Türkiye’de halk kütüphanelerine ilişkin olarak öne çıkan, sıklıkla tartışılan ve özellikle halk kütüphanecilerini ve bizleri endişelendiren bir konuya ilişkin kişisel düşüncelerimi size iletmeyi bu konuda yıllardır akademik çalışmalar yapan bir bilim insanı olarak sorumluluk olarak görüyor ve dikkate alınacağı umudunu taşımak istiyorum.

Devamı »