İsmail Karaca

İsmail Karaca
Ankara Üniversitesi DTCF mezunu #Kütüphaneci #Arşivci #Dokümantalist #Editör #BilgiveBelgeYöneticisi · Ankara/Türkiye

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden E-kütüphane

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kültür hayatına kazandırılan tüm yayınlar Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje ile dijital ortama aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi web sayfası www.kocaeli.bel.tr adresinden ulaşılan e-kütüphane ile Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan tüm kitap, bülten ve yayınlara internetten erişim sağlanabilecek. E-kütüphanede toplam 61 adet eser yer …

Devamı »

İzmir Kaynakçası Yayına Hazır

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Şube Müdürlüğü’nde görevli Ali Aksakal tarafından hazırlanan İzmir Kaynakçası kitabı yayına hazır hale getirildi. İzmir Bilgi Kaynakları kitabı, İzmir hakkında akademik çalışma yapmak isteyen araştırmacılar için ihtiyaç duyulan, İzmir hakkında yayınlanmış ve kütüphanelerde kayıt altına alınmış bilgi kaynaklarının tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Devamı »

Ankara’da Yayımlanan Süreli Yayınlar Kaynakçası: 1923-2015

Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Arş. Gör. Tolga Çakmak, Milli Kütüphane kütüphanecileri Nermin Avşar ve Yasin Yazıcı ortak çalışması olan yayının bilim ve araştırma dünyasına yararlı olması dileğiyle. VEKAM Yayınları Araştırma Dizisi’nden çıkan bu kaynakça çalışması, Cumhuriyet döneminde yayın yaşamına Ankara’da başlamış, Ankara adresli dergi, gazete, yıllık vb. süreli yayınları içermektedir. Kaynakça’da …

Devamı »

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Sonuç Bildirgesi ve Bildiri Özetleri Kitabına erişim

Bildiri Özetleri Kitabı Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu bildiri özetleri kitabının elektronik kopyasına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.     Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Sonuç Bildirgesi’ne bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Devamı »