İsmail Karaca

İsmail Karaca
Ankara Üniversitesi DTCF mezunu #Kütüphaneci #Arşivci #Dokümantalist #Editör #BilgiveBelgeYöneticisi · Ankara/Türkiye

2016/2 Atama Yapılacak BBY Kadro, Kurum ve Unvan Listesi

Toplam 2.051 kadro ve pozisyon içerisinden 60 Kütüphaneci (TH) 2 Memur (GİH) olmak üzere toplam 62 kişilik kadronun bölüm mezunlarımız için ayrılmış olması 2014/2 alımlarını düşündüğümüzde güzel bir tablo çizmektedir. Fakat her zaman belirttiğimiz üzere atanmayı bekleyen yüzlerce meslektaşımız için açılan bu kadrolar yetersiz kalmaktadır. 

Devamı »