Kitap Tanıtımları

Kitap tanıtımı–>Kamusal alan olarak bilgi merkezleri ve yenilikçi yaklaşımlar

Yaşamın temel dinamiklerinden değişim, var olanı reddetme yerine yeni tuğlalarla yükselen bir yapı gibi temeli sağlam kararlı bir yükselişi temsil etmelidir. Kütüphane ve bilgi hizmetlerinin temel taşlarından bilgiye erişim, araştırma ve öğrenme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Uygarlığın varlığı, merak, araştırma, öğrenme ve uygulama becerisi ile elde edilen bilginin üzerine yenilerinin …

Devamı »

Tarihin Canlı Tanıkları Arşiv Belgeleri

Son dönemlerde Osmanlı Türkçesi’nin öğrenilmesi konusunda oldukça önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak üniversite öğrencileri ile meraklılarına Osmanlı Türkçesi’nin öğretilmesi konusunda birçok eser kaleme alınmıştır. Bu eserler genelde Türkçe, Arapça ve Farsça gramer kuralları ile Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri içine alan eserlerdir.

Devamı »

İzmir Kaynakçası Yayına Hazır

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Şube Müdürlüğü’nde görevli Ali Aksakal tarafından hazırlanan İzmir Kaynakçası kitabı yayına hazır hale getirildi. İzmir Bilgi Kaynakları kitabı, İzmir hakkında akademik çalışma yapmak isteyen araştırmacılar için ihtiyaç duyulan, İzmir hakkında yayınlanmış ve kütüphanelerde kayıt altına alınmış bilgi kaynaklarının tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Devamı »

Ankara’da Yayımlanan Süreli Yayınlar Kaynakçası: 1923-2015

Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Arş. Gör. Tolga Çakmak, Milli Kütüphane kütüphanecileri Nermin Avşar ve Yasin Yazıcı ortak çalışması olan yayının bilim ve araştırma dünyasına yararlı olması dileğiyle. VEKAM Yayınları Araştırma Dizisi’nden çıkan bu kaynakça çalışması, Cumhuriyet döneminde yayın yaşamına Ankara’da başlamış, Ankara adresli dergi, gazete, yıllık vb. süreli yayınları içermektedir. Kaynakça’da …

Devamı »